ARİTMETİK ORTALAMA, GEOMETRİK ORTALAMA İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde ARİTMETİK ORTALAMA TEST, GEOMETRİK ORTALAMA TEST, ARİTMETİK ORTALAMA İLE İLGİLİ TEST, GEOMETRİK ORTALAMA İLE İLGİLİ TEST gibi konuları ele alacağız.

 

1. 15 kız, 25 erkek öğrencinin katıldığı bir sınavda kız öğrencilerin puanlarının ortalaması 32, erkek öğrencilerin puanlarının ortalaması 30 olduğuna göre, tüm öğrencilerin puanlarının ortalaması kaçtır?

A) 31,50                        B) 32,25                                C) 31,00

D) 30,75                       E) 3,50

 

 

2. Bir öğrenci üç sınava girmiştir. İlk iki sınavın ortalaması 7 dir.

Üç sınavdan aldığı notların ortalaması 6 olduğuna göre, bu öğrenci son sınavdan kaç almıştır?

A) 1                                B) 2                                        C) 3

D) 4                               E) 5

 

 

3. 12 sayının aritmetik ortalaması 24 olduğuna göre, bu sayıların toplamı kaçtır?

A) 18                             B) 36                                     C) 72

D) 144                           E) 288

 

 

4. a ile b sayılarının aritmetik ortalaması 15, a ile c sayılarının aritmetik ortalaması 17, b ile c sayılarının aritmetik ortalaması 23 olduğuna göre, c kaçtır?

A) 24                             B) 25                                     C) 26

D) 27                             E) 28

 

 

5.

Yandaki tablo bir işyerinde çalışanların sayısı ile yaşlarını göstermektedir.

Bu işyerinde seçilen 16 kişinin yaş ortalaması 21 olduğuna göre, geriye kalanlardan kaçı 22 yaşındadır?

A) 12                             B) 11                                     C) 10

D) 9                               E) 8

 

 

6. a ile  b nin aritmetik ortalaması 15 tir. a ile geometrik ortalaması  , b ile geometrik ortalaması   olan sayı nedir?

A) 27                             B) 30                                     C) 33

D) 36                             E) 48

 

 

7. Bir öğrencinin, matematik dersindeki üç sınavdan aldığı puanların ortalaması 7 dir.

Bu öğrenci üçüncü sınavdan 8 puan aldığına göre, ilk sınavdan aldığı puanların ortalaması kaçtır?

A) 5                                B) 5,5                                    C) 6

D) 6,5                            E) 7

 

 

8. Toplamları 166 olan 28 pozitif doğal sayı vardır. Bunlardan bir kısmının ortalaması 7, ötekinin ortalaması ise 5 dir.

Buna göre, ortalaması 7 olan sayılar kaç tanedir?

A) 13                             B) 14                                     C) 15

D) 16                             E) 17

 

 


9.
15 tane sayının ortalaması 25 tir. Bu sayılara toplamı 300 olan 10 sayı ekleniyor.

Buna göre, yeri ortalama kaçtır?

A) 22                             B) 23                                     C) 24

D) 25                             E) 27

 

 

10. 7 sayısının aritmetik ortalaması 19 dur. Bunlardan, aritmetik ortalaması 15 olan 3 sayı çıkarılıyor.

Geriye kalan 4 sayının toplamı kaçtır?

A) 66                             B) 68                                     C) 76

D) 78                             E) 88

 

 

11.

Yukarıdaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavında aldığı puanların dağılımını göstermektedir.

Buna göre, sınıfın bu sınavdaki puanların ortalaması kaçtır?

 

 

12. Bir gruptaki kız sporculardan yaş orta-laması 15, erkek sporculardan yaş ortalaması 24 tür.

Kızların sayısı erkeklerin sayı-sının 2 katı olduğuna göre, bu grubun yaş ortalaması kaçtır?

A) 16                             B) 17                                     C) 18

D) 20                             E) 22

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-D      2-D      3-E      4-B      5-A

 

6-E      7-D      8-A      9-E      10-E      11-E      12-C


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR