HAREKET PROBLEMLERİ, YOL, HIZ, ZAMAN TEST SORULARI 2

Bu testimizde hız problemleri ve çözümleri, yol problemleri ve çözümleri, hız problemleri karşılaşma soruları, aynı yönde hareket eden araçlar, zaman problemleri, yol hız zaman test gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Birbirinden 100 km uzakta olan A ve B duraklarının orta noktası olan O dan aynı anda ve ters yönde iki hareket ediyor. Araçların saatteki hızları sırasıyla 60 ve 40 km dir.

İki araç A ve B arasında, durmaksızın tur yap-tıklarına göre, ilk karşılaşmaları O dan kaç km uzakta olur?

A) 5                                B) 10                      C) 15

D) 20                             E) 25

 

 

2. Birbirinden hızı öbürünün hızının 2 katı olan iki koşucu, bir çembersel pistin başlangıç noktasından, aynı anda koşmaya başlıyorlar.

Bu iki koşucu, ilk kez, aynı anda pis-tin başlangıç noktasına geldiklerinde hızı daha fazla olan koşucu kaç tur yapmış olur?

A) 2                                B) 4                        C) 6

D) 8                               E) 12

 

 

3. Hızları farklı 8 km/saat olan iki bisikletli, aynı noktadan, aynı anda, zıt yönde hareket ediyorlar.

Hareketinden 1 saat sonra aralarındaki uzaklık 40 km olduğuna göre, daha yavaş giden bisikletlinin hızı kaç km/saat tir?

A) 8                                B) 10                      C) 14

D) 16                             E) 20

 

 

4.

Şekilde görüldüğü gibi, birbirinden 27 km uzakta olan A ve B noktalarından aynı anda ve birbirine doğru harekete başlayan iki bisikletli   saat sonra karşılaşıyorlar.

Bu iki bisikletçiden yalnızca biri saatteki hızını kaç km artırırsa, karşılaşma 1 saat sonra gerçekleşir?

A) 11                             B) 9                        C) 7

D) 5                               E) 3

 

 

5.

IACI=30 km    ICDI=20 km

IBDI=x km

Şekildeki gösterilen A ve B noktalarından aynı anda hareket eden iki araç birbirine doğru gittiklerinden C’de, aynı yönde gittiklerinde ise D’de buluşuyorlar.

Verilen uzunluklara göre x kaç km dir?

A) 60                             B) 70                      C) 80

D) 90                             E) 100

 

 

6.

Hızları toplamı saatte 120 km olan iki araç A ve B noktalarından aynı anda ve birbirlerine doğru hareket ederek 3 saat sonra C noktasında karşılaşıyorlar.

A dan hareket eden araç C ile B arasındaki uzaklığı 5 saatte gittiğine göre, bu aracın saatteki hızı kaç km dir?

A) 35                             B) 40                      C) 45

D) 50                             E) 55

 

 

7. A kenti ile B kentinin arası 210 km dir. A dan B ye doğru hareket eden bir araç belirli bir hızla 3 saat gittikten sonra, saatteki hızını 5 km artırarak kalan yolu 2 saatte tamamlayıp B ye varmıştır.

Buna göre, aracın ilk hızı saatte kaç km dir?

A) 70                             B) 60                      C) 50

D) 45                             E) 40

 

 

8.

Saatteki hızları 3v ve 2v olan iki araç K noktasından aynı anda L noktasına doğru harekete başlamıştır.

Hızı fazla olan araç öbüründen üç saat önce L noktasına vardığına göre, hızı az olan araç L noktasına kaç saatte gitmiştir?

A) 15                             B) 14                      C) 11

D) 10                             E) 9

 

 


9.
Bir motosikletli A ve B kentleri arasındaki yolu 3 saatte almaktadır. Motosikletli, saatteki hızını 15 km azaltırsa aynı yolu 4 saatte almaktadır.

Buna göre, A ve B kentleri arasındaki yol kaç km dir?

A) 210                           B) 190                   C) 180

D) 160                           E) 120

 

 

10. Saatteki hızı V olan bir hareketti A ve B arasındaki yolu 8 saatte almıştır.

Bu hare-ketli yolun yarısında saatte   hızıyla, diğer yarısında da 2V hızıyla giderse, yolun tamamını kaç saatte alır?

A) 7                                B) 8                        C) 9

D) 10                             E) 12

 

 

11.

Şekildeki A ve B noktaları arasındaki uzaklık 600 km dir. A ve B noktalarında bulunan iki otomobil birbirine doğru hareket ederlerse 3 saat sonra karşılaşıyorlar; aynı yönde hare-ket ederlerse 15 saat sonra biri diğerine yetişiyor.

Buna göre, hızı daha fazla olan otomobilin saatteki hızı kaç km dir?

A) 120                           B) 125                   C) 130

D) 140                           E) 150

 

 

12.

Şekildeki A ve B kentleri arasındaki uzaklık 40 km dir. A dan hızı saatte 5 km olan bir yaya, B den hızı saatte 15 km olan bir bisikletli aynı anda, bir birine doğru yola çıkıyor.

Yaya kaç km yol yürüdüğünde bisikletli ile karşılaşır.

A) 10                             B) 9                        C) 8

D) 5                               E) 3

 

 

13.

Şekildeki, dikdörtgen biçimli ABCD koşu pistinin A köşesinde iki koşucu durmaktadır. Koşuculardan biri B ye doğru saatte v hızıyla, öteki de D ye doğru saatte   hızıyla aynı anda koşmaya başlıyor. Koşucular ilk [DC] üzerindeki E noktasında karşılaşıyorlar.

IECI=75 m olduğuna göre, ABCD dikdörtgenin çevresi kaç m dır?

A) 300                           B) 350                   C) 400

D) 450                           E) 500

 

 

14.

Şekildeki ABC dik üçgeninin, A köşesinde bulunan iki hareketliden biri B ye doğru saatte v metre sabit hızla, öteki de C ye doğru saatte   metre sabit hızla aynı anda harekete başlıyor ve ilk kez [BC] üzerindeki D noktasında karşılaşıyorlar.

3.IABI=4.IACI ve ICDI=60 m olduğuna göre, IBCI uzunluğu kaç m dir?

A) 320                           B) 300                   C) 280

D) 260                           E) 240

 

 

15. A ve B kentlerinden saatteki hızları sırasıyla  iki araç, birbirlerine doğru aynı anda hareket ederlerse   saat sonra karşılaşıyorlar. Bu araçlar aynı kentlerden aynı yönde hareket ederlerse hızlı giden araç   saat sonra diğerine yetişiyor.

Buna göre,   oranı kaçtır?

 

 

16. Bir araç K kentinden M kentine saatte 42 km hızla gitmiş ve saatte v km hızla dönmüştür.

Bu gidiş ve dönüşte aracın orta-lama hızı saatte 48 km olduğuna göre, v kaçtır?

A) 48                             B) 50                      C) 52

D) 54                             E) 56

 

 

17. Uzunlukları aynı olan iki mum aynı anda yanmaya başladıklarında, biri 2 saatte, diğeri 3 saatte tamamıyla yanarak bitmektedir.

Bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra, birinin boyu diğerinin boyunun   ü olur?

 

 

18. A ve B kentleri arasındaki yolun   ünde onarım yapılmaktadır. Yolun düzgün kısmında saatte v km hızla giden bir araç, onarım kısmında saatte   km hızla gitmiştir.

Bu koşullarda A ile B kentleri arasındaki yolun tamamını 12 saatte giden bu araç, onarım yapılan kısmı kaç saatte gitmiştir?

A) 3                                B) 4                        C) 6

D) 8                               E) 9

 

 

19. Uzunlukları sırasıyla 1 km ve 900 m olan iki tünelden birincinin bitiş noktasıyla ikincinin başlangıç noktası arasındaki uzaklık 14 km dir. Uzunluğu 100 m, saatteki hızı 80 km olan bir tren birinci tünele girdiği andan kaç dakika sonra ikinci tünelden tamamen çıkar?

A) 12     B) 15    C) 16     D) 18    E) 20

 

 

20.

Hızları saatte 80 km ve 120 km olan iki araç A kendinden B kentine doğru aynı anda hareket ediyor. Hızlı olan araç B ye varıp hiç durmadan geri dönüyor ve C noktasında diğer araçla karşılaşıyor. Buna göre,   oranı kaçtır?

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-D     2-A      3-D      4-B     5-E

 

6-C      7-E      8-E     9-C     10-D      11-A      12-A

 

13-D      14-B     15-D     16-E     17-D      18-D      19-A      20-D


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR