DOĞRULARIN UYGULAMASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde doğru ışın doğru parçası soruları, doğrular ile ilgili test çöz, doğrular test indir, geometri doğrular test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Verilen şekilde A ye B bitkilerinin boylarının yıllara göre değişimi gösterilmiştir.

Bu değişime göre 10. yılda, bitkilerin boyları arasındaki fark kaç birim olacaktır?

A) 15                             B) 12                      C) 11

D) 10                             E) 9

 

 

2.

zamanına bağlı olarak değişimini  göster-mektedir. F(fahrenhayt), C(santigrat) dereceleri arasında

 bağıntısı bulunduğuna göre, bu cismin t=5 zamanındaki sıcaklığı kaç dir?

A) 98                             B) 104                   C) 112

D) 122                           E) 130

 

 

3.

Yukarıdaki grafik, bir tüccarın anaparasının yıllara göre değişimini göstermektedir. Anaparanın negatif olması tüccarın borcunu belirtmektedir.

Bu tüccarın, borcunun tümünü ödedikten 6 yıl sonraki anaparası kaç birim-dir?

A) 8                                B) 7                        C) 6

D) 4                               E) 0

 

 

4. Homojen bir çubuğun 1  ünün ağırlığı 2 kg dır.

Bu çubuğun ağırlığının, hacmine bağlı olarak değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

5. 10 dm boyundaki bir fidanı dikildikten sonra ayda 2 dm uzamaktadır.

Bu fidanın  boyunun zamana göre değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

6.

Yukarıda, un ve şekerden oluşan homojen bir karışımdaki şeker miktarını gösteren fonksiyonun grafiği verilmiştir.

Buna göre, 100 kg lık bir karışımda kaç kg şeker vardır?

A) 90                             B) 20                      C) 10

D) 1                               E) 0,1

 

 

7.

maaşın sırasıyla ikinci, üçüncü yıllarda bir önceki yıla göre hangi oranda artmıştır?

 

 


8.
Bir elektrik üreticisi her aboneden sayaç kirası olarak 600 lira, abonenin harcadığı her kilovat saat için ise 200 lira almaktadır.

Buna göre, harcanan elektrik miktarı ile ödenen ücret arasındaki bağıntı hangi grafikle gösterildiği gibidir?

 

 

9.

Yukarıdaki grafikte, su ile doldurmakta olan, yatay kesit alanları eşit bir tanktaki su yüksekliğinin zamana göre değişimi verilmiştir.

Suyun en çok geldiği zaman aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

10. Aşağıdaki grafik, yolculuk sırasında 2 defa mola veren bir aracın aldığı yolun süreye göre değişimini göstermektedir.

Buna göre, birinci molanın başlangıcı ile ikinci molanın bitimi arasındaki süre kaç saattir?

A) 3                                B) 3,5                     C) 4

D) 4,5                            E) 5

 

 

11. Aşağıdaki grafik, iki ağacın boylarının yıllara göre doğrusal değişimini göstermektedir.

İki ağaç dikildikten  kaç yıl sonra, iki ağacın boyları eşit olur?

A) 2,5                            B) 3                        C) 3,5

D) 4                               E) 4,5

 

 

12. Aşağıdaki grafik bir bankanın yıllık vadeli hesaba yıl sonunda ana paraya göre ödediği faiz miktarını göstermektedir.

Buna göre anaparası 8 milyon TL olan bir kişi yıl sonunda kaç milyon TL faiz alır?

A) 3,75                          B) 3,80                  C) 3,85

D) 3,90                          E) 3,95

 

 

13. Kaygan yolda hızını normal yola göre yarıya indiren aracın yol-zaman grafiği aşağıdaki gibidir.

Bu aracın 6 saatte aldığı yolun kaçta kaçı kaygandır?

 

 

14. Bir öğrenci başlangıçta 2000 lira bulunan banka hesabına her ay 1000 lira yatırmaktadır.

Bu hesapta biriken para miktarını aylara göre gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

15.

Yukarıda, bir öğrencinin biriktirdiği paranın zamana göre değişimini gösteren doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiştir.

Buna göre öğrencinin 10. ayda kaç lirası olur?

A) 16500                      B) 19000               C) 22500

D) 24000                                      E) 3000

 

 

16.

Yukarıdaki sütun grafik, bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notların dağılımını göstermektedir.

5 ve 5 in üzerinde not alanlar başarılı olduğuna göre, bu sınıfta başarısız olanların yüzdesi kaçtır?

A) 5                                B) 10                      C) 15

D) 20                             E) 25

 

 


17.

Dik koordinat sisteminde A(12,0) noktasına, şekildeki gibi x-eksenine dik olarak bir a aynası konuluyor. B(8,2) noktasından çıkan bir ışın a aynasının A noktasından yansıyıp y eksenini C noktasında kesiyor.

Buna göre, C noktasının ordinatı (y) kaçtır?

A) –3                             B) –4                      C) –5

D) –6                             E) –7

 

 

18.

bu doğru üzerinde olduğuna göre, 18 000 TLye satılan bir maldan kaç TL kar edilir?

A) 1000                         B) 1500                 C) 2000

D) 3000                        E) 3600

 

 

19. “A ve B kentleri arasındaki uzaklık 100 km dir. A dan saatteki hızı 5 km olan bir yaya B ye doğru, B den de saatteki hızı 15 km olan bir bisikletli A ya doğru aynı anda yola çıkıyorlar. Yaya ve bisikletli, hareketle-rinden kaç saat sonra ve A dan kaç km uzakta karşılaşırlar?”

Bu problemin grafikle çözümünü aşağıdakilerden hangisi verir?

 

 

20. Sabit hızla giden A v B hareketlinin yol-zaman grafiği aşağıdaki gibidir.

Bu iki hareketli, çevre uzunluğu 30 metre olan dairesel bir pistte aynı noktadan, aynı anda ve aynı grafikteki hızlarıyla hareket etseler hareketlerinden kaç dakika sonra ilk kez yan yana gelirler?

A) 7                                B) 6                        C) 5

D) 4                               E) 3

 

 

21.

Yukarıdaki grafikte sabit hızla hareket eden K ve L araçlarının yolda geçen süreye göre depolarında kalan benzin miktarını göstermektedir.

Hareketlerinden kaç saat sonra, bu araçların depolarında kalan benzin miktarı eşit olur?

A) 2                                B) 3                        C) 4

D) 5                               E) 6

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-E       2-B      3-A       4-C       5-A       6-C

 

7-B       8-C       9-C       10-C       11-D       12-B       13-B

 

14-A      15-A      16-B       17-D      18-D       19-A      20-B      21-B


Diğer Geometri Videoları ve Testleri için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR