KAR ZARAR PROBLEMLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde kar zarar prroblemleri test, kar zarar prroblemleri soru çözümü, kar zarar prroblemleri soru tipleri, kar zarar prroblemleri nasıl çözülür gibi konuları ele alacağız.

 

1. x liraya alınan bir mal %30 zararla x – 300 liraya satılmıstır.

Buna göre x kaçtır?

A) 1000

B) 1200

C) 1500

D) 1800

E) 2000

 

2. Bir mal a liradan satılırsa %30 kar, b liradan satılırsa %20 zarar edilmektedir.

Buna göre a/b oranı kaçtır?

A) 3/2

B) 13/8

C) 5/3

D) 5/2

E) 2

 

3. Bir malın alıs fiyatı x lira, satıs fiyatı y liradır. x ile y arasında 2x – y = 60 bagıntısı vardır.

Bu malın satısından %40 kar elde edildigine göre bu satıstan kaç lira kar edilmistir?

A) 100

B) 80

C) 70

D) 60

E) 40

 

4. Maliyeti üzerinden %60 karla satılan bir malın maliyet fiyatının satıs fiyatına oranı asagıdakilerden hangisidir?

A) 2/3

B) 5/6

C) 5/8

D) 8/7

E) 3/2

 

5. a liraya alınan bir mal %25 zararla x liraya, b liraya alınan bir baska mal %20 karla y liraya satılıyor.

x = 3y olduguna göre a/b oranı kaçtır?

A) 2/3

B) 3/17

C) 7/3

D) 24/5

E) 10

 

6. x liraya alınan bir mal %10 karla y liraya satılıyor. y liraya alınan bir mal %10 zararla (x – 20) liraya satılıyor.

Buna göre x kaçtır?

A) 2000

B) 1000

C) 500

D) 200

E) 100

 

7. Bir malın alıs fiyatı a lira, satıs fiyatı b liradır. A ile b arasında b = –3a + 1600 bagıntısı bulunmaktadır.

Bir satıcı, bu malın satısından kar ettigine göre, bu malı en çok kaç liradan satmıstır?

A) 39

B) 399

C) 400

D) 401

E) 402

 

8. Bir satıcı x liraya aldıgı bir malı karla 500 liraya, y liraya aldıgı baska bir malı zararla yine 500 liraya satıyor.

Buna göre, x ve y fiyatları arasındaki bagıntı asagıdakilerden hangisidir?

A) x < 500 < y

B) x < y < 500

C) 500 < x < y

D) y < 500 < x

E) y < x < 500

 

9. Bir mal, x liraya alınıp y liraya satılıyor. x ile y arasında 3x – 4y + 900 = 0 bagıntısı vardır.

600 liraya satılan bu maldan kaç lira kar edilmistir?

A) 500

B) 450

C) 300

D) 250

E) 100

 


10.
Üretilen bir malın maliyeti x lira, satısı y liradır.

Bu malın satıs fiyatının hesaplanması için y = 2x – 150 ve y = 150 – x biçiminde iki bagıntı önerilmistir.

Üretilen malın tümü satılabildigine göre ve satıs fiyatının hesaplanmasında ilk bagıntıyı kullanmak daha karlı olduguna göre x için asagıdakilerden hangisi dogrudur?

A) x < 150

B) x < 250

C) x > 100

D) 150 < x < 250

E) 100 < x < 150

 

11. Tanesi a liradan alınan yumurtaların 1/3’ü tasıma sırasında kırılmıstır. Kalan yumurtaların tanesi b liradan satılmıstır.

Bu alısveristen ne kar ne zarar edildigine göre a ile b arasındaki bagıntı asagıdakilerden hangisidir?

A) 2a = 3b

B) a = 2b

C) 3a = 2b

D) 2a = b

E) a = 3b

 

12. Terlik, ayakkabı ve çantanın birim maliyetleri sırasıyla 3x/2, 2x ve 5x’dir.

Bir terlik, bir ayakkabı ve bir çantanın toplam satıs fiyatı asagıdakilerden hangisi olursa, terligin maliyet fiyatı kadar kar edilmis olur?

A) 9x

B) 10x

C) 11x

D) 12x

E) 13x

 

13. Burcu, birim maliyetleri sırasıyla x lira ve y lira olan iki maldan birincisini %30 karla, ikincisini %25 zararla satıyor.

Burcu birinci malda 2 tane, ikinci maldan 1 tane sattıgı zaman satısta kar ettigine göre x ile y arasındaki bagıntı nedir?

A) 5y < 12x

B) 5y > 12x

C) 12x < 5y

D) 4x < 3y

E) 52x > 15y

 

14. Bir satıcı birim maliyetleri sırasıyla a ve b lira olan iki maldan birincisini %10 zararla, ikincisini %40 karla satıyor.

Satıcı bu mallardan birer tane sattıgı zaman zarar etmedigine göre a ile b arasındaki bagıntı asagıdakilerden hangisidir?

A) a < 4b

B) a < 3b

C) a  4b

D) a  3b

E) a = 2b

 

15. Taner, maliyetleri sırasıyla x ve y lira olan iki maldan birincisini %40 zararla, ikincisini %60 karla satıyor.

Taner, bu satıstan ne kar ne de zarar ettigine göre x’in y türünden degeri nedir?

A) 3y

B) 3y/2

C) 2y/3

D) 2y/5

E) 3y/4

 

16. Bir satıcı birim maliyeti 500 lira olan kalemlerden x tane, birim maliyeti 800 lira olan kalemlerden y tane satın alıyor. Bu kalemlerden birincisini %60 karla, ikincisini %20 zararla satıyor.

Satıcı aldıgı kalemlerin tamamını sattıgında kar veya zarar etmedigine göre x + y toplamı asagıdakilerden hangisi olamaz?

A) 20

B) 23

C) 46

D) 69

E) 115

 

17. Bir satıcı maliyetleri a ve b lira olan iki maldan birincisini %25 karla, ikincisini %30 zararla satıyor.

Satıcı bu mallardan ne kar ne zarar ettigine göre a ile b arasındaki bagıntı nedir?

A) a = 2b

B) 2a = 3b

C) 5a = 6b

D) 4a = 5b

E) 3a = 5b

 

18. Maliyeti a lira olan bir mal %15 karla, b lira olan baska bir mal %20 zararla satılıyor.

Maliyeti a lira olan maldan 2 tane, digerinden 3 tane satılınca kar edildigine göre a ile b arasındaki bagıntı nedir?

A) a = 2b

B) a > 2b

C) b > 2a

D) b = 2a

E) 2a > 3b

 

CEVAP ANAHTARI

 

1 A         2 B         3 E         4 C         5 D

 

6 A         7 B         8 A         9 E         10 E         11 C         12 B

 

13 A         14 C        15 B         16 A         17 C         18 B


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR