DOĞAL SAYILAR, TAM SAYILAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde tam sayılar ile ilgili sorular, tam sayılar test, doğal sayılar ile ilgili sorular, doğal sayılar test, kpss doğal sayılar test, doğal sayılar ve tam sayılar ygs test gibi konuları ele alacağız.

 

1. x, y, x farklı üç pozitif tamsayı olmak üzere

xyz=6,

xz=3 ve

y=2 ise x¹1 dir.

Buna göre x, y, z sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1, 2, 3                                       B) 1, 3, 2                               C) 3, 2, 1

D) 3, 1, 2                                      E) 2, 1, 3

 

2. a, b, c pozitif tamsayılar olmak üzere

3a=5b

c=2a

olduğuna göre, c nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 60                                             B) 30                                     C) 10

D) 6                                               E) 5

 

3. x ve y pozitif tamsayılar ve

olduğuna göre, z nin en büyük değeri için x+y+z kaçtır?

A) 10                                             B) 9                                        C) 8

D) 7                                               E) 5

 

4. x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere

2x+3y=27

koşulunu sağlayan kaç y değeri bulunur?

A) 6                                               B) 5                                        C) 4

D) 3                                               E) 2

 

5. K ve M pozitif tamsayılar,

olduğuna göre, K nın alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 1                                               B) 2                                        C) 3

D) 4                                               E) 5

 

6. a, b, c pozitif tamsayılar,

a-b=1

a-c=5

olduğuna göre, a+b+c toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 9                                               B) 12                                     C) 13

D) 14                                             E) 17

 

7. a, b, c pozitif tam sayılar ve

olduğuna göre, a+b+c toplamının en küçük değeri kaçtır?

A) 10                                             B) 15                                     C) 20

D) 30                                             E) 45

 


8. a ve b pozitif tamsayılar ve

  olduğuna göre, a nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 16                                             B) 20                                     C) 24

D) 28                                             E) 36

 

9. x, y, x, sıfırdan farklı birer tamsayı ve x+y=z olduğuna göre, x+y+z toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 16                                             B) 22                                     C) 24

D) 33                                             E) 36

 

10.  x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve

2x+3y-z=94

olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır?

A) 1                                               B) 2                                        C) 3

D) 4                                               E) 5

 

11. x ve y birer pozitif tam sayılar olmak üzere

x>3   2x+3y=96

olduğuna göre, y nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 29                                             B) 28                                     C) 26

D) 23                                             E) 22

 

12. a, b, c birbirinden farklı pozitif tam-sayılar ve

olduğuna göre, b nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 2                                               B) 3                                        C) 7

D) 11                                             E) 15

 

13. a ve b birer tamsayı olmak üzere,

olduğuna göre, a-b farkı en çok kaçtır?

A) 8                                               B) 10                                     C) 11

D) 12                                             E) 14

 


14. a,b pozitif tamsayılar ve

a.b = 2a+14

olduğuna göre, b nin en küçük değeri almasını sağlayan a aşağıdaki aralıklardan hangisindedir?

A) [13,15]                                     B) [10,12]                              C) [7,9]

D) [4,6]                                          E) [1,3]

 

15. Üç basamaklı bir x doğal sayısının   katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir?

A) 42                                             B) 45                                     C) 48

D) 51                                             E) 54

 

16. 1 den 6 ya kadar olan rakamlar kul-lanılarak yazılan, rakamları birbirinden farklı, altı basamaklı ABCDEF sayısında A+B=C+D=E+F dir. Bu koşulları sağlayan en büyük ABCDEF sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

A) 1                                               B) 2                                        C) 3

D) 4                                               E) 5

 

17.  a, b, c pozitif tamsayılar ve

a . b = 4

a . c =12

olduğuna göre, a + b+ c toplamının en küçük değeri kaçtır?

A) 6                                               B) 8                                        C) 10

D) 12                                             E) 17

 

18. 1, 3, 6, 7, 9 rakamlarını kullanarak yazılan, rakamları birbirinden farklı, beş basamaklı KMPTS sayısında K+M=T+S dir. Bu koşulları sağlayan kaç tane beş basamaklı KMPTS sayısı vardır?

A) 8                                               B) 7                                        C) 6

D) 5                                               E) 4

 

19. 1 den 54 e kadar olan tamsayılar sol-dan sağa doğru yan yana yazılarak

a=1 2 3 4 ... 9 10 11 12 ... 53 54

şekilden 99 basamaklı bir a sayısı oluşturuyor. Buna göre, a nın soldan 50. rakamı kaçtır?

A) 1                                               B) 2                                        C) 3

D) 6                                               E) 9

 

20. 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları kullanılarak yazılabilen, rakamları tekrarlı ve tekrarsız tüm iki basamaklı tek sayıların toplamı kaçtır?

A) 495                                           B) 497                                   C) 503

D) 515                                          E) 523

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-C    2-C    3-A    4-C    5-A

 

6-B    7-B    8-D    9-D    10-A    11-D    12-B

 

13-D    14-A    15-B    16-C     17-B    18-A    19-C    20-A


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız




İLGİLİ KONULAR










Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR