DOĞRUNUN ANALİTİĞİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu dersimizde doğrunun analitiği çözümlü sorular, doğrunun analitiği ile ilgili test soruları ve cevapları, doğrunun analitiği test çöz, doğrunun analitiği test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki şekilde, dik koordinat sisteminde O, A, B, C noktaları verilmiştir.

Bu bilgilere göre OABC dörtgeninin alanı kaç birim ka-redir?

A) 20                             B) 22                      C) 24

D) 26                             E) 28

 

2. Dik koordinat sisteminde y=mx+1 doğ-rusunun y-eksenine göre simetriği x-eksenini   noktasında kesmektedir.

Buna göre, y=mx+1 denklemindeki m kaçtır?

 

 

3. A(1,3), B(4,0) noktaları veriliyor. [AB] üzerinde bir C(x,y) noktası alınıyor.

olduğuna göre, C noktasının apsisi (x) kaç-tır?

A) 2                                B) 2,5                     C) 3

D) 3,5                            E) 4

 

 

4. Denklemi x-2y=0 ve x-2y+5=0 olan doğrular arasındaki uzaklık kaç birimdir?

 

 

5. Köşeleri 0(0,0), A(8, 0) ve B(8, 6) olan üçgenin A köşesine ait kenarortay doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

6. x=4 doğrusu üzerinde bulunan ve A(-3,6), B(3,4) noktalarına eşit uzaklıkta olan noktanın ordinatı kaçtır?

A) –15                           B) –9                      C) 12

D) 15                             E) 17

 

 

7.  doğruları ve x-ekseni arasında kalan üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir?

 

 

8.

Şekilde, y=1 ve y=ax-1 fonksiyonlarının grafikleri ve y-ekseniyle sınırlı taralı bölgenin alanı 1 birim kare olduğuna göre, a kaçtır?

 

 

9.  (-3,0) ve (8,5) noktalarına eşit uzaklıkta olan ve y-ekseni üzerinde bulunan noktanın ordinatı (y) kaçtır?

A) –6                             B) –4                      C) 0

D) 2                               E) 8

 

 

10. Eğimleri

olan iki doğrunun arasında kalan açının açıortayının eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

11. Bir ABCD paralel kenarının A köşesinin koordinatları (1, 3), köşelerinin kesim nok-tası olan K nın koordinatları ise (4, 6) dir.

Buna göre, A nın karşısındaki C köşesinin koordinatları toplamı kaçtır?

A) 12                             B) 13                      C) 14

D) 15                             E) 16

 

 

12.

Yukarıdaki verilere göre, IOHI=a kaç birimdir?

 

 


13. 4x-5y+20=0 doğrusunun A(3,1) noktasına göre simetriği olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4x-5y-34=0

B) 4x-5y-13=0

C) 4x-5y-7=0

D) 5y-4x-5=0

E) 5y-4x-3=0

 

 

14. y=2x-1 doğrusunun,

noktasına göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

15. 3x+2y-5=0 doğrusunun y-eksenine göre simetriği olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

16.  olmak üzere, denklemi

olan doğru, koordinat eksenlerini K ve L noktalarında kesmektedir.

M(16, 0) noktası için KLM üçgeninin alanı 12 cm2 olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaç-tır?

A) 22                             B) 26                      C) 28

D) 30                             E) 32

 

 

17.

Şekildeki koordinat düzleminde, b>0 olmak üzere, A(0,-5), B(-7,-3), C(4,0) ve D(0,b) noktaları verilmiştir.

A(ABC)=A(ABD) olduğuna göre, CD doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7y-x=4                      B) 5y-3x=12         C) 7y+2x=8

D) 8y-4x=16                 E) 9x-y=18

 

 

18.

Yukarıdaki şekilde, kenarları 1 birim ve 2 birim olan OACB dikdörtgeninin C köşesinden geçen ve denklemi y=-2x+b olan doğru x-eksenini U da, y-eksenini V de kesmektedir.

Buna göre, ICVI = n kaç birimdir?

 

 

19.

Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen AOB dik üçgeninin dik köşesinin (A) koordinatları (6, 8) ve B köşesi x-ekseni üzerindedir.

Buna göre, AOB dik üçgeninin alanı kaç birim karedir?

 

 

20.

a pozitif bir gerçel (reel) sayı olmak üzere denklemleri y=-3x+a, x=-7, x=-3 ve y = 0 olan doğruların oluşturdukları taralı bölgenin alanı 84 birim karedir.

Buna göre, a nın değeri kaçtır?

A) 2                                B) 3                        C) 4

D) 6                               E) 7

 

 

21. Düzlemde k>0 olmak üzere, A(5,3k) ve B(2k,4) noktaları veriliyor.

[AB] doğru par-çasının orta noktası, x ve y eksenlerinden eşit uzaklıkta olduğuna göne, k kaçtır?

A) 1                                B) 2                        C) 3

D) 4                               E) 5

 

 

22.

doğru çiftinin kesim noktasıdır?

 

 

 

23.

Şekildeki, IOBI=IOAI ve C(2,8) noktası AB doğrusu üzerinde olduğuna göre, AOB dik üçgeninin alanı kaç birim karedir?

A) 12                             B) 15                      C) 18

D) 21                             E) 24

 

 

24. A(1,-1) noktasının Oy eksenine göre si-metriği B, aynı A noktasının y=x doğrusuna göre simetriği C olduğuna göre, ICBI u-zunluğu kaç birimdir?

 

 

25.

Şekildeki AD ve BC doğrularının kesim noktası P olduğuna göre, AOCP dörtgeninin alanı kaç birim karedir?

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-B       2-E      3-A       4-E       5-C       6-E      7-E

 

8-D       9-E       10-B       11-E       12-D       13-A      14-E       15-A

 

16-E       17-C       18-C       19-A       20-D       21-A      22-E       23-C       24-D       25-B


Diğer Geometri Videoları ve Testleri için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR