DÖRT İŞLEM, TEMEL KAVRAMLAR TEST SORULARI 1

Bu testimizde temel kavramlar soru örnekleri, temel kavramlar test, temel kavramlar test kpss, temel kavramlar soru tipleri, dört işlem test, dört işlem soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Bir öğrenciden, verilen bir x sayısını 35 ile çarpması istenmiştir. Öğrenci, sonucu 5705 bulmuş; fakat işlemi kontrol ederken verilen x sayısının 0 olan onlar basamağını 6 olarak gördüğünü saptamıştır.

Buna göre, doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2805                                        B) 3605                                 C) 4705

D) 6505                                        E) 7805

 

2.

Yukarıdaki çıkarma işlemlerinin her birinde harfler, pozitif sayıları göstermektedir.

İşlemlerden hangisinde, küçük harfle gösterilen sayıdan büyük harfle gösterilen sayı çıkarılırsa, bu beş çıkarma işleminden elde edilen farkların toplamı sıfır olur?

A) I                                                 B) II                                        C) III

D) IV                                              E) V

 

3. Sıfırdan farklı bir sayının üç katı alınır ve  sonuç, başlangıçta alınan sayıya bölünürse kaç olur?

A) 1                                               B) 2                                        C) 3

D) 4                                               E) 5

 

4.

Yukarıdaki çarpma işleminde birinci  çarpan kaçtır?

A)   1225                                      B)   1250                               C)   1450

D)   2450                                      E)  2500

 

5.

 

Yandaki bölme işleminde a bir rakamdır.

Buna göre, a aşağıdakilerden hangisi ola-maz?

A)  3                                              B)  5                                       C)  6

D)  7                                              E)  9

 

6. x.y çarpımında her çarpana 2 eklenirse çarpım ne kadar büyür?

A)  x+y+2                                      B) 2(x+y+2)                          C) x+y

D) 2                                               E) 4

 

7.

Yukarıdaki bölme işleminde kalan ne olur?

A) 3                                               B) 4                                        C) 5

D) 6                                               E) 7

 

8. ab5 gibi üç basamaklı bir sayı, ab gibi iki basamaklı bir sayıya bölünüyor.

Bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

A) 5                                               B) 6                                        C) 10

D) 15                                             E) 16

 


9.

Yukarıdaki çarpma işleminde her nokta bir rakamın yerini tutmaktadır.

Buna göre, IV. sıradaki üç basamaklı sayı kaçtır?

A) 830                                           B) 720                                   C) 622

D) 523                                          E) 415

 

10.

Yukarıdaki çıkarma işlemine göre, K+L+M toplamı aşağıdakilerden hangisine daima eşittir?

A) 2M                                            B) 2L                                     C) 2K

D) 3M                                            E) 3K

 

11.  Aşağıdaki toplama işleminde her harf sıfırın dışında faklı birer  rakamı göstermektedir.

K>L>M olduğuna göre K n in en büyük de-ğeri kaçtır?

A) 3                                               B) 4                                        C) 5

D) 6                                               E)  7

 

12.

Yukarıdaki verilen ikişer basamaklı dört sayının toplamı 264 ve K¹L olduğuna göre KL sayısının en küçük değeri nedir?

A) 57                                             B) 48                                     C) 39

D) 25                                             E) 16

 

13.

Yukarıdaki bölme işleminde A ve B sıfırdan farklı birer rakamı göstermektedir.

Bölüm 7, kalan 3 olduğuna göre, A kaçtır?

A) 5                                               B) 6                                        C) 7

D) 8                                               E) 9

 

14.

Yukarıdaki kalansız bölme işleminde bölüm, bölünenin 16 katına eşittir. (a¹0) Buna göre b böleni kaçtır?

A) 0,08                                          B) 0,0725                             C) 0,0625

D) 0,05                                         E) 0,0125

 

15. a sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 2 dir.

Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi 7 ile tam olarak bölünür?

A) a-7                                            B) a+2                                   C) a+5

D) a+7                                          E) 2a+7

 

16.

Yukarıdaki bölme işlemine göre, a nın b türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

17. Her biri 4 basamaklı ve birbirinden farklı 4 tamsayının toplamı 33002 olduğuna göre, bunların en küçüğü, en az kaç olabilir?

A) 1000                                        B) 1004                                 C) 1008

D) 3004                                        E) 3008

 

18. Beş basamaklı bir sayı, iki basamaklı bir sayıya bölündüğünde, kalan sayı en fazla kaç basamaklı olabilir?

A) 1                                               B) 2                                        C) 3

D) 4                                               E) 5

 

19. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı en büyük sayı ile rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır?

A) 123                                           B) 432                                   C) 741

D) 864                                          E) 987

 

20.

Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, K+L top-lamının K türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3K-1                                         B) K+1                                   C) 2K+1

D) 2K                                            E) 3K

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-B                 2-C 3-C  4-A   5-A   6-B   7-D   8-D   9-A        10-C   11-D

 

12-C   13-C   14-C      15-C   16-E   17-E

 

18-B    19-D   20-C


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR