KÜME PROBLEMLERİ, KÜMELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde kümeler çözümlü sorular,kümeler test, kümeler test indir, kümeler sorular ve cevapları, kümeler test soruları ve çözümleri gibi konuları ele alacağız.

 

1. En az birer elamanı bulunan farklı A ve B kümeleri

eşitliğini gerçekliyorsa bu kümeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

2.  nin alt-küme sayısı 64 olduğuna göre,  kaçtır?

A) 16                             B) 22                      C) 24

D) 26                             E) 28

 

 

3.

A={Sınıftaki gözlüklü öğrenciler}

B={Sınıftaki sarışın öğrenciler}

C={Sınıftaki erkek öğrenciler}

D={Sınıftaki kız öğrenciler}

olduğuna göre,  kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {Sınıftaki sarışın olmayan, gözlüklü erkek öğrenciler}

B) {Sınıftaki gözlüklü olmayan, sarışın erkek öğrenciler}

C) {Sınıftaki gözlüklü olmayan, sarışın kız öğrenciler}

D) {Sınıftaki gözlüklü erkek öğrenciler}

E) {Sınıftaki sarışın kız öğrenciler}

 

 

4. M ve N kümeleri

olduğuna göre, M-N fark kümesinin 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?

A) 2                                B) 3                        C) 4

D) 5                               E) 6

 

 

5.

olduğuna göre,  nin eleman sayısı kaç-tır?

A) 64                             B) 66                      C) 68

D) 70                             E) 74

 

 

6. A, B herhangi iki küme ve , A-B, B-A kümelerinin alt küme sayıları sırasıyla 512, 32 ve 4 olduğuna göre,  kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 6                                B) 5                        C) 4

D) 3                               E) 2

 

 

7. E evrensel küme olmak üzere,

olduğuna göre, A kümesinin tümleyeni olan  kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 8                                B) 7                        C) 6

D) 5                               E) 4

 

 

8. s(A)=8, s(B-A)=3 olduğuna göre,  kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 3                                B) 5                        C) 8

D) 11                             E) 14

 

 


9. A, B, C kümeleri için,

olduğuna göre,  kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 6                                               B) 8                        C) 10

D)12                              E) 16

 

 

10. 18 kişilik bir gruptaki öğrenciler İngilizce ve Fransızca dilinden en az birini bilmektedir. İngilizce bilenlerin sayısı, Fransızca bilenlerin 3 katıdır.

Buna göre, sadece Fransızca bilenlerin sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 1                                B) 2                        C) 3

D) 4                               E) 5

 

 

11. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere,

olduğuna göre, B kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 2                                B) 4                        C) 5

D) 6                               E) 7

 

 

12. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için

olduğuna göre,  kümesinin eleman sayısı en az kaçtır?

A) 12                             B) 27                      C) 35

D) 47                             E) 60

 

 

13.

Yukarıdaki şemada taralı küme aşağıdakiler-den hangisine eşittir?

 

 

14. Bir sınıfta Almanca veya Fransızca dillerinden en az birini bilen 40 öğrenci vardır. Almanca bilenlerin sayısı; Fransızca bilenlerin sayısının 2 katı, her iki dili bilenlerin sayısının ise 4 katıdır.

Buna göre, sınıfta Almanca bilenlerin sayısı kaçtır?

A) 18                             B) 20                      C) 24

D) 30                             E) 32

 

 

15. Pozitif tamsayılardan oluşan

kümeleri veriliyor.

Buna göre,  kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 49                             B) 65                      C) 74

D) 83                             E) 99

 

16. Bir sınıftaki erkeklerin sayısının kızların sayısına oranı   dir.

Erkeklerin %20 si futbol oynadığına göre, futbol oynamayan er-keklerin sayısı tüm sınıfın % kaçıdır?

A) 16                             B) 18                      C) 20

D) 22                             E) 24

 

 

17. Kesişimleri boş küme olmayan M ve N kümeleri için,

s(N)=4s(M)

s(N\M)=5s(M\N)

olduğuna göre, N kümesi en az kaç elemanlıdır?

A) 12                             B) 16                      C) 18

D) 20                             E) 24

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-A      2-B       3-A       4-B       5-E

 

6-E       7-E      8-D       9-B       10-C       11-C

 

12-D       13-E       14-E      15-D       16-E       17-B


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR