KESİR PROBLEMLERİ, KESİRLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu dersimizde kesir problemleri çözümlü sorular, kesir problemleri nasıl çözülür, kesir problemleri ve çözümleri, kesir problemleri çözümlü sorular ygs, kesir problemleri test, kesir problemleri konu anlatımı, kpss kesir problemleri ve çözümleri, kesir problemleri ygs, kesirler test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Bir top kumaşın önce   i, sonra da kalanın  ü satılıyor.

Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir?

A) 70                             B) 65                      C) 60

D) 55                             E) 50

 

 

2 Bir çubuk 8 eşit parçaya bölünüyor. Parçalardan her birinin uzunluğu 10 cm daha kısa olsaydı bu çubuk 12 eşit par-çaya bölünebilecekti.

Buna göre, çubuğun boyu kaç cm dir?

A) 120                           B) 240                   C) 360

D) 480                           E) 720

 

 

3. Bir tüccar, metresi 300 liradan  metre kumaş almıştır.

Bu kumaşın yarısını metresi 350 liradan üçte birini metresi 290 liradan, geri kalanını da metresi 320 liradan satarak 18150 lira kar ettiğine göre   kaçtır?

A) 484                           B) 363                   C) 847

D) 605                           E) 726

 

 

4.  Bir adam borcunun önce    ini ve sonrada kalan borcunun   ini ödüyor.

Geriye 400 lira borcu kaldığına göre ilk ödediği miktar kaç liradır?

A) 50                             B) 75                      C) 100

D) 120                           E) 125

 

 

5. Bir parça telin ucundan telin   si kesilirse, telin orta noktası eski durumdan 3 cm kayıyor.

Bu telin tamamı kaç cm dir?

A) 35                             B) 42                      C) 49

D) 56                             E) 63

 

 

6. Bir atlet belli bir yolun   ünü koşuyor, sonra 125 metre daha koşunca yolun yarısına geliyor.

Buna göre, yolun uzunluğu kaç metredir?

A) 875                           B) 750                   C) 625

D) 600                           E) 500

 

 

7. Bir üretici pazara bir sandık elma getiriyor. Bunun yarısını satıyor. Sonra bir arkadaşına da 10 tane elma veriyor.

Geriye bütün elmaların   u kalıyor. Başlangıçta sandıkta kaç elma vardır?

A) 180                           B) 162                   C) 144

D) 136                           E) 126

 

 

8. Bir varilin içinde belli miktarda su vardır. Varile bir kova su eklenirse a litre su oluyor. Varilden bir litre su alınırsa varilde   litre su kalıyor.

İlk durumda varilde kaç kova su vardır?

A) 7                                B) 6                        C) 5

D) 3                               E) 2

 

 


9. Bir paranın önce   ünü, sonra kalanın   ünü harcayınca geriye 8100 lira kaldığına göre, bu paranın tümü kaç liradır?

A) 12150                      B) 14600               C) 16200

D) 18300                      E) 20550

 

 

10. Bir memur, maaşının   ünü ev kirasına, geriye kalanının yarısını mutfak masrafına ayırıyor. Elinde 90 bin lirası kalıyor.

Bu memurun ev kirası kaç bin liradır?

A) 50                             B) 60                      C) 70

D) 80                             E) 90

 

11. Bir miktar para 10 kişi arasında şu şekilde paylaştırılıyor. Birinci kişi paranın   ünü alıyor; geriye kalan para diğer 9 kişiye eşit olarak dağıtılıyor.

Birinci kişi, diğerlerinden her birine verilen kaç katı kadar para almıştır?

 

 

12.   si 13 olan   si kaçtır?

A) 91                             B) 84                      C) 72

D) 60                             E) 52

 

 

13. Bir paranın   ü harcanıyor. Geriye kalan paranın   ü 300 lira ise başlangıçtaki para kaç liradır?

A) 1200                         B) 1400                 C) 1600

D) 1800                        E) 2000

 

 

14. Parasının   sini harcadıktan sonra, kalanın   ünü kardeşine veren Ali’nin geriye 16 000 lirası kalmıştır.

Buna göre, Ali’nin başlangıçtaki parası kaç liradır?

A) 32 000                     B) 36 000              C) 38 000

D) 40 000                                     E) 42 000

 

 

15.  i boş olan bir su deposundaki suyun  i kullanılınca, bu deponun tamamını doldurmak için 30 litre su gerekmektedir.

Buna göre, bu su deposu kaç litre su almaktadır?

A) 40                             B) 45                      C) 50

D) 55                             E) 60

 

 

16. Bir öğrenci, harçlığının    si ile,  1000  liralık otobüs biletinden  20 adet  almıştır.

Buna göre öğrencinin harçlığı kaç liradır?

A) 120 000                   B) 140 000           C) 160 000

D) 180 000                   E) 200 000

 

 

17.  ’i dolu olan bir süt kabına 3 litre daha süt eklenince kabın yarısı dolmuştur?

Buna göre, kap tam dolu iken kaç litre süt alır?

A) 15                             B) 18                      C) 24

D) 27                             E) 30

 

18. Bir öğrenci testteki soruların önce  ünü, sonra da kalan soruların  ini cevaplamıştır. Bu öğrenci 16 soru daha cevaplasaydı testteki soruların yarısını cevaplamış olacaktı.

Buna göre, testte toplam kaç soru vardır?

A) 140                           B) 150                   C) 160

D) 170                           E) 180

 


19.
Ali bir işin   ünü yaptıktan sonra, aynı hızla 6 gün da¬ha çalışarak kalan işin   ünü yapmıştır.

Buna göre, Ali işin tamamını bu çalışma hızıyla kaç günde yapar?

A) 36                             B) 34                      C) 32

D) 28                             E) 26

 

20. Bir sınıftaki örencilerin   nin 2 fazlası kız örencidir.

Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

A) 20                             B) 18                      C) 16

D) 14                             E) 12

 

21. Bir deponun   si mazot doludur. Bu depoda bütün mazotun   ü kullanıldığında, geriye 51 ton mazot kalmıştır.

Buna göre, deponun tamamı kaç ton mazot alır?

A) 110                           B) 113                   C) 119

D) 124                           E) 127

 

22. Bir benzin tankının içinde bir miktar benzin vardır. Tanka 300 litre benzin ilave edilirse tankın   u doluyor. Oysa tanka benzin koymayıp tanktan 100 litre benzin boşaltılırsa tankın     u dolu olarak kalıyor.

Buna göre, tankın tamamı kaç litre benzin alır?

A) 500                           B) 600                   C) 700

D) 800                           E) 900

 

23. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top, yere vuruşundan sonra bir önceki düşüş yüksekliğinin   u kadar yükselmektedir.

Top yere üçüncü vuruşundan sonra 8 cm yükseldiğine göre, başlangıçta kaç cm den bırakılmıştır?

A) 621                           B) 628                   C) 720

D) 729                           E) 738

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-B       2-B       3-E       4-E       5-B       6-B

 

7-A       8-E       9-C       10-B       11-D       12-E       13-C       14-E

 

15-A      16-B      17-E       18-C      19-A       20-B       21-C       22-E      23-D


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR