OBEB OKEK TEST SORULARI

Bu testimizde ebob ekok soruları ve çözümleri, ebob ekok soruları lise, obeb okek problemleri, ebob ekok soruları kpss, obeb okek test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Birler basamağı 3 olan ve 9 ile bölünebilen üç basamaklı sayılar abc biçiminde yazılacaktır.

a>b>c koşulu ile böyle kaç tane sayı yazılabilir?

A) bir                             B) iki                      C) Üç

D) dört                           E) beş

 

2. a, b, c rakamlardan oluşan abc biçimin-deki, üç basamaklı ve üç ile kalansız bölünebilen bir sayı vardır.

Bu sayı için b=2a ol-duğuna göre, mümkün olan farkı c lerin toplamı nedir?

A) 9                                B) 12                      C) 15

D) 18                             E) 21

 

3. abc biçiminde yazılmış üç basamaklı bir sayı 9 ile bölünebilmekte ve 10 ile bölümünde 4 kalanını vermektedir.

a+b toplamının, bu koşullan sağlayan, kaç değeri vardır?

A) 1                                B) 2                        C) 3

D) 4                               E) 5

 

4. a, b, c birer pozitif tam sayıdır.

olduğuna göre c aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

A) 126                           B) 104                   C) 92

D) 81                             E) 59

 

5. 25 basamaklı 2222222222222222222222222 sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır?

A) 0                                B) 2                        C) 4

D) 5                               E) 7

 

6. Sıfırdan ve birbirinden farklı A, B, C, D rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen dört basamaklı 24 sayı toplanıyor.

Bu toplam için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) 6 ile bölünebilir

B) 9 ile bölünebilir

C) 14 ile bölünebilir

D) Tek sayıdır

E) Beş basamaklı sayıdır

 


7. Bütün rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olan dört basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölü-nemez?

A) 2                                B) 3                        C) 4

D) 6                               E) 9

 

8. a¹b olmak üzere,dört basamaklı a23b sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a+b toplamı en çok kaçtır?

A) 10                             B) 12                      C) 13

D) 14                             E) 16

 

9. Sıfırdan ve birbirinden farklı K, L ve M ra-kamlarının  yerleri değiştirilerek  elde  edilen üç  basamaklı 6 sayı toplanıyor.

Bu toplamla ilgi M  aşağıdaki  ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) 5 basamaklı  bir sayıdır

B) 4 basamaktı  bir sayıdır

C) 2 ile bölünebilir

D) 3 ile bölünebilir

E) 6 ile bölünebilir

 

10. İki basamaklı olan ve 12 ile tam bölünebilen en büyük sayı  ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?

A) 84                             B) 80                      C) 76

D) 72                             E) 60

 

11. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir?

A) 3                                B) 5                        C) 6

D) 8                               E) 9

 

12. Beş basamaklı 561ab sayısı 30 ile bölünebildiğine göre, a yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır?

A) 9                                B) 8                        C) 7

D) 6                               E) 5

 

13. Birler basamağı 0 olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı en büyük pozitif doğal sayının, birler basamağı 0 olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı en küçük pozitif doğal sayıya oranı kaçtır?

A) 6                                B) 5                        C) 4

D) 3                               E) 2

 

14. Üç basamaklı 84a sayısının 6 ile kalansız bölünebilmesi için, a kaç tane farklı değer alabilir?

A) 5                                B) 4                        C) 3

D) 2                               E) 1

 


15. a¹b¹c¹d ve a, b, c, d tek sayılar olmak üzere, abcd dört basamaklı en büyük sayı-dır? Bu sayı aşağıdakilerden hangisine ka-lansız bölünebilir?

A) 3                                B) 6                        C) 9

D) 11                             E) 13

 

16. a<b olmak üzere üç basamaklı 2ab sa-yısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?

A) 10                             B) 12                      C) 15

D) 18                             E) 20

 

17. Rakamları birbirinden farklı olan üç ba-samaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?

A) 11                             B) 9                        C) 6

D) 4                               E) 3

 

18. 4A6B sayısı 15 ile kalansız bölünebilen, dört basamaklı bir sayıdır.

Bu sayıda A nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 20                             B) 22                      C) 26

D) 33                             E) 34

 

19. Üç basamaklı a2b sayısı 6 ile kalansız bölünebilmektedir.

Aynı sayı 5 ile bölündüğünde kalan 4 olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı nedir?

A) 12                             B) 15                      C) 16

D) 17                             E) 18

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-B       2-D       3-B       4-A

 

5-D       6-A       7-E       8-C       9-A       10-A

 

11-A       12-A       13-D       14-D       15-A       16-C       17-E       18-D       19-E


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR