ÜÇGENDE YARDIMCI DOĞRULAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI 2

Bu testimizde üçgende yardımcı elemanlar test, üçgenin yardımcı elemanları test çöz, üçgende yardımcı doğrular test indir, üçgende yardımcı doğrular ile ilgili test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Şekildeki dik üçgende CD doğrusu açıortaydır.

IADI=2 cm ve IBDI=3 cm olduğuna göre ICDI uzunluğu kaç cm dir?

 

 

2.

Şekildeki ABC üçgeninde AF açıortaydır.

IABI=6 cm, IACI=9 cm, IBFI=3 cm olduğuna göre IBCI kaç cm dir?

A) 6                                B) 7                        C) 7,5

D) 8                               E) 8,5

 

 

3.

Şekildeki ABC üçgeninde AD açıortaydır. IABI=4 cm, IACI=12 cm olduğuna göre,   nin alanı   nin alanının kaç katıdır?

A) 2                                B) 2,5                     C) 3

D) 3,5                            E) 4

 

 

4.

Şekildeki ikizkenar üçgeninde IEFI=x kaç birimdir?

 

 

5. ABC bir dik üçgen, ACE bir dik üçgen

Yukarıdaki verilere göre ICEI=x kaç cm dir?

 

 

6.

Yukarıdaki verilere göre, INBI=x kaç cm dir?

 

 

7.

Yukarıdaki verilere göre, ANC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

 

 

8.

Yukarıdaki verilenlere göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

 

 


9.

Yukarıdaki şekilde IOCI=3 cm, IOEI=4 cm, IEBI=7 cm olduğuna göre, ICBI kaç cm dir?

 

 

10. Bir ABC üçgeninde Va kenarortayı 15 cm dir.

Üçgenin ağırlık merkezinin A köşesine uzaklığı kaç cm dir?

A) 5                                B) 6                        C) 7

D)  8                              E)  10

 

 

11.

Yukarıdaki şekilde IADI=IDCI , IBEI=IECI , DF // EC , IIEGI=8 cm dir.

[FG] nin uzunluğu kaç cm dir?

A) 2                                               B) 3                        C) 4

D) 5                               E) 6

 

 

12. Bir üçgende iki kenarın uzunluklarının kareleri toplamı, üçüncü kenara ait kenar ortayın uzunluğunun karesinin iki katı ile üçüncü kenarın uzunluğunun karesinin yarısının toplamına eşittir.

Aşağıdakilerden hangisi bu teoremi belirtir? (a,b,c üçgenin kenarları, VC ise c kenarına ait kenar ortaydır.)

 

 

13.

Verilen şekilde [BD] ve [CE] kenarortayları çizilmiştir.  nin alanı ve  nin alanı S1 olduğuna göre     oranı kaçtır?

 

 

14.

 

 dik olan şekildeki   de, AD kenarortay; AE doğrusu,   nın dış açıortayıdır.

AE=AD olduğuna göre    kaç derecedir?

A) 80                             B) 75                      C) 60

D) 55                              E) 58

 

 

15.

Şekildeki ABC dik  üçgeninde G, ke¬nar or-tayların kesim noktasıdır.

IGAI=6 cm oldu-ğuna göre, IBCI kaç cm dir?

A) 36                             B) 18                      C) 16

D) 12                             E) 9

 

 


16.

Şekildeki dik üçgenin a, b, c kenarlarına ait kenar ortaylarının uzunlukları sırasıyla  toplamı   nin kaç katıdır?

A) 2                                B) 3                        C) 4

D) 5                               E) 6

 

 

17.

[AK] ve [DT] kenar ortaylar

Yukarıdaki verilen ABC ve DEF üçgenleri benzerdir. ABC üçgeninin alanı a2 olduğuna göre, DEF üçgeninin alanı kaç a2 dir?

A) 9                                B) 6                        C) 4

D) 3                               E) 2

 

 

18.

Yukarıdaki şekle göre IACI kenar uzunluğu, IADI kenarortay uzunluğu ve A açısının ölçüsü verilen ABC üçgenini çizmek için aşağıdaki yardımcı üçgenlerden hangisini çizmek gerekir?

A) ACD                         B) ABD                  C) ACE

D) BED                          E) CDE

 

 

19. ABC bir dik üçgen, [AE], [BF] ve [CD] ABC üçgenin kenarortayları, G kenarortayların kesim noktası,

Yukarıdaki şekilde [DM]//[AE] ve IBCI= 12  olduğuna göre, IDMI=x kaç cm dir?

A) 2                                B) 3                        C) 4

D) 5                               E) 6

 

 

20.

Yukarıdaki şekilde   olduğuna göre,  oranı kaçtır?

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-C      2-C      3-C      4-E

 

5-D      6-A      7-B      8-B     9-C     10-E      11-C

 

12-B     13-E      14-B     15-B      16-B     17-A     18-C     19-A      20-C


Diğer Geometri Videoları ve Testleri için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR