ÇEMBERDE UZUNLUK İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde çemberde uzunluk çözümlü sorular, çemberde uzunluk test soruları ve cevapları, çemberde uzunluk soru çöz, çemberde uzunluk test çöz, çemberde uzunluk test indir, çemberde uzunluk ile ilgili test gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Şekildeki r yarıçaplı eş çemberler birbirine ve üçer kenara teğettir.

Bu bilgilere göre r kaç cm dir?

A) 6                                B) 5,5                     C) 5

D) 4,5                            E) 4

 

 

2.

A merkezli ve B den geçen çember [BC] yi ayrıca D noktasında kesiliyor.

[CD] kaç birimdir?

 

 

3.

Yukarıdaki şekilde KGB yayı A merkezli bir çember yayı olduğuna göre, GFCE karesinin bir kenarı kaç birimdir?

A) 1                                B) 1,5                     C) 2

D) 2,5                            E) 3

 

 

4.

Kenar uzunlukları a ve b olan bir ABCD dik-dörtgeninde bir çember [BC] ye B de, [AC] ye E de teğettir.

IADI=IAEI olduğuna göre,   oranı kaçtır?

 

 

5.

Şekildeki ABCD bir dikdörtgen, IABI=a, IADI=b, O merkezli çember üç kenara teğettir. A noktasından çizilen teğet doğru, O merkezli çembere T noktasında değiyor.

IADI=IATI olduğuna göre,   oranı kaçtır?

 

 

6.

Şekilde, O merkezli çember ABC  dik üçgeninin yan kenarlarına E ve F de teğettir.

Buna göre, çemberin yarıçapı kaç birimdir?

 

 

7.

Şekildeki çember, ABC üçgeninde [AC] ye C de, [AB] ye D  de teğettir.

Çemberin [BC] den ayırdığı  kiriş |EC|=x olduğuna göre, x kaç birimdir?

A) 9                                B) 8                        C) 7

D) 6                               E) 5

 

 

8.

Kenar uzunlukları 4 birim ve 3 birim olan bir dikdörtgende, şekildeki gibi A merkezli, 1 birim yarıçaplı çember yayı çizilmiştir.

C’nin, bu yay üzerinde kendisine en yakın olan nokta ile arasındaki uzaklık kaç birimdir?

 

 


9.

[BC] uzunluğu 4 cm olan ABCD dikdörtgeninin içine, şekildeki gibi aralarında teğet olan üç çember çizilmiştir. Büyük çember dikdörtgeninin üç kenarına, eş olan iki küçük çember ise ikişer kenarına teğettir.

Köşeleri bu çemberlerin merkezleri olan üçgenin alanı kaç cm² dir?

 

 

10.

 birim

Şekilde, A olan geçen ve merkezi [OA] üzerinde olan çember, OB ye C de teğettir.

Çemberin yarıçapının IOAI=a türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

11. ABC eşkenar üçgen IACI=16 cm IOBI=IODI=7 cm ICTI=x cm

Şekildeki merkezi [AB] üzerinde olan, O merkezli, [BD] çaplı yarım çember, CD doğrusuna T de teğettir.

Buna göre, ICTI=x kaç cm dir?

A) 10       B) 11      C) 12      D) 13       E) 14

 

 

12.

Şekildeki [AT ışını çembere D noktasında teğettir.

ABD üçgenin alanı  olduğuna göre, IDHI=x kaç cm dir?

A) 3                                B) 5                        C) 6

D) 7                               E) 8

 

 

13.

Yukarıdaki şekilde   olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?

 

 

14.

Şekildeki ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi O dur.

Buna göre, O noktasının [AC] ye uzaklığı kaç cm dir?

 

 


15.

IDCI = 9 cm IBCI = 8 cm

Kenarları 9 cm ve 8 cm olan ABCD dikdörtgeninin, A köşesinden geçen O merkezli çember bu dikdörtgenin [BC] ve [DC] kenarlarına şekildeki gibi teğettir.

Buna göre, çemberin yarıçapı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

16.

Şekilde, 0 merkezli, yarıçapları 3 cm ve 5 cm olan iki çember verilmiştir. ABC ikizkenar üçgeninin A köşesi dıştaki çemberin üzerinde, kenarları da içteki çembere teğettir.

IABI=IACI olduğuna göre, IBCI kaç cm dir?

 

 

17.

Şekildeki [BO çaplı çember, O merkezli ve [BC çaplı çembere B noktasında içten teğettir.

AB doğrusu her iki çembere D noktasında teğet olduğuna göre,   oranı kaçtır?

 

 

18.

Şekildeki [AB] çaplı yarım çember, ABCD dikdörtgeninin [DC] kenarını E ve F noktalarında kesmektedir.

Buna göne, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm² dir?

 

 

19.

Şekildeki O merkezli çember ABC eşkenar üçgeninin iç teğet çemberi ve [KL] bu çem-bere T noktasında teğettir.

ABC eşkenar üç-geninin çevresinin uzunluğu 24 cm olduğuna göre, AKL üçgeninin çevresinin uzunluğu kaç cm dir?

A) 4                                B) 6                        C) 8

D) 10                             E) 12

 

 

20.

Şekildeki E noktası, A ve B merkezli IABI yarıçaplı çember yaylarının kesim noktasıdır.

Buna göre, x kaç derecedir?

A) 55                             B) 60                      C) 65

D) 70                             E) 75

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-A      2-B       3-C       4-E      5-A

 

6-A       7-A       8-C       9-A      10-D      11-C

 

12-B       13-A      14-C       15-D       16-A      17-B       18-C      19-C      20-E


Diğer Geometri Videoları ve Testleri için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR