OBEB OKEK İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde ebob ekok soruları ve çözümleri, ebob ekok soruları lise, obeb okek problemleri, ebob ekok soruları kpss, obeb okek test gibi konuları ele alacağız.

 

1. A<B olmak üzere, üç basamaklı 5AB sayısının 5 ile bölümünden kalan 1 dir.

Bu sayının 4 ile bölünebilmesi için A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 9                                B) 8                        C) 7

D) 6                               E) 5

 

2. Bir x sayısının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 25 tir.

Buna göre, x2 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 8                                B) 7                        C) 6

D) 5                               E) 4

 

3. Beş basamaklı 91M1N sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre, M + N toplamının en büyük değeri kaçtır?

A) 13                             B) 14                      C) 15

D) 16                             E) 17

 

4. Rakamları birbirinden farklı olan, üç ba-samaklı 3KM sayısı 3 ve 5 ile kalansız bölünebiliyor.

Buna göre, K kaç farklı değer alabilir?

A) 2                                B) 3                        C) 4

D) 5                               E) 6

 

5. 9!+10! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez?

A) 15                             B) 24                      C) 26

D) 44                             E) 72

 


6. 3, 7 ve 8 ile kalansız bölünebilen 4000 den küçük sayıların en büyüğünün onlar basamağındaki rakam kaçtır?

A) 2                                B) 4                        C) 6

D) 7                               E) 8

 

7. a3bc ve a4bc dört basamaklı birer doğal sayıdır. a3bc sayısı 15 e bölündüğünde kalan 6 olduğuna göre, a4bc sayısı 15 e bölündü-ğünde kalan kaç olur?

A) 1                                B) 3                        C) 5

D) 6                               E) 7

 

8. Aşağıdaki sayılardan hangisi asal alabilir?

 

9. 1<a<10 koşulu ile   bayağı kesri-nin 10 katının bir tamsayı olması için a ya verilebilecek değerlerin toplamı nedir?

A) 11                              B) 10                      C) 8

D) 7                               E) 6

 

10. n pozitif bir tamsayı ve 120.n çarpımı bir tam kare olduğuna göre n en küçük değeri aşağıdaki aralılıkların hangisindedir?

A) [6, 15]                       B) [16, 25]             C) [26, 35]

D) [36, 45]                    E) [46, 55]

 

11. Kendisinden farklı pozitif çarpanların toplamı kendisine eşit olan pozitif tamsayıya, mükemmel tam sayı denir.

Buna göre, aşa-ğıdakilerden hangisi mükemmel sayıdır?

A) 7                                B) 18                      C) 28

D) 35                             E) 37

 


12. n pozitif bir tamsayı olmak üzere, 180.n çarpımının tam kare olması için n nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 2                                B) 3                        C) 4

D) 5                               E) 6

 

13. a, b pozitif tamsayılar ve   olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 33                             B) 29                      C) 26

D) 20                             E) 15

 

14.

ifadelerinin en küçük ortak katı aşağıdakiler-den hangisidir?

 

15. Mehmet bilyelerini beşer beşer, altışar altışar ve yedişer yedişer sayınca hep bir bilyesi artıyor.

Buna göre Mehmet’in en az kaç bilyesi vardır?

A) 209                           B) 211                   C) 216

D) 217                           E) 218

 

16. Bir sepetteki güller 5 er 5 er demetlenince 2 gül, 7 şer 7 şer demetlenince de 3 gül artmaktadır.

Buna göre, sepette en az kaç gül vardır?

A) 17                             B) 24                      C) 27

D) 37                             E) 38

 

17. 7 ve 5 ile bölündüğünde, her iki bölümde de 2 kalanını veren en küçük pozitif sayının rakamları toplamı kaçtır?

A) 6                                B) 8                        C) 9

D) 10                             E) 11

 

18. Ortak katlarının en küçüğü 30 olan farklı iki sayının toplamı en çok kaçtır?

A) 55                             B) 45                      C) 33

D) 31                             E) 17

 

19. Bu kutudaki kalemlerin sayısının en az 87, en çok 130 olduğu bilinmektedir. Kutu-daki kalemler 3 er, 6 şar, 7 şer sayıldığında her seferinde iki kalem artmaktadır.

Buna göre, kutuda kaç kalem vardır?

A) 108                           B) 114                   C) 117

D) 120                           E) 128

 

20. Toplamları 26 olan a ve b pozitif tam sayılarının en küçük ortak katı 105 tir.

Buna göre,  kaçtır?

A) 12                             B)13                       C) 14

D)15                              E) 16

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-A       2-E       3-A       4-D

 

5-C       6-C       7-A       8-B       9-D       10-C       11-C

 

12-D       13-A       14-E       15-B       16-A       17-D       18-B       19-E       20-E


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR