DÜZLEM VE İZDÜŞÜM İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu dersimizde düzlem geometri soruları, izdüşüm test soruları ve cevapları, izdüşüm ile ilgili test çöz, düzlem test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aynı bir düzleme paralel olmayan (aykırı) üç doğru veriliyor.

Bu üç doğruyu kesen kaç doğru vardır.

A)                               B) 3                        C) 2

D) 1                                               E) 0

 

 

2. İki düzlem  lik açı altında kesişmektedir.

Biri üzerine 4 cm kenarlı bir kare çizilirse, bu karenin diğer düzlem üzerindeki izdüşüm alanı nedir?

 

 

3. Uzayda verilen herhangi dört noktadan eşit uzaklıkta bulunan kaç nokta vardır?

A) 1                                               B) 2                        C) 4

D) 6                                E) 10

 

 

4. Kesişen iki düzlemin arasındaki açı  dir.

Düzlemden birisi üzerinde bulunan ve yarıçapı 10 cm olan bir dairenin diğer düzlem üzerindeki izdüşümünün alanı kaç cm² dir?

 

 

5. “Aynı düzleme dik olan iki doğru ...” cümlesini doğru olarak tamamlayabilmesi için aşağıdakilerden hangisi noktaların yerine yazılmalıdır?

A) Çakışık olur

B) Aykırı olur

C) Kesişir

D) Paralel olur

E) Dik durumlu olur

 

 

6. Kesişen doğrulardan oluşan bir şekilde belirleyici üç özellik aşağıda verilmiştir.

I.  Şekil dört doğrudan oluşmaktadır.

II. Her doğru diğer üçünü kesmektedir.

III.Her kesim noktasından iki doğru geçmektedir.

Buna göre şekilde kaç kesim noktası vardır?

A)  4                               B) 5                        C) 6

D) 7                                               E) 8

 

 

7.

Yukarıda aynı merkezli ikişer çemberden oluşan I, II, III, IV, V şekillerinde dıştaki çemberler, eş (eşit) tabanlı beş dik koninin tabanlarını göstermektedir. İçteki çemberler ise tabana eşit uzaklıktaki dik kesitlerin, taban üzerindeki dik izdüşümleridir.

Hangi şekilde gösterilen koninin yüksekliği en büyüktür?

A)  I                                B) II                         C) III

D) IV                              E) V

 

 

8.

Yukarıdaki şekilde A noktasının E düzlemi içindeki dik izdüşümü B dir. CD doğrusu.

E düzlemi içinde ve   olduğuna göre, aşağıdaki açılardan hangisi kesinlikle diktir?

 

 

9. Bir E düzlemi içinde bir çember ile, düzle-min dışında bir d doğrusu ve doğrusunun üzerinde olmayan bir A noktası veriliyor.

A noktasından çemberi ve d doğrusunu kesen en fazla kaç doğru çizilebilir?

A) 1                                B) 2                        C) 3

D) 4                               E) 5

 

 


10.

kenarından geçen P düzlemi üzerindeki dik izdüşümü, D açısı dik açı olan DBC üçgenidir.

DBC üçgeninin alanı kaç cm² dir?

A) 16                             B) 15                      C) 14

D) 13                             E) 12

 

 

11.  kesişen düzlemlerinin ölçek açısı  dir.  alınıyor.

A nın  ye uzaklığı 6 cm ise, A nın düzlemlerin arakesitine uzaklığı kaç cm dir?

 

 

12. Uzayda,   cm lik bir doğru parçası ile bu doğru parçasını  lik açıyla orta noktasından kesen bir düzlem veriliyor.

Buna göre, A noktasının düzleme olan uzaklığı kaç cm dir?

A) 32                             B) 30                      C) 26

D) 26                             E) 24

 

 

13. te aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Paralel iki doğrudan birine paralel olan doğru, diğerine de paraleldir.

B) Birbirine paralel üç doğru düzlemsel olmayabilir.

C) Paralel iki doğrudan birini kesen iki doğru, diğerini de keser.

D) Bir noktadan geçen ve bir düzleme paralel olan bir tane düzlem vardır.

E) İki noktadan geçen ve bir düzleme dik olan bir düzlem vardır.

 

 

14. Bir düzlem içindeki farklı üç doğrunun birbirine göre durumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Bir düzlem içindeki üç doğru bir noktada kesişebilir.

B) Bir düzlem içindeki üç doğru birbirini ikişer ikişer farklı noktalarda kesebilir.

C) Bir düzlem içindeki üç doğrudan ikisi paralel ise, üçüncü doğru onları kesebilir.

D) Bir düzlem içindeki üç doğrudan ikisi bir noktada kesişirse, üçüncü doğru bunlara paralel olabilir.

E) Bir düzlem içindeki üç doğru birbirlerine paralel olabilir.

 

 

15. te, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer.

B) Farklı iki noktadan birçok düzlem geçer.

C) Aynı doğru üzerinde olmayan üç noktadan yalnız bir düzlem geçer.

D) Kesişen iki doğruyu içine alan yalnız bir düzlem vardır.

E) İki düzlem birbirine dikse, bu düzlemlerden birinin içinde olan her doğru, öteki düzleme diktir.

 

 

16. Denklemleri

2x+2y-z+12=0

ve

4x+4y-2z-10=0

olan iki düzlem arasındaki uzaklık kaç birimdir?

 

 

17.

Bir kenarı 40 m olan ABC eşkenar üçgeni biçimindeki arsa, şekildeki gibi kazılıp düzeltilerek yatay BDC dik üçgeni biçimine getirilmiştir.

ABC eşkenar üçgeninin dik izdüşümü olan BDC dik üçgeni biçimindeki yeni arsanın alanı kaç m² dir?

D) 400            E) 1600

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-A       2-B      3-A      4-D       5-D

 

6-C      7-A      8-C       9-B       10-A       11-D

 

12-B      13-C       14-D      15-E      16-A      17-D


Diğer Geometri Videoları ve Testleri için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR