DENKLEM ÇÖZME, DENKLEMLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI-6

Bu testimizde denklem soruları ve çözümleri, denklem problemleri, denklem problemleri ve çözümleri, denklemler ve çözümleri, denklemler ile ilgili test, denklemler test gibi konuları ele alacağız.

 

 

1.    3 kalem ve 2 silgi 500 lira 2 kalem ve 3 silgi 480 lira olduğuna göre, bir kalem bir silgiden kaç lira pahalıdır?

A) 40                             B) 35                      C) 30

D) 25                             E) 20

 

2. Su ile dolu iken bir kabın ağırlığı 30 kg dır.

Bu kaptaki suyun ağırlığı, boş kabın ağırlığının 5 katı olduğuna göre, boş kabın ağırlığı kaç kg dır?

A) 7,5                            B) 6                        C) 5

D) 4,5                            E) 4

 

3. 50 yolcusu bulunan bir otobüsten 5 bay 5 bayan inince, geriye kalanlar arasında, bayların sayısı bayanların sayısının üç katı oluyor.

Buna göre ilk halde otobüste kaç bay vardı?

A) 35                             B) 34                      C) 30

D) 28                             E) 25

 

4. İki arkadaştan Kaya’nın 75 bilyesi vardır. Eğer Kaya, 15 bilyesini arkadaşı Çetin’e verirse ikisinin bilyeleri eşit oluyor.

Çetin’in 15 bilyeyi almadan önce kaç bilyesi vardı?

A) 30                             B) 35                      C) 38

D) 40                             E) 45

 

5. Cemil, kilosu 4000 lira olan fıstık ile kilosu 3000 lira olan fındıktan 500 gramlık bir karışım alarak 1800 lira ödemiştir.

Cemil’in aldığı karışımda kaç gram fındık vardır?

A) 250                           B) 225                   C) 200

D) 175                           E) 150

 

6. Ali’nin 44 tane madeni parası vardır.

10 ve 100 liralıklardan oluşan bu paraların toplamı 3500 lira olduğuna göre Ali’nin 100 liralıkları kaç tanedir?

A) 30                             B) 31                      C) 32

D) 33                             E) 34

 

7. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir.

Küçük sayı kaçtır?

A) 56                             B) 52                      C) 48

D) 44                             E) 40

 

8. A marka jiletin bir paketinde 4 tane, B marka jiletin bir paketinde 10 tane jilet bulunmakta ve her ikisinin de paketi aynı fi-yattan satılmaktadır. Hangi marka kullanılırsa kullanılan tıraş başına jilet maliyeti aynıdır.

B marka bir jilet ile 2 kez tıraş olduğuna göre, A marka bir jilet ile kaç kez tıraş olunabilir?

A) 3                                B) 4                        C) 5

D) 6                               E) 7

 

9. Ahmet parasının  ini Mehmet’e verdiğinde Mehmet’in parası  oranında artıyor.

Buna göre, başlangıçta, Ahmet’in para-sının Mehmet’inkine oranı kaçtır?

 

10. Bir baharatın 300 gramı a litre, yarım kilosu (2a-300) lira olduğuna göre, a kaçtır?

A) 350                           B) 450                   C) 600

D) 750                           E) 900

 

11. 100 ve 500 liralıktan oluşan 30 tane madeni paranın tutarı 12 200 liradır.

Bu paralardan 500 liralıkların sayısı kaçtır?

A) 25                             B) 24                      C) 23

D) 21                             E) 18

 


12.
Ali’nin jetonların sayısı Mehmet’inkinin üç katıdır. Ali, Mehmet’e 10 jeton verince ikisinin eşit sayıda jetonu oluyor.

Başlangıçta Mehmet’in kaç jetonu vardır?

A) 8                                B) 10                      C) 12

D) 14                             E) 16

 

13. A kovasının hacmi, B kovasından 2 litre küçüktür. A kovası ile 28 kova su alan bir bidon, B kovası ile 21 kova su almaktadır.

Buna göre, A kovasının hacmi kaç litredir?

A) 6                                B) 7                        C) 8

D) 9                               E) 10

14. Yağ dolu bir şişenin ağırlığı 732 gramdır. Yağın   ü boşaltıldığında şişe 613 gram gelmektedir.

Buna göre, şişe kaç gram almaktadır?

A) 478                           B) 476                   C) 474

D) 472                           E) 470

 

15. Hacmi 2560 litre olan bir depo, 20 ve 17 litrelik iki bidonla su taşınarak doldurulmuştur.

Toplam 140 bidon su taşınınca depo tam doldurulduğuna göre, 17 litrelik bidon ile kaç bidon su taşınmıştır?

A) 50                             B) 60                      C) 70

D) 80                             E) 90

16. İki çocuğun ağırlıkları oranı  , farkı ise 12 kg olduğuna göre, bu çocukların ağırlıkları toplamı kaç kg’dır?

A) 36                             B) 48                      C) 60

D) 64                             E) 72

 

17. Lokantada yemek yiyen 45 kişilik gurubun bazı üyeleri, konuk oldukları için, hesap ödememiştir. Bu yüzden, ötekiler 3 000 er lira fazla vererek 15 000 er lira ödemiştir.

Buna göre guruptaki konuk sayısı kaçtır?

A) 5                                B) 6                        C) 7

D) 8                               E) 9

 

18. Bir sınıftaki toplam öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısının 5 katıdır.

Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısının kaç katıdır?

 

19. Bir otobüsteki bayan yolcu sayısı, top-lam yolcu sayısının  i kadardır. Bu otobüse 5 bayan, 5 erkek yolcu daha bindiğinde, bayan yolcu sayısı erkek yolcu sayısının  ü olmuştur.

Buna göre, başlangıçta otobüsteki toplam yolcu sayısı kaçtır?

A) 60                             B) 50                      C) 45

D) 40                             E) 30

20. Bir kitaplıktaki İngilizce kitapların sayı-sının Türkçe kitapların sayısına oranı   dir.

İngilizce kitapların sayısı 400 den fazla olduğuna göre bu kitaplıkta en az kaç kitap vardır?

A) 1094                         B) 1195                 C) 1204

D) 1296                        E) 1397

 

21. Hasan, Ayşe’ye 2 milyon TL verirse paraları eşit oluyor. Ayşe, Hasan'a 2 milyon TL verirse Hasan'ın parası Ayşe’nin parasının 5 katı oluyor.

Buna göre, Ayşe'nin parası kaç milyon TL dir?

A) 4                                B) 5                        C) 6

D) 7                               E) 8

 

22.   i dolu olan bir su kabının içindeki su ile birilikte ağırlığı 9 kg dır.

Kap tam dolu iken tüm ağırlık 25 kg olduğuna göre, boş kabın ağırlığı kaç kg dır?

A) 4                                B) 5                        C) 6

D) 7                               E) 8

 

23. Bir şişenin ağırlığı boşken x gram,   ü sıvı ile doluyken y gramdır.

Bu şişenin tamamı aynı sıvı ile doluyken ağırlığı aşağıda-kilerden hangisine eşittir?

A) 3y-x                          B) 3y-2x                C) y-x

D) y-2x                          E) y-3x

 

24. Bir parkta, bir kısmı 3 kişilik, diğerleri 5 kişilik olan toplam 16 bank vardır.

Banklardaki oturma yerlerinin tamamı 62 kişilik olduğuna göre, 5 kişilik bank sayısı kaçtır?

A) 7                                B) 8                        C) 9

D) 10                             E) 11

 


25.
  Bir okuldaki her bayan öğretmenin, okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı, erkek meslektaşlarının sayısının iki katından 6 fazla; her erkek öğretmenin de okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı, erkek meslektaşlarının sayısının üç katından 1 eksiktir.

Buna göre, okulda toplam kaç öğretmen vardır?

A) 32                             B) 36                      C) 40

D) 44                             E) 48

 

26. Bir bilgi yarışmasında, kurallara göre, yarışmacılar her doğru cevaptan 40 puan kazanıyor, her yanlış cevaptan 50 puan kaybediyor.

30 soruya cevap veren bir yarışmacı 300 puan kazandığına göre, doğru cevaplarının sayısı kaçtır?

A) 18                             B) 20                      C) 22

D) 24                             E) 26

 

27. Bir kabın ağırlığı boşken a gram,   i su ile doluyken b gramdır.

Bu kabın tamamı su ile doluyken ağırlığı kaç gramdır?

A) 5b-4a                       B) 5b-a                  C) 4a-b

D) 5a+b                        E) 4a+5b

 

28. 60 yolcusu olan bir otobüsten 2 bayan 3 erkek inince, bayanların sayısı erkeklerin sayısının oluyor.

Buna göre, ilk durumda otobüsteki bayan sayısı kaçtır?

A) 22                              B) 25                      C) 27

D) 35                             E) 37

 

29. Bir satıcıdaki kırmızı topların her biri k TL ye, mavi topların her biri m TL ye, siyah topların her biri s TL ye satılmaktadır. 4 kırmızı ve 2 mavi topa ödenen toplam para 5 siyah topa ödenen paraya eşit, 2 siyah ve 2 mavi topa ödenen toplam para 3 kırmızı topa ödenen paraya eşittir.

Buna göre, 1 kırmızı ve 4 mavi topa ödenen toplam kaç siyah topa ödenen paraya eşittir?

A) 2                                B) 3                        C) 4

D) 6                               E) 8

 

30. Taşımacılık yapan bir firma 300 milyar TL ödeyerek fiyatları 15 milyar, 25 milyar ve 30 milyar TL olan araçlardan toplam 12 adet satın alınıyor.

Fiyatı 15 milyar ve 25 milyar TL olan araçlardan eşit sayıda alındığına göre, fiyatı 30 milyar TL olan araç-tan kaç tane alınmıştır?

A) 4                                B) 5                        C) 6

D) 7                               E) 8

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-E       2-C       3-A       4-E      5-C       6-E       7-D       8-C      9-D

 

10-E       11-C      12-B      13-A       14-B       15-D       16-E       17-E       18-C      19-B

 

20-D       21-A       22-B       23-B      24-A      25-C      26-B       27-A       28-C      29-B      30-C


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR