TAM SAYILAR, ARDIŞIK SAYILAR, FAKTÖRİYEL TEST SORULARI 1

Bu testimizde ardışık sayılar test, tam sayılar test, faktöriyel test, ardışık sayılar ile ilgili test indir, tam sayılar ile ilgili test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1.

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5y

B) x+2y

C) 4x

D) x-3y

E) x+3z

 

2. a, b ve c farklı pozitif tamsayılardır.

3a + 2b + c = 80

olduğuna göre, a nın en büyük değeri kaçtır?

A) 25

B) 23

C) 20

D) 17

E) 14

 

3.

olduğuna göre, y – x farkı kaçtır?

A) 64

B) 75

C) 79

D) 80

E) 95

 

4. x, y, z pozitif tamsayılar olmak üzere,

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

A) x, y, z çift sayıdır.

B) x, y, z tek sayıdır.

C) y ve z tek sayı, x çift sayıdır.

D) y ve z çift sayıdır.

E) y ve z tek sayıdır.

 

5. x ve y birer tamsayı, −3 < y ≤ 3 olmak üzere,

x + 2y = 6

olduğuna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 30

B) 24

C) 20

D) 10

E) 6

 

6. a ve b tamsayılar olmak üzere,

olduğuna göre, 2a2 − b3 ifadesinin en küçük değeri kaçtır?

A) 8

B) 4

C) 0

D) -4

E) -8

 

7. A = 3! + 4! + 5! + ...... + 80!

toplamındaki 3, 4, 5, …, 80 sayıları 1 er azaltılırsa A ne kadar azalır?

A) 80!

B) 80!+2

C) 80!–2

D) 79!

E) 78!–2

 


8. x ve y pozitif tamsayılardır.

40! = 8x . y

olduğuna göre, x in alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 5

B) 10

C) 12

D) 27

E) 38

 

9.

olduğuna göre, A.B çarpımının en büyük değeri kaçtır?

A) 121

B) 144

C) 169

D) 225

E) 361

 


10. a, b, c ardışık sayma sayıları ve a<b<c olmak üzere,

olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır?

A) 32

B) 35

C) 39

D) 42

E) 45

 

11. a ve b pozitif tamsayılardır.

3a + 2b = 32

eşitliğini sağlayan kaç tane (a, b) ikilisi vardır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

E) 6

 

12. a pozitif bir çift tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi tek tamsayıdır?

A) a4 + 4a + 4

B) a2 + 2a + 3

C) a3 − 2a

D) a4 + a

E) a3 − a

 

13. 50! sayısı hesaplandığında sondan kaç basamağı sıfır olur?

A) 2

B) 3

C) 5

D) 12

E) 25

 

14. 19 + 21+ 23 + ...... + (2n + 7) = 242 − 92

eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır?

A) 24

B) 20

C) 16

D) 12

E) 10

 

15. a, b, c pozitif tamsayılardır.

olduğuna göre, c sayısı en büyük değerini aldığında a + b + c toplamı kaç olur?

A) 35

B) 33

C) 32

D) 31

E) 29

 

16. x, y, z negatif tamsayılardır.

olduğuna göre, x + y + z toplamının en büyük değeri kaçtır?

A) -21

B) -17

C) -14

D) -13

E) -12

 

17. a, b ve c pozitif tamsayılardır.

olduğuna göre, a + b + c toplamının en büyük değeri kaçtır?

A) 16

B) 20

C) 23

D) 27

E) 31

 

18. Rakamları farklı üç basamaklı en büyük negatif tamsayı ile üç basamaklı en küçük tamsayının toplamı kaçtır?

A) -2

B) 12

C) 887

D) -1087

E) -1101

 

19. a, b, c birbirinden farklı birer pozitif tamsayıdır.

olduğuna göre, b nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 10

B) 12

C) 16

D) 23

E) 29

 

20.

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) a – b

B) a + b

C) 2a

D) 2a–2b

E) 2b

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-A        2-A       3-D        4-E

 

5-A       6-E       7-C       8-C       9-B

 

10-D       11-D       12-B       13-D       14-B

 

15-E       16-A       17-E       18-E

 

19-C       20-C


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız




İLGİLİ KONULAR










Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR