İŞLEM, MATEMATİKSEL YAPILAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde , işlem yeteneği soruları, matematik işlem test, işlem yeteneği ile ilgili sorular gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki sayı cümlelerin hangisi kare alma işlemine göre kapalı değildir?

A) {-2, 4, -6, 8, -1O ,...}

B) {2, 4, 8, 16, ...}

C) {1, 2, 3, ...}

D) {-1, 2, -3, 4, -5, ...}

E) {-1,0,1}

 

 

2.

A(a,b,c) cümlesi veriliyor.  için xoy tablodaki gibi tanımlanıyor.

Aşağıdakilerden hangisi, bu işlem için doğrudur.

A) İşlemin değişme özelliği vardır.

B) Cümle bu işleme göre kapalıdır.

C) İşlemin birleşme özelliği vardır.

D) Her elemanın işleme göre tersi vardır.

E) İşleme göre bir etkisiz eleman  yardir.

 

 

3.

xoy=x+y+xy

işlemi için aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

A) Değişmeli değildir.

B) R kümesi işleme göre kapalı değildir.

C) Her elemanın tersi vardır.

D) Birim (etkisiz) eleman vardır.

E) Birleşme özelliği yoktur.

 

 

4.

(G,o) değişmeli grubunda G={e,a,b,c} birim (etkisiz) eleman e ise verilen tabloda 1, 2 ve 3 sayılarının yerlerine sırası ile hangi eleman gelmelidir?

A)  a,b,c                        B) a,c,b                  C) b,c,a

D) b,a,c                         E) c,b,a

 

 

5.

İşlem tablosu verilen  grubunun a elemanına göre

biçiminde ikinci bir  işlem tanımlanıyor.

G nin  işlemine göre etkisiz (birim) elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) a                                B) b                        C) c

D) d                               E) e

 

 

6.

İşlem tablosu verilen (G,.) grubunda y, G'nin herhangi  bir elemanı olmak üzere;

biçiminde bir fonksiyon tanımlanıyor.

 bileşke fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

7.

Yukarıdaki tabloda (G, •) grubunda  için, biçiminde bir işlem tarif ediliyor.

 denkleminin bu grup içindeki çözüm cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

( , x’in ters elemanıdır.)

A) a                                B) b                        C) c

D) d                               E) e

 

 

8.

(G, ), işlem tablosu bazı gözleri eksik olarak verilen değişmeli bir gruptur.

1 ve 2 numaralı gözlerde bulunması gereken ele-manlar, sırasıyla ne olmalıdır?

A) a,b                            B) b, c                    C) c, a

D) a, e                           E) c,e

 

 


9.

 işlem tabloları yukarıda verilen iki gruptur.

GxG' de aşağıdaki biçimde tanımlanıyor.

Buna göre,  elemanı aşağı-dakilerden hangisidir?  hangi grubun elemanı ise, o grubun işlemine göre x in tersini göstermektedir.)

A) (e , c)                        B) (a , b)                C) (a² , d)

D) (a , f)                        E) (e , d)

 

 

10. Bazı  gözleri  boş bırakılan aşağıdaki  toplama ve  çarp¬ma  tablolarında k, l ve m  harfleri farklı birer sayıyı göstermektedir.

Buna göre, m kaçtır?

A) 2                                B) 3                        C) 4

D) 6                               E) 7

 

 

11. D={1, 2, 3, 4, 5} kümesinde  (p ve q nun büyük olmayanı) ile tanımlı “ ” işleminin etkisiz elemanı nedir?

A) 1                                B) 2                        C) 3

D) 4                               E) 5

 

 

12.    işlemi

olarak tanımlandığına göre 22 ün değeri nedir?

 

 

13. Tamsayılar kümesi üzerinde her a, b için işlemi tanımlanmıştır.

Buna göre,

işleminin sonucu kaçtır?

A) 4                                B) 5                        C) 6

D) 7                               E) 8

 

 

14. Tamsayılar kümesi üzerinde her a, b için işlemi  tanımlanmıştır.

Buna göre

işleminin sonucu kaçtır?

A) 45                             B) 25                      C) 18

D) 12                             E) 9

 

 

15.

Şekilde görülen toplama tablosunda a, b ve c birer pozitif tamsayıyı göstermektedir.

Buna göre, a kaçtır?

A) 5                                B) 6                        C) 7

D) 8                               E) 9

 

 

16. Tam sayılar kümesi üzerinde her a ve b için

a*b=2a-b

işlemi tanımlanmıştır.

k*7=5*13 olduğuna göre, k kaçtır?

A) 1                                B) 2                        C) 3

D) 4                               E) 5

 

 

17. Gerçel sayılar kümesi üzerinde her a ve b için değişme özelliği olan

işlemi tanımlanmıştır.

Buna göre,  değeri kaçtır?

 

 


18.
  Reel (gerçel) sayılar kümesi üzerinde her a, b için   işlemi tanımlanmıştır.

Buna göre, 5 in  işlemine göre tersi kaçtır?

 

 

19. Pozitif gerçel (reel) sayılar kümesi üzerinde her a, b için

işlemi tanımlanmıştır.

Buna göre,

eşitliğinde m sayısı kaçtır?

 

 

20. Gerçel sayılar kümesi üzerinde * işlemi

şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre,

(1*1)*(2*1)

işleminin sonucu kaçtır?

A) –6                             B) –4                      C) –3

D) –1                             E) 0

 

 

21. Pozitif tamsayılar kümesi üzerinde  işlemleri,

şeklinde tanımlanıyor.

 olduğuna göre, a kaçtır?

A) 1                                B) 2                        C) 3

D) 4                               E) 5

 

 

22. Z tamsayılar kümesi üzerinde * işlemi, a*b=a+b+3 biçiminde tanımlanmıştır.

Bu işleme göre, 2 nin tersi kaçtır?

A) –9                             B) –8                      C) –7

D) 5                               E) 6

 

 

23. Dik koordinat düzleminin noktaları üzerinde bir  işlemi,  şeklinde tanımlanıyor.

Buna göre,

eşitliğini sağlayan (x,y) ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (-3,5)                        B) (3,5)                  C) (1,-4)

D) (-1,-4)                       E) (-1,0)

 

 

24.

Yukarıda ki işlem tabloları verilen (Z/4,+, •) halksında  eşitliğini  şartını sağlayan (x,y) ikililerinin meydana getirdiği cümle aşağıdakilerden hangisinin bir alt cümlesidir?

 

 

25.

A={a, b, c, d, e} ve yandaki gibi tanımlanan  işlemi bir grup oluşturduğuna göre,

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) a                                B) b                        C) c

D) d                               E) e

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-D       2-B       3-D      4-E       5-D       6-D       7-B        8-E

 

9-B      10-D       11-E       12-E       13-C       14-E      15-D      16-B      17-B

 

18-A       19-A       20-C      21-C       22-B       23-D      24-E       25-B


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR