OLASILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu dersimizde olasılık soru çözümleri, olasılık konu anlatımı kpss, olasılık nedir, olasılık çözümlü sorular, olasılık soruları ve çözümleri, olasılık test, olasılık ile ilgili test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Bir torbada 5 beyaz ve 4 siyah bilye bulunmaktadır.

Torbadan gelişigüzel 2 bilye çekilirse ikisinin de beyaz çıkma ihtimali nedir?

 

 

2.  Bir torbada 8 beyaz 6 kırmızı bilye vardır.

Torbadan gelişigüzel 3 bilye çekilirse üçünündü kırmızı olması ihtimali aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

3. İçinde 5 kırmızı, 4 beyaz, 3 sarı  bilye bulunan bir torbadan arka arkaya 3 bilye çekiliyor.

Çekilen bilyelerin üçünün de beyaz gelme ihtimali nedir?

 

 

4. Bir torbada, üzerlerinde 1 den 12 ye kadar sayılar yazılı 12 tane kırmızı ve 12 tane beyaz top vardır.

Beyaz ye kırmızı birer top çekince üzerlerindeki sayıların toplamının 10 olma ihtimali nedir?

 

 

5. Her birinde 3 beyaz ve 5 siyah top bulunan iki torbanın birincisinden bir top alınıp, ikincisine ve sonra da ikincisinden bir top alınıp birincisine konduğunda renk bakımından ilk durumu elde etme ihtimali nedir?

 

 

6. A ve B olaylar;

ise P(AUB) aşağıdakilerden hangisidir?

(P(A), A'nın ihtimalidir.)

 

 

7. Bir deney için a,b,c  gibi üç ayrık sonuç mümkündür.

Sonucun a yada b olma ihtimali

ya da c olma ihtimali

olduğuna göre a,b,c sonuçlarına ait ihtimaller sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

8. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az birini bilenlerden meydana gelen 21 kişilik bir toplulukta Almanca bilenlerden hiçbiri başka bir dil bilmemektedir. Bu toplulukta İngilizce bilmeyenler 13, Fransızca bilmeyenler Almanca ya da Fransızca’dan sadece birini bilenler 18 kişidir.

Bu toplulukta rastgele bir kişinin Almanca bilen bir kişi olması ihtimali nedir.

 

 

9. Bir torbada 5 beyaz, 4 kırmızı top vardır. Bu torbadan rasgele iki top çekiliyor.

Çekilen iki topun da beyaz olması olasılığı nedir?

 

 

10. Bir zar ve bir maden para birlikte atılıyor.

Zarın 4 veya 4 ten küçük paranın tura gelmesi olasılığı nedir?

 

 


11.
Bir zarın bir yüzü kırmızı, iki yüzü sarı, diğer yüzleri mavi renktedir. Bu zar iki kez atılıyor.

İki atış sonunda zarın bir kez kırmızı, bir kez mavi yüzü üzerine düşmesi olasılığı nedir?

 

 

12. Bir kutudaki 12 ampulde 4 ü bozuktur.

Bu ampullerden rasgele seçilen 3 ampulden üçünün de bozuk olması olasılığı nedir?

 

 

13. İçinde top bulunan iki torbadan birinci-sinde 4 beyaz 6 siyah ve ikincisinde 2 beyaz, 5 siyah top vardır. Birinci torbadan bir top çekilip rengine bakılmadan ikinci torbaya atılıyor.

Bundan sonra ikinci torbadan rastgele bir top çekildiğinde bunun beyaz olma olasılığı kaçtır?

 

 

14. 10 öğrenci arasından 4 kişilik bir ekip, bu ekip içinden de bir başkan seçilecektir.

Bir başkan ve üç üyeden oluşan bu ekip kaç değişik biçimde oluşturulabilir?

A) 5040                         B) 1200                 C) 840

D) 504                           E) 210

 

 

15. İçinde 4 kırmızı, 4 mavi ve 4 sarı bilye bulunan bir torbadan rastgele seçilen üç bilyeden her birinin farkı bir renkte olması olasılığı nedir?

 

 

16. Düzgün bir para 3 defa atıldığında, en az bir tura gelme olasılığı kaçtır?

 

 

17. Bir grupta 3 erkek ve 2 kız öğrenci vardır.

Bu gruptan seçilecek 2 kişinin ikisinin de erkek olma olasılığı kaçtır?

 

 

18. 4 kız 6 erkek öğrenci bulunan bir okul kafilesinden rastgele 2 öğrenci seçilirse öğrencilerden birinin kız, diğerinin erkek olma olasılığı nedir?

 

 

19. Bir torbada aynı büyüklükte 4 kırmızı, 5 beyaz, 7 yeşil kalem vardır.

Rasgele alınan bir kalemin kırmızı ya da beyaz olma olasılığı nedir?

 

 

20. Bir torbaya eşit sayıda kırmızı ve beyaz bilyeler konuyor. Bu torbadan geri konulma-mak üzere art arda çekilen iki bilyenin ikisinin de kırmızı renkte olma olasılığı   tür.

İlk durumda torbada kaç bilye vardır?

A) 30                             B) 32                      C) 34

D) 36                             E) 38

 

 

21.  nın açılımından rasgele seçilen iki terimin katsayıları toplamının 25 ten küçük olma olasılığı kaçtır?

 

 

22.

Şekildeki A, B, C, D, E noktaları bir doğru ve ayrıca C, D noktaları bir çember üzerindedir.

Bu noktalardan seçilecek olan herhangi iki noktadan yalnız birinin çembere ait olma olasılığı kaçtır?

 

 

23. Bir torbada 2 beyaz, 4 siyah ve 6 mavi bilye vardır.

Aynı anda çekilen 2 bilyeden birinin beyaz öbürünün siyah olma olasılığı kaçtır?

 

 

24. Bir torbada 6 beyaz, 4 siyah bilye vardır.

Bu torbada rasgele çekilen 3 bilyeden birinin beyaz, diğer ikisinin siyah olma olasılığı kaçtır?

 

 

25. A torbasında 3 beyaz, 4 kırmızı, B torbasında 5 beyaz, 2 kırmızı top vardır? Aynı anda her iki torbadan birer top alınıyor ve öteki torbaya (A torbasından alınan B ye, B torbasından alınan A ya) atılıyor.

Bu işlemin sonucunda torbalardaki kırmızı ve beyaz top sayılarının başlangıçtakiyle aynı olma olasılığı kaçtır?

 

 

26. Bir torbada 2 tane mavi, 5 tane yeşil mendil vardır? Bu torbadan, geri atılmamak koşuluyla iki kez birer mendil çekiliyor.

Bu iki çekilişin birincisinden mavi, ikincisinde de yeşil mendil çekme olasılığı nedir?

 

 

27. Bir düzgün dörtyüzlünün (bütün yüzleri eşkenar üçgen olan üçgen piramit) iki yüzünde A, iki yüzünde de T harfleri yazılıdır.

Bu düzgün dörtyüzlü bir kez atıldığında yan yüzlerinde, sırasına ve yönüne bakılmaksızın A, T, A harflerinin görülme olasılığı kaçtır?

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-B       2-E      3-A      4-A       5-E       6-A       7-D       8-A

 

9-A      10-A       11-E      12-D       13-B       14-C      15-E      16-A

 

17-B       18-A       19-E       20-C      21-A      22-C       23-D       24-A       25-E       26-E      27-A


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR