DOĞRUNUN ANALİTİĞİ TEST SORULARI 1

Bu dersimizde doğrunun analitiği çözümlü sorular, doğrunun analitiği ile ilgili test soruları ve cevapları, doğrunun analitiği test çöz, doğrunun analitiği test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1.  doğruları kaç derece-lik açı altında kesişirler.

A) 0                                               B) 30                      C) 45

D) 60                             E) 90

 

 

2. Köşelerinin koordinatları  A(-4; -2), B(2; 0), C(8; 6), D(2; 4) olan dörtgen aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Yamuk                     B) Dikdörtgen      C) Paralelkener

D) Deltoid                                    E) Kare

 

 

3. 3x+4y-10=0 doğrusuna A(1;3) noktasının uzaklığı ne kadardır?

 

 

4. A(1;3) noktasının 3x+4y-m=0 doğrusuna uzaklığının 1 e eşit olması için m nin değeri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 5                                B) 10                      C) 15

D) 20                             E) 25

 

 

5. A(-1,4), B(3,-2) noktaları veriliyor.

A nin  B y göre simetriği olan nokta aşağıdakiler-den hangisidir?

A) (-5,-8)                       B) (7,-8)                 C) (-7,8)

D) (5,8)                         E) (8,5)

 

 

6. Bir paralel kenarın A(0,0), B(3,1) ve D(1,3) köşeleri veriliyor.

C köşesinin koor-dinatları, aşağıdakilerden hangisidir?

A) (5,7)                          B) (5,6)                  C) (4,4)

D) (3,4)                         E) (3,2)

 

 

7. Koordinatları (2,3) olan A noktasının y=x e göre simetriği B noktası ise, B nin x=-3 e göre simetriği olan C noktasının koordinatları ne olur?

A) (-9,2)        B) (9,-2)                 C) (-4,-3)

D) (-4,3)                        E) (3,4)

 

 

8.

Şekle göre, A(2,3), B(1,-3), C(3,4), IBDI=2IDAI ve IDEI=IECI olursa, E noktasının ordinatı ne olur?

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, denklemleri 2x-3y+5=0 ve –6x+9y+24=0 olan iki doğrudan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini gösteriniz?

A) y=x+2 ve y=-x

B) 6y-4x+3=0

C) 8x-12y-19=0

D) 4x-6y-3=0

E) 3y-3y-6=0 ve y+x+2=0

 

 


10. a ve b herhangi iki reel sayı olduğuna göre, dik koordinatlar sisteminde

noktasının y=-x doğrusuna göre simetriğinin koordinatları nelerdir?

 

 

11. (-2,7) noktasının y=-x doğrusuna göre simetriği olan noktanın koordinatları nedir?

A) (2,7)                          B) (-2,-7)               C) (7,-2)

D) (7,2)                         E) (-7,2)

 

 

12. A(-2, 3) noktasının y=-x doğrusuna gö-re simetriği B ise, B noktasının y=-2 doğru-suna göre simetriği olan C noktasının koor-dinatları nedir?

A) (-3, -6)                      B) (-4, 1)                C) (-2, 1)

D) (-10, 2)                     E) (4, -3)

 

 

13. a>0 ve b>0 olmak koşuluyla, ax+by+1=0 doğrusunun, koordinat eksen-leri ile meydana getirdiği üçgenin alanının 2 birim kare olması için, ab çarpımının değeri ne olmalıdır?

 

 

14. Simetri eksenleri x=0  ve y=0 doğruları olan bir dikdörtgen vardır.

Bu dikdörtgenin bir köşesi N(3,5) noktasında olduğuna göre, dört köşesinin ordinatları toplamı nedir?

A) 9                                B) 12                      C) 6

D) 0                               E) 3

 

 

15.

Şekildeki ABC ikizkenar dik üçgeninin, AB kenarı y=2 doğrusu üzerinde olup alanı 8 birim karedir.

y=x+1 doğrusu A köşesinden geçtiğine göre, B köşesinin apsisi kaçtır?

A) 9                                B) 8                        C) 6

D) 5                               E) 4

 

 

16. A(3, -5) noktasının x-eksenine göre simetriği P, y-eksenine göre simetriği Q olduğuna göre, IPQI kaç birimdir?

 

 

17.  x+y=3 doğrusu üzerinde bulunan ve A(3, 3) noktasına en yakın olan noktanın apsisi kaçtır?

 

 


18.
A(-3,3), B(a,5), C(-8,4) noktaları veriliyor.

C noktası AB doğrusu üzerinde olduğuna göre a kaçtır?

A)–9                              B)–10                    C)–11

D)–12                            E)–13

 

 

19.

A) (4,-3)                        B) (3,-4)                 C) (3,-3)

D) (4,-4)                        E) (3,-2)

 

 

20. A(1,1),  B(x,y), C(5,5), D(1,5) noktaları bir karenin köşeleri olduğuna göre, y kaçtır?

A) 0                                B) 1                        C) 3

D) 4                               E) 5

 

 

21. A(3, 5) noktasının y=3x+5 doğrusuna olan uzaklığı kaç birimdir?

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-D       2-C      3-C       4-B       5-B      6-C

 

7-A       8-B       9-B       10-A       11-C      12-A      13-E

 

14-D       15-D       16-B       17-C       18-E       19-A      20-B       21-A


Diğer Geometri Videoları ve Testleri için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR