EŞİTSİZLİKLER, BASİT EŞİTSİZLİKLER TEST SORULARI 1

Bu testimizde basit eşitsizlikler çözümlü sorular, basit eşitsizlikler test, 1.dereceden eşitsizlikler çözümlü sorular, eşitsizliklerle ilgili çözümlü örnekler gibi konuları ele alacağız.

 

1. a<b, c<0 ise, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

2.

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 

 

3. Kural: “a ve b birer gerçel sayı olmak üzere a-b farklı pozitif ise, a sayısı b sayısından büyüktür.”

Aşağıdakilerden hangisi bu kuralı örneklendirmektedir?

A) 4-(-1)=5 olduğundan 5>4 tür.

B) 3+1=4 olduğunda 3>1 dir.

C) 3-(-1)=4 olduğunda 3>-1 dir.

D) 3+1=4 olduğunda 4>3 dir.

E) 3-1=2 olduğunda 3>2 dir.

 

 

4. a pozitif bir sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangi negatiftir?

 

 

5.

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) a+b>0                      B) b>0                   C) b>a

D) a>c                           E) c>b

 

 

6. Bir satıcı, a  liraya aldığı bir malı karla 200 liraya,  b  liraya aldığı ikinci bir malı da zararla yine 200 liraya satıyor.

a ve b fiyatlarıyla ilgili aşağıdaki bağıntılardan hangisi doğrudur?

A) b<a<200                  B) a<b<200          C) a<200<b

D) b<200<a                 E) 200<b<a

 

 

7.

Yukarıdaki şekli oluşturan dörtgenlerden her birinin içinde bir sayı bulunmaktadır. Yatay sıradaki dörtgenlerde bulunan sayıların en büyüğü x, dikey sıradaki dörtgenlerde bulunan sayıların en küçüğü ise y dir. Hem yatay, hem dikey sıradaki dörtgenlerde, x ve y den farklı bir a sayısı vardır.

Buna göre, a, x, y sayıları için aşağıdaki bağıntılardan hangisi doğrudur?

A)    x>a>y                    B) x>y>a               C) a>x>y

D) a>y>z                       E) y>a>x

 

 


8.  ise, ab=1 ifadesinde a artan değerler alırken b nasıl değişir?

A) Sabit kalır.

B) Azalarak 1 olur.

C) Artarak 1 olur.

D) Pozitif olarak artar.

E) 1 den sıfıra doğru azalır.

 

 

9.  olduğuna göre, 3x-2y ifadesinin en büyük değeri nedir?

A) –6                             B) –4                      C) 0

D) 1                               E) 2

 

10. Üretilen bir malın maliyeti x ve satış fiyatı y dir. Bu malın satış fiyatının hesaplanması için:

I.  y=2x-150

II. y=x+100

biçiminde iki bağıntı önerilmiştir.

Üretilen malın tümü satılabildiğine ve satış fiyatının hesaplanmasında I. bağıntıyı kullanmak daha karlı olduğuna göre, x maliyeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x>25                         B) x>50                 C) x>75

D) x>125                       E) x>250

 

 

11. Bir tüccar, x kg lık mal satışından y lira kar sağlamaktadır. x ile y arsında, y=2x-7 biçiminde bir bağıntı vardır.

y nin negatif değerleri zararı gösterdiğine göre tüccarın, satıştan kar edebilmesi için (tamsayı ile ifa de edilen) en az kaç kg lık satış yapması gerekir?

A) 3                                B) 4                        C) 5

D) 6                                               E) 8

 

 

12. Sıfırdan farklı a ve b sayıları için a<b dir.

Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi bu koşullara uyan tüm gerçel  sayılar için doğrudur.

 

 

13. Bir üretici x liraya ürettiği bir malı y liraya satmaktadır. x ile y arasında,

y=6x-1230

bağıntısı bulunmaktadır.

x in bir tamsayı olduğu bilindiğine göre, üreticinin kâra geçmesi için malın maliyeti en az kaç lira olmalıdır?

A) 205                           B) 206                   C) 245

D) 247                           E) 250

 

 

14. a, b, c, d bir okulun sırasıyla 1, 2, 3 ve 4. sınıflardaki öğrenci sayısını göstermektedir.

Bu sayılar arasında,

bağıntıları bulunduğuna göre, 3. sınıftaki öğrenci sayısı nedir?

A) 21                             B) 22                      C) 23

D) 24                             E) 25

 

 

15.

ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  y < x < z                  B)   x<y < z            C)  y < z<x

D)    x <z< y                  E) z<x<y

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-C      2-D      3-C

 

4-C      5-E      6-C      7-A      8-B

 

9-E      10-E     11-B      12-E      13-D      14-E     15-A


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR