YÜZDE PROBLEMLERİ, HESAPLAMALARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu dersimizde yüzde problemleri ve çözümleri, yüzde problemleri test, yüzde problemleri ile ilgili test, yüzde hesaplamaları test, yüzde hesaplamaları gibi konuları ele alacağız.

 

1. %15 zararla 170 liraya satılan bir mal %15 karla satılsaydı kaç liraya satılırdı?

A) 220                           B) 221                   C) 225

D) 230                           E) 240

 

 

2. Aynı evi paylaşan bir grup öğrenci 120 000 lira kira giderini eşit olarak bölüşüyorlar. Eve bir arkadaşları daha yerleşince kişi başına düşen kira gideri %25 azalıyor.

Buna göre son durumda kişi başına düşen ev kirası kaç liradır?

A) 15 000                     B) 20 000              C) 24 000

D) 30 000                     E) 40 000

 

 

3. Bir mal etiket fiyatı üzerinden %6 indirim yapılarak 37 600 liraya satılmıştır.

Bu malın etiket fiyatı kaç liradır?

A) 38 400                     B) 39 600              C) 40 000

D) 44 400                     E) 46 200

 

 

4. Bir malın etiket fiyatı, maliyeti üzerinden %40 karla hesaplanmıştır.

Bu mal, etiket fiyatı üzerinden %15 indirimle satılırsa, elde edilen kar yüzde kaç olur?

A) 30                             B) 27                      C) 25

D) 22                             E) 19

 

 

5. Bir satıcı, elindeki   malın önce % 5 ini, daha  sonra da   kalan   malın % 10 nünü  satmıştır.

Buna göre başlangıçtaki malın yüzde kaçı  satılmamıştır?

A) 84                             B) 84,5                  C) 85

D) 85,5                          E)  86

 

 

6. Yıllık enflasyon oranı iki basamaklı bir sayı olan bir ülkede, a liraya satılan bir malın fiyatı satıştan bir yıl sonra en az kaç lira olur?

 

 

7. Bir lastik çekilip uzatıldığında  boyu % 110   artıyor.

Buna göre, çekilmiş halde 0,63 metre olan lastiğin çekilmeden önceki  boyu kaç metredir?

A) 0,22                          B) 0,24                  C) 0,27

D) 0,30                          E) 0,33

 

 

8. Etiket fiyatı 312 000 lira olan bir ayakkabı, indirimli satışlarda 299 000 liraya satılarak maliyet fiyatına göre, %5 daha az kar elde edilmiştir.

Buna göre, ayakkabının indirimli satıştaki kar oranı maliyet fiyatı üzerinden yüzde kaçtır?

A) 5                                B) 10                      C) 15

D) 20                             E) 25

 

 


9.
Bir kırtasiyeci elindeki kalemlerin 60 tanesini %10 kârla, geriye kalanları da %30 kârla satıyor.

Kırtasiyecinin bu satışın sonucundaki kârı %25 olduğuna göre, %30 kârla kaç kalem satmıştır?

A) 180                           B) 150                   C) 100

D) 80                             E) 60

 

 

10. Maliyeti a lira olan bir gömlek %30 karla (3a-510 000) liraya satılmıştır.

Bu gömleğin maliyeti kaç liradır?

A) 210 000                   B) 240 000           C) 250 000

D) 300 000                   E) 340 000

 

11. Bir mal a liradan satılırsa %20 kar, b liradan satılırsa %10 zarar edilmektedir.

Buna göre  oranı kaçtır?

 

 

12. Etiket fiyatı maliyet üzerinden %5 karla hesaplanan bir malın indirimli fiyatı etiket fiyatından 75 000 TL azdır.

Bu mal indirimli fiyatla satıldığında maliyet üzerinden %20 zarar edildiğine göre, malın maliyeti kaç TL dir?

A) 200 000                   B) 250 000           C) 300 000

D) 350 000                   E) 400 000

 

 

13. x liraya alınan bir mal %60 karla 3x-140 000 liraya satılmıştır?

Bu satıştan kaç lira kar edilmiştir?

A) 60 000                      B) 65 000              C) 70 000

D) 75 000                     E) 80 000

 

 

14. Bir malın etiket fiyatı üzerinden %25 indirim yapıldığında satıcının kârı %35 olduğuna göre, satıcı etiket fiyatını yüzde kaç kârla hesaplamıştır?

A) 80                             B) 75                      C) 70

D) 65                             E) 60

 

 

15. Bir üreticinin brüt ücretinden bu ücretin yüzde 30 u, yüzde 5 i ve binde 4 ü olmak üzere üç ayrı kesinti yapılmaktadır.

Bu üreticinin net ücreti 32 300 000 TL olduğuna göre, brüt ücret kaç TL dir?

A) 40 000 000

B) 45 000 000

C) 50 000 000

D) 55 000 000

E) 60 000 000

 

 

16. Bir musluk boş su deposunu 15 saatte doldurmaktadır.

Musluktan birim zamanda akan su miktarını %25 azalırsa boş su de-posu kaç saatte dolar?

A) 26                             B) 25                      C) 24

D) 22                             E) 20

 

 

17. Bir satıcı, birim maliyetleri sırasıyla a lira ve b lira olan iki maldan birincisini % 30 zararla, ikincisini de % 5 kârla satıyor.

Satıcı, bu mallardan birer tane sattığı zaman satıştan kâr ettiğine göre, a ile b arasında aşağıdaki bağıntılardan hangisi kesinlikle sağlanır?

 

 

18. Çayın kilogram a TL dir.

Çaya %20 zam yapıldığında a TL ye kaç kilogram çay alınabilir?

 

19. x > 0 olmak koşuluyla bir malın etiket fiyatı   dur.

İndirimli fiyatı   olduğuna göre, etiket fiyatı üzerinden yapılan indirim yapılan indirim yüzde kaçtır?

A) 22                             B) 33                      C) 38

D) 40                             E) 44

 

 

20. a TL ye alınan bir mal alış fiyatı üzerin-den %20 kârla b TL ye, etiket fiyatı b TL o-lan bir mal da %20 indirimle c TL ye satılıyor.

Buna göre, a, b, c arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) c<a<b                       B) c<b<a               B) a<b<c

D) a=b<c                      E) a=c<b

 

 

21. Bir mal alış fiyatının 3 katı, satış fiyatının   sine eşittir.

Bu mal, % kaç kârla satılmaktadır?

A) 20                             B) 25                      C) 30

D) 35                             E) 40

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-D       2-D       3-C      4-E      5-D       6-E

 

7-D       8-C       9-A       10-D       11-E       12-C       13-A

 

14-A       15-C       16-E       17-E       18-B      19-D      20-A      21-A


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR