ÜÇGENDE AÇI, ÜÇGENDE KENAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI 3

Bu testimizde üçgende açı kenar bağıntıları çözümlü sorular test, açı kenar bağıntıları soru tipleri, üçgende açı kenar test çöz, üçgende açı kenar bağıntıları test indir, üçgen açı kenar soruları, üçgenler test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. En uzun kenar hangisidir?

A) a                                               B) b                                        C) c

D) d                                               E) e

 

2. “Bir üçgende iki açı arasında büyüklük bakımından nasıl bir bağıntı varsa, karşıla-rındaki kenarlarının uzunlukları arasında da aynı bağıntı vardır.” teoreminin hipotez ve hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

 

3.

Yukarıda verilen şekilde ,  olduğuna göre   uzunluğu kaç cm dir?

 

4.

A)  8                   B) 7        C) 6         D) 5    E) 2

 

5. a, b, c tamsayıları bir ABC üçgeninin kenar uzunluklarıdır. Üçgen, eşit kenarlarından biri c olan bir ikizkenar üçgendir.

(a+b+c) (a+b-c)=15 olduğuna göre, eşit kenarların uzunluğu kaç birimdir?

A) 7                                               B) 6                                        C) 5

D) 4                                               E) 3

 

6.

A) 30                                             B) 60                                     C) 59

D) 44                                             E) 29

 

7.

A) 22                                             B) 19                                     C) 17

D) 12                                             E) 7

 

8.

Şekilde verilen ABD üçgeninin kenar uzun-lukları için aşağıdaki bağıntılardan hangisi doğrudur?

 

9.

A) 6                                               B) 19                                     C) 21

D) 23                                             E) 25

 

10.

Yukarıdaki grupların hangilerinde  verilen elemanlar bir üçgen belirtir?

A) Yalnız I                                     B) Yalnız II                            C) Yalnız III

D) I ve II                        E) II ve III

 

11.

Yukarıdaki verilen ABC üçgeninde   olduğuna göre,  kaç birim olabilir?

A) 4                                               B) 6                                        C) 7

D) 8                                               E) 9

 


12. Bir üçgenin kenar uzunluklarının ikişer ikişer toplamı 33, 38, 45 birimdir. Bu üçgenin en küçük kenarı kaç birimdir?

A) 16                                             B) 15                                     C) 14

D) 13                                             E) 12

 

13.

Yukarıdaki şekilde ABC eşkenar üçgendir. Buna göre ADE üçgeninin e, d, k kenarları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) k<d<e                                      B) d<e<k                               C) e<k<d

D) d<k<e                                      E) k<e<d

 

14. a, b, c gerçel sayıları bir üçgenin kenarlarının uzunlukları olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

A) a+b>c                                      B) a+c>b                               C) b-c>a

D) b+c>a                                      E) a>0 , b>0,   c>0

 

15.

 cm şekildeki ABC üçgeninde   olduğuna göre,  nin en küçük tam sayı değeri kaçtır?

A) 13                                             B) 14                                     C) 15

D) 16                                             E) 17

 

16.

Yukarıdaki taslak çizimde verilenlere göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-C     2-E     3-A     4-B

 

5-A     6-C     7-D     8-B     9-B     10-B

 

11-B     12-D    13-A     14-C     15-B     16-B


Diğer Geometri Videoları ve Testleri için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR