ORAN ORANTI TEST SORULARI 1

Bu dersimizde oran orantı çözümlü sorular, oran orantı test, oran orantı test indir, oran orantı ile ilgili test, oran orantı ile ilgili test gibi konuları ele alacağız.

 

1. y sayısı (x+1) ile doğru, (2x-1) ile ters orantılıdır. x=1 için y=4 olduğuna göre x ile y arasındaki ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

2. Bir ressam kırmızı (K), yeşil (Y), beyaz (B) boyaları  oranında karıştırarak 500 lık bir karışım elde etmek istiyor.

Yeşil boyadan kaç gr alması gerekir?

A) 50                              B) 75                      C) 100

D) 125                           E) 150

 

 

3. Bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin sayıları, sırasıyla 1,2 ve 1,4 sayılarıyla orantılıdır.

Bu sınıftaki kız öğrenciler en az kaç kişidir?

A) 4                                B) 5                        C) 6

D) 8                               E) 12

 

 

4. a, b, c sayıları sırasıyla 13, 12, 5  sayıları ile orantılıdır.

b+c-a=8

olduğuna göre, a kaçtır?

A) 16                             B) 20                      C) 26

D) 30                             E) 32

 

 

5. Un, yağ ve şeker ağırlık bakımından sırasıyla 2:3:4 oranında karıştırılarak 18 kg lık bir hamur yapılıyor.

Kullanılan un miktarı, yağ miktarından kaç kg azdır?

A) 9                                B) 8                        C) 6

D) 3                               E) 2

 

6. Üç arkadaşın paralarının birbirine oranı bilinmektedir.

Buna ek olarak aşağıdakilerin hangisi verildiğinde, her birinin kaç lirası olduğu hesaplanamaz?

A) Herhangi ikisinin paraları farkı

B) Herhangi ikisinin paraları toplamı

C) Paraların karelerinin birbirine oranı

D) İkisinin paraları toplamından üçünün farkı

E) Üçünün paraları toplamı

 

 

7. a, b, c sayıları sırasıyla 2; -3; 4 ile orantılıdır.

a+b+c=6

olduğuna göre a²+b²+c² toplamı kaçtır?

A) 116                           B) 96                      C) 76

D) 56                             E) 36

 

 

8. Elinizde değişik hacimlerde A, B ve C var-dır. Bu kaplardan A su ile tam dolu, B ve C ise boştur. Önce A kabındaki su ile B dolduruyor, sonra B deki ile C dolduruyor.

Bu işlem sonunda kaplarda eşit hacimde su bulunduğuna göre kapların hacimleri oranı nedir?

A) 5:4:3                         B) 5:4:2                 C) 5:3:2

D) 4:3:2                         E) 3:2:1

 

 


9.
İki raftaki kitapların sayıları arasındaki fark a, az kitap bulunan raftaki kitap sayısı ise x tir.

Buna göre, iki raftaki toplam kitap sayısının, az kitap olan raftaki kitap sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

10. a sayısı b sayısı ile doğru, c ile ters orantılıdır ve b=5, c=16 ise a=9 dur.

Buna göre, b=25 ve c=144 ise a kaçtır?

A) 20                             B) 15                      C) 12

D) 8                               E) 5

 

11. Bir manavdaki sebzeler, çürüyerek   fire vermiştir.

Bunun sonucunda maliyet ne kadar artmıştır?

 

 

12. Toplamları 24 olan x, y ve z sayıları sırasıyla 1, 3 ve 4 sayılarıyla orantılıdır.

Buna göre,   oranı kaçtır?

 

 

13. Kilosu 32 000 lira olan yaş üzüm kurutulunca, kuru üzümün kilosu 40 000 liraya gelmiştir.

Buna göre, 70 kg yaş üzümün kaç kg kuru üzüm elde edilir?

A) 50                             B) 52,5                  C) 56

D) 57,5                          E) 60

 

 

14. Belirli bir iş için kullanılan makine her gün belli bir süre çalıştırılarak bu iş 30 günde bitiyor.

Makinenin günlük çalışma süresi  ü kadar kısaltılırsa, aynı iş kaç günde bitirilir?

A) 40                             B) 45                      C) 50

D) 55                             E) 60

 

 

15. 485 m²lik bir arazi 9 ile doğru orantılı, 2 ve 5 ile ters orantılı olarak üç parçaya ayrılmıştır.

Buna göre, en büyük parça kaç m² dir?

A) 450                           B) 400                   C) 350

D) 300                           E) 200

 

 

16. Bir miktar parayla K, L, M kişileri sırasıyla 2 ve 4 sayıları ile doğru, 6 ile ters orantılı olarak paylaşıyorlar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  L, K nin iki katı para alır

B)  M, K nin üç katı para alır

C)  K, L nin iki katı para alır

D)  En çok parayı M alır

E)  En az parayı K alır

 

 

17. Etiket numaraları 1, 2, 3, 4 olan dört kutuya, etiket numaralarının kareleriyle orantılı miktarlarda para konuyor.

Kutulardaki toplam para 30 000 000 TL olduğuna göre, 2 numaralı kutuya kaç TL konmuştur?

A) 1 000 000                B) 2 000 000        C) 3 000 000

D) 4 000 000               E) 9 000 000

 

 

18. k tane işçinin günde 12 saat çalışmasıyla 20 günde bitirilebilen bir iş, işçi sayısı artırılarak ve günde 10 saat çalışarak 10 günde bitiriliyor.

Buna göre, k aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 11                             B) 10                      C) 9

D) 8                               E) 7

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-A       2-E       3-C       4-C       5-E

 

6-C       7-A       8-E       9-C       10-E       11-B

 

12-B      13-C       14-B       15-A       16-A      17-D      18-B


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR