FAİZ PROBLEMLERİ, HESAPLAMALARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu dersimizde faiz problemleri çözümlü sorular, faiz problemleri ygs, faiz problemleri test, faiz problemleri konu anlatımı, basit faiz problemleri, faiz problemleri örnek sorular, faiz hesaplamaları ile ilgili çözümlü sorular gibi konuları ele alacağız.

 

1.      faiz formülünde,

koşulu, aşağıdakilerden hangisini kesin olarak gerektirir?

 

 

2. Bir banka, mark olarak yatırılan paraya %8 mark, TL  olarak yatırılan paraya %50 TL yıllık faiz veriyor. Markın 144 TL olduğu dönemde 1000 markı olan bir kişi parasını bir yıl için mark olarak yatırılıyor.

Bu kişi bir yıl sonra parasını faizi ile birlikte çektiğinde zararlı çıkmaması için markın bir yıl sonraki değerli en az kaç TL olmalıdır?

A) 190                           B) 195                   C) 200

D) 05                             E) 210

 

 

3. 1983 yılının Aralık ayında, ihracat 5 miyar dolar, ithalat ise 8 milyar dolardır. 1984 yılının Aralık ayında, ihracat geçen yılın aynı ayına göre %15, ithalat ise %10 artmıştır.

Buna göre, ithalat ve ihracat arasındaki fark (dolar olarak) hakkına aşağıdakilerden han-gisi doğrudur?

A) Artmıştır

B) Azalmıştır

C) Değişmemiştir

D) Kalmamıştır

E) Bilinemez

 

 

4. Ahmet parasının   ünü yıllık %40 tan, geri kalanını ise yıllık %60 tan 6 aylığına fa-ize veriliyor. Eğer tersini yapsaydı, yani; parasının   ünü yıllık %60 tan, geri kalanını ise yıllık %40 tan 6 aylığına faize verilseydi 100 000 lira daha az faiz alacaktı.

Buna göre, Ahmet’in  faize verdiği toplam para kaç liradır?

A) 3 750 000

B) 3 500 000

C) 3 000 000

D) 2 500 000

E) 2 225 000

 

 

5. Yıllık %60 faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan bir miktar para, kaç ay sonra kendisinin  ü kadar faiz geliri getirir?

A) 3                                B) 4                        C) 5

D) 6                               E) 8

 

 


6. Bir bankaya 15 aylığına yatırılan paranın kendisi kadar faiz getirmesi için uygulanacak yıllık faiz oranı yüzde kaçtır?

A) 65                             B) 70                      C) 75

D) 80                             E) 85

 

 

7.

Yukarıdaki şekilde, bir bankanın vadeli hesaplara uygulayacağı yıllık faiz oranlarını belirleyen

  fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Bu grafiğe göre, kaçıncı yıldan sonra yıllık faiz oranı % 10 un altına düşer?

A) 2.                               B) 4.                       C) 5.

D) 6.                              E) 7.

 

 

8. A liranın % x ten 3 yılda getirdiği basit faiz, B liranın % y den 5 yılda getirdiği basit faize eşittir.

  olduğuna göre, x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 2x = 5y

B) 3x = 7y

C) 4x = 9y

D) 5x = 11y

E) 6x = 13y

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-A       2-C      3-A

 

4-C       5-C       6-D       7-E       8-A


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR