TAM SAYILAR, ARDIŞIK SAYILAR, FAKTÖRİYEL İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde ardışık sayılar test, tam sayılar test, faktöriyel test, ardışık sayılar ile ilgili test indir, tam sayılar ile ilgili test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. x, y ve z birer tamsayı olmak üzere,

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) x tek sayı ise y çift sayıdır.

B) x çift sayı ise y tek sayıdır.

C) x ve y tek sayıdır.

D) x ve y çift sayıdır.

E) z çift sayıdır.

 

2. a bir doğal sayı olmak üzere,

(a2 +1)3

tek doğal sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır?

 

3. x, y, z birer tamsayı olmak üzere,

(x +1)(y + 2)(z + 3)

ifadesi 10 dan küçük bir asal sayı olduğuna göre, x+y+z toplamı en az kaç olur?

A) 2

B) -1

C) -2

D) -13

E) -15

 

4.

toplamının n = 41 için sonucu kaçtır?

A) 369

B) 371

C) 380

D) 386

E) 390

 

5.

olduğuna göre, n = 60 için B değeri A nın kaç katıdır?

A) 6

B) 8

C) 12

D) 14

E) 18

 

6. x, y, a ve b tamsayı olmak üzere,

75! = x .9a = y . (32)b

olduğuna göre, a + b toplamının en büyük değeri kaçtır?

A) 14

B) 17

C) 31

D) 45

E) 48

 

7.

sayısı en küçük asal sayıya eşit olduğuna göre, n kaç olmalıdır?

A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

E) 12

 

8. a ve b pozitif tamsayılardır.

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 

9. Ardışık terimlerinin farkı sabit olan bir sayı dizisinin ardışık beş terimi a, b, 15, c, 27 dir.

Buna göre, a – b + c işleminin sonucu kaçtır?

A) 33

B) 24

C) 20

D) 15

E) 12

 

10.

1. 4 + 2 . 6 + 3 .8 + ....... +10 . 22

toplamında her terimin ikinci çarpanı 1 er artırılırsa toplamın değeri kaç artar?

A) 42

B) 55

C) 60

D) 63

E) 130

 


11. Ardışık 13 tek doğal sayının toplamı 195 olduğuna göre, bu sayılar küçükten büyüğe sıralandığında 9. sayı kaçtır?

A) 15

B) 17

C) 19

D) 21

E) 23

 

12. a, b birer tamsayı ve c sayma sayısıdır.

7c + ac + bc

ifadesinin sonucu bir çift sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çifttir?

 

13.

kesri bir tamsayı olduğuna göre, x in alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

14. İki basamaklı rakamları farklı en küçük tamsayı ile üç basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır?

A) 900

B) 198

C) 110

D) 2

E) 1

 

15.

işleminin sonucu kaçtır?

A) 100

B) 120

C) 132

D) 140

E) 152

 

16. a, b, c ve d ardışık çift sayılardır.

a<b<c<d olduğuna göre,

işleminin sonucu kaçtır?

 

17. x = 110 .19!

olduğuna göre, 20!+ 21!+ 22! işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 132x

B) 110x

C) 88x

D) 66x

E) 44x

 

18. a ve b pozitif doğal sayılar olmak üzere,

olduğuna göre, a + b toplamının en büyük değeri kaçtır?

A) 1439

B) 720

C) 11

D) 3

E) 2

 

19. A = 2 .5 + 3 . 6 + 4 .7 + ....... + 20 . 23

olduğuna göre, A nın her bir teriminin ilk çarpanı 2 artırılırsa A kaç artar?

A) 588

B) 572

C) 568

D) 552

E) 532

 

20. 50!− 15! işleminden elde edilen sayının sonunda x tane 0 ve 29!− 1 işleminden elde edilen sayının sonunda y tane 9 rakamı olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?

A) 4

B) 6

C) 8

D) 9

E) 12

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-C        2-D       3-D       4-A

 

5-D       6-C       7-E       8-C       9-D

 

10-B       11-C       12-A       13-D       14-D       15-B

 

16-C       17-C       18-A       19-E       20-D


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR