YAŞ PROBLEMLERİ, HESAPLAMALARI TEST SORULARI 1

Bu dersimizde yaş hesaplamaları ve çözümleri, yaş problemleri pratik çözümler, yaş problemleri formülleri, yaş problemleri örnek sorular, yaş problemleri soru tipleri gibi konuları ele alacağız.

 

1. Bir baba 35 yaşında iken kızı 2 yaşındadır.

Kaç yıl sonra yaşları oranı   olur?

A) 14                             B) 7                        C) 5,5

D) 3                                               E) 6

 

 

2. Bir babanın yaşı 27, iki çocuğunun yaşları toplamı 9 dur.

Kaç yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 2 katı olur?

A) 2                                B) 3                        C) 4

D) 5                               E) 9

 

3. Bir abanın yaşı, üçer yıl ara ile doğmuş 3 çocuğun yaşları toplamına eşittir.

Baba 54 yaşında olduğuna göre, en büyük çocuk doğduğunda babanın yaşı kaçtır?

A) 39                             B) 36                      C) 33

D) 30                             E) 27

 

 

4. Bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamından 33 büyüktür. 3 yıl sonra babanın yaşı, çocuklarının yaşları toplamının 2 katı olacağına göre baba bugün kaç yaşın-dadır?

A) 52                             B) 54                      C) 55

D) 56                             E) 57

 

 

5. Bir ailede iki çocuğun yaşları m ile n, baba ve annenin yaşları ise sırasıyla ikişer basamaklı mn ile nm sayılarıdır. Babanın yaşı annenin yaşları çocukların yaşları toplamı kadar büyük olduğuna göre, babanın yaşı (mn) kaçtır?

A) 65                             B) 63                      C) 56

D) 54                             E) 45

 

 

6. Bir adamın yaşı iki basamaklı AB sayısıdır. 18 yıl sonraki yaşı, 5 in bir katı olan BA sayısıdır.

Buna göre, BA sayısı aşağıdakiler-den hangisidir?

A) 55                             B) 65                      C) 75

D) 85                             E) 95

 

 

7. Bir annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamından 19 fazladır. Beş yıl önce, bu annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 4 katı olduğuna göre, bugün büyük çocuk en az kaç yaşındadır?

A) 8                                B) 9                        C)   10

D) 11                             E) 12

 

 

8. Bugünkü yaşları toplamı 312 olan bir grup öğrencinin iki yıl önceki yaş ortalaması 11 dir.

Buna göre, gruptaki öğrenci sayısı kaçtır?

A) 24                             B) 26                      C) 28

D) 32                             E) 36

 

 

9. Deniz ve Ahmet’in bugünkü yaşları toplamı 41 olduğuna göre, 10 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır?

A) 51                             B) 56                      C) 61

D) 66                             E) 71

 

 

10. Yaşları 5 ten büyük olan 3 kardeşin bu-günkü yaşları toplamı 37 olduğuna göre, 5 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?

A) 20                             B) 22                      C) 28

D) 30                             E) 32

 

 

11. Emine ile annesinin yaşlarının toplamı 39 dur. 2 yıl önce annesinin yaşı Emine’nin yaşının 4 katı olduğuna göre, Emine şimdi kaç yaşındadır?

A) 6                                B) 7                        C) 8

D) 9                               E) 10

 

 

12. 14 ve 15 yaşındaki öğrencilerden oluşan 40 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin yaşları top-lamı 570 tir.

Bu sınıfta 15 yaşında olan kaç öğrenci vardır?

A) 28                              B) 25                      C) 20

D) 15                             E) 10

 

 


13.
Bugünkü yaşları 6 ve 8 ile orantılı olan iki kardeşin 6 yıl sonraki yaşları 4 ve 5 ile orantılı olacaktır.

Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır?

A) 26                             B) 24                      C) 20

D) 18                             E) 16

 

 

14. Bir ailenin bütün bireylerinin bugünkü yaşları toplamı 150, üç yıl önceki yaş ortalaması 27 dir. Üç yıl içinde birey sayısında değişiklik olmayan bu ailede kaç birey vardır?

A) 3                                B) 4                        C) 5

D) 6                               E) 7

 

 

15. Ahmet ile Hasan’ın bugünkü yaşları toplamı 56 dır. Hasan, kendisinden daha yaşlı olan Ahmet'in yaşına geldiğinde ise yaşları toplamı 88 olacaktır.

Buna göre, Ahmet'in bugünkü yaşı kaçtır?

A) 18                             B) 27                      C) 36

D) 45                             E) 54

 

16. Murat ve annesinin bugünkü yaşları oranı   tür. 5 yıl sonra bu oran   olacağına göre, Murat ile annesinin bugünkü yaşları toplamı kaçtır?

A) 60                             B) 55                      C) 50

D) 45                             E) 40

 

 

17. Bir annenin bu günkü yaşı, kızının yaşının 6 katıdır.  Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde, ikisinin yaşlan toplamı 85 olacağına göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır?

A) 24                             B) 30                      C) 36

D) 42                             E) 48

 

 

18. Ahmet ile Hasan’ın bugünkü yaşları top-lamı 54 tür. Ahmet, Hasan’ın bu günkü yaşındayken Hasan 18 yaşında olduğuna göre, Ahmet bugün kaç yaşındadır?

A) 28                             B) 29                      C) 30

D) 32                             E) 34

 

 

19. Oya 12 yaşında, Gül x yaşındadır. Gül 3x+10 yaşında geldiğinde, Oya kaç yaşında olur?

A) x+10                         B) x+14                 C) x+24

D) 2x+10                      E) 2x+22

 

20. Bir babanın yaşı, kızının yaşının 9 katıdır. 4 yıl sonra babanın yaşı kızının yaşının 5 katı olacağına göre, babanın bugünkü yaşı kaçtır?

A) 24

B) 28

C) 32

D) 36

E) 40

 

21. Bir annenin bugünkü yaşı, oğlunun bugünkü yaşının 3 katıdır. Annenin 2 yıl sonraki yaşı oğlunun 3 yıl önceki yaşının 4 katı olacaktır.

Annenin bugünkü yaşı kaçtır?

A) 40

B) 42

C) 48

D) 56

E) 58

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-B       2-B       3-C       4-E

 

5-D       6-C       7-C       8-A       9-C       10-B       11-D

 

12-E      13-B      14-C      15-C      16-E       17-B       18-C       19-E        20-D      21-C


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR