DÖRT İŞLEM, TEMEL KAVRAMLAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde temel kavramlar soru örnekleri, temel kavramlar test, temel kavramlar test kpss, temel kavramlar soru tipleri, dört işlem test, dört işlem soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1.  ab iki basamaklı bir sayı ve a¹b olmak üzere,

Yukarıdaki bölmeye göre,  nin değeri kaçtır?

A) 36                                             B) 16                                     C) 9

D) 4                                               E) 1

 

2.

Yukarıdaki bölme işlemine göre, b+1 in tü-ründen ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

3.

Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, C nin A türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

4. İki basamaklı, birbirinden farklı 4 pozitif tamsayının toplamı 319 dur.

Bu sayıların en küçüğü en az kaç olabilir?

A) 17                                             B) 19                                     C) 25

D) 30                                             E) 35

 

5. Bir K sayısı x’e bölündüğünde bölüm 3, kalan x-2 dir. Buna göre, x in eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 

6. Üç basamaklı en büyük pozitif çift tamsayı ile üç basamaklı en büyük negatif tek tamsayının toplamı kaçtır?

A) 998                                           B) 997                                   C) 988

D) 898                                          E) 897

 

7. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur?

A) 3                                               B) 4                                        C)

D) 6                                               E) 7

 

8. Bir x doğal sayısı 3 e bölündüğünde bölüm a, kalan 1 dir. a sayısı 8 e bölündüğünde ise kalan 2 dir.

Buna göre, x doğal sayısı 24 e bölündüğünde kalan kaçtır?

A) 5                                               B) 6                                        C) 7

D) 8                                               E) 9

 

9. İki basamaklı ve birbirinden farklı 4 pozitif çift tam sayının toplamı 86 dır.

Bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir?

A) 30                                             B) 40                                     C) 50

D) 58                                             E) 64

 

10. x, y, z sıfırdan farklı pozitif birer tamsayı ve

olduğuna göre, x in z türünden değeri aşağı-dakilerden hangisidir?

A) 12z+7                                      B) 11z+3                               C) 6z+3

D) 4z+1                                        E) 3z+2

 

11. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayı-dan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur.

Buna göre, büyük sayı kaçtır?

A) 570                                           B) 575                                   C) 580

D) 585                                          E) 590

 

12.  olmak üzere, a sayısı 7 ile bö-lündüğünde bölüm 2b-3, kalan 2 dir.

a sayısı 5 ile bölündüğünde, bölüm 15, kalan b-3 ol-duğuna göre, a sayısı kaçtır?

A) 67                                             B) 72                                     C) 73

D) 76                                             E) 79

 

13. Rakamları faklı, üç basamaklı en büyük pozitif tam sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en küçük pozitif tamsayının farklı kaçtır?

A) 774                                           B) 855                                   C) 885

D) 895                                          E) 898

 

14. Bir bölme işleminde bölünen ve bölenin toplamı 83, bölüm 9, kalan 3 olduğuna göre, bölen kaçtır?

A) 5                                                               B) 6                                        C) 7

D) 8                                               E) 9

 

15.

Yukarıdaki bölme işlemine göre, L nin K ve M türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

16.

Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, L kaçtır?

A) 0                                               B) 1                                        C) 3

D) 4                                               E) 7

 

17. İki doğal sayıdan biri diğerine bölündü-ğünde, bölüm 12, kalan 8 dir.

Bölünen, bölen ve bölüm toplamı 189 olduğuna göre, bölen sayı kaçtır?

A) 11                                             B) 12                                     C) 13

D) 14                                             E) 15

 

18. Bir a doğal sayısının 3 ile bölündüğünde bölüm b, kalan 1; b sayısı 5 ile bölündü-ğünde kalan 3 dür.

Buna göre, a sayısının 15 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 7                                               B) 8                                        C) 9

D) 10                                             E) 11

 

19. Rakamları sıfırdan farklı, beş basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark en çok kaç olabilir?

A) 8000                                        B) 7800                                 C) 7500

D) 7200                                        E) 7000

 

20. Birbirinden farklı, iki basamaklı pozitif dört tamsayının toplamı 326 dır.

Bu sayıların en büyüğü 98 olduğuna göre, en küçüğü en az kaçtır?

A) 36                                             B) 35                                     C) 33

D) 32                                             E) 30

 

21.

Yukarıdaki bölme işlemlerinde K, L, M harf-leri birer pozitif tamsayıyı göstermektedir.

Buna göre,   işleminin sonucu kaçtır?

A) 3                                                               B) 4                                       C) 5

D) 6                                                               E) 7

 

22. Dört basamaklı ABCD sayısı, üç basamaklı ABC sayısına bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı 18 olduğuna göre, D rakamı kaçtır?

A) 4                                               B) 5                                        C) 6

D) 7                                               E) 8

 

23.

Yukarıdaki toplama işleminde A, B, C, D sıfırdan ve birbirinden farklı birer çift rakamı, AB ve CD de iki basamaklı sayıları göstermektedir. Buna göre, toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olmaz?

A) 146                                           B) 128                                   C) 110

D) 92                                             E) 72

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-E   2-D   3-B   4-C   5-A   6-E   7-D   8-C   9-C   10-A   11-D

 

12-E   13-C   14-D   15-A   16-A   17-C   18-D

 

19-D   20-B   21-C   22-E   23-E


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR