ÇEMBERDE ANALİTİK TEST SORULARI

Bu testimizde çemberin analitik incelenmesi çözümlü sorular, çemberin analitiği ile ilgili test soruları ve cevapları, çemberin analitiği test indir, çemberin analitiği test çöz, çemberin analitiği ile ilgili sorular gibi konuları ele alacağız.

 

1. x²+y²2=25 dairesinin A(5;0) noktasındaki teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) x-y=5                        B) x+y=5               C) y-5=0

D) x-5=0                       E) x-y=0

 

 

2. Üzerindeki (4;1) noktasından X²+y²-4x+2y-3=0 çemberine çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2x+y-5                      B) x-y-3=0             C) x-2y-5=0

D) x+y-6=0                   E) x+y-5=0

 

 

3. Yarıçapı 4 olan ve merkezi y=-x doğrusu üzerinde bulunan çemberin denklemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

4. x²+y²=5 dairesinin y=2x+n doğrusuna teğet olması için n aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

 

5. Merkezi (2,-3) ve  Ox  eksenine teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 


6. M(-2,1) merkezli ve 4x-3y=4 doğrusuna teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

7. a>0 koşulu ile  çemberinin x²+(y-4)²-4=0 çemberine teğet olabilmesi için a ne olmalıdır?

A) 9                                B) 7                        C) 4

D) 3                               E) 2

 

 

8.

 

 

9. y-1=0 ve y+5=0   doğrularına teğet olan ve merkezi y-x+1=0 doğrusu üzerinde bulunan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

10. x²+y²-4x=0 çemberi ve üzerindeki  noktası veriliyor.

Bu noktadan geçen çapın öteki uç noktasının koordinatları nedir?

 

 

11.   doğrusu ile (x-1)²+(y-3)²=16 çemberi arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir?

A) 3     B) 4      C) 5     D) 6      E) 8

 

 

12.

doğruların oluşturduğu üçgenin çevrel çemberinin merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

13. M(2 , 3) merkezli ve R=5 yarıçaplı çemberin x-eksenini kestiği noktaların apsisleri nedir?

A) –2 ; 6       B) –1 ; 7      C) –4 ; 4

D) –3 ; 5       E) –5 ; 3

 

 


14.

Yukarıdaki şekilde verilen x²+y²=4 çemberinin   noktasındaki teğeti, x²+y²+12x+36=R² çemberine de teğet olduğuna göre, R yarıçapı kaç birimdir?

A) 8                                B) 7                        C) 6

D) 5                               E) 4

 

 

15.  çemberinin dıştan teğet olmaları için k nın değeri ne olmalıdır?

A) 6                                B) 5                        C) 4

D) 3                               E) 2

 

 

16. A(2,1) noktasının y=mx+1 doğrusuna göre simetriklerinin geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

17. K(7,2) noktasının (x-3)²+(y-5)²=4 çemberine en kısa uzaklığı kaç birimdir?

A) 6                                B) 5                        C) 4

D) 3                               E) 2

 

 

18.

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi, başlangıç noktasından uzaklığı 3 ile 4 birim arasında olan noktaların kümesini belirtir?

 

 

20. Dik koordinat sisteminde, A(0,0), B(4,0) noktalarından geçen ve merkezi 2x-y-2=0 doğrusu üzerinde bulunan çemberin yarıçapı kaç birimdir?

 

 

21. (x+2)²+(y-3)²=4 çemberine A(-6,0) noktasından çizilen teğet uzunluğu kaç birimdir?

 

 

22. A ve B kümeleri

olduğuna göre,  kümesi aşağıdaki taralı bölgelerden hangisidir?

 

 

23. Denklemi x2-6x+y2=7 olan çemberin çapının uzunluğu kaç birimdir?

A) 3                                B) 5                        D) 6

D) 7                               E) 8

 

 

24.

Şekildeki [OC] çaplı çember D(-6,3) noktasından geçtiğine göre, çemberin yarıçapı kaç birimdir?

 

 

25.

Şekildeki çember d doğrusuna T noktasında, x-eksenine ise  noktasında teğettir.

 olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç birimdir?

 

 

26.

Şekildeki M merkezli çember, O merkezli ve 1 cm yarıçaplı çeyrek çembere T noktasında, Ox ve Oy eksenlerine de sırasıyla A ve B noktalarında teğettir.

Buna göre, M merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir?

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-D      2-E     3-D      4-E     5-D      6-A      7-D

 

8-A     9-E      10-B      11-A     12-E      13-A     14-D      15-D     16-E

 

17-D      18-C     19-C      20-D      21-A     22-E     23-E     24-B      25-C      26-B


Diğer Geometri Videoları ve Testleri için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR