YÜZDE PROBLEMLERİ, HESAPLAMALARI TEST SORULARI 1

Bu dersimizde yüzde problemleri ve çözümleri, yüzde problemleri test, yüzde problemleri ile ilgili test, yüzde hesaplamaları test, yüzde hesaplamaları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Bir sınıfta matematik dersinden başarı gösterenler % 60, bu dersten 8 in üstünde not alanlar, başarı gösterenlerin %20 sidir. Aynı sınıfta, coğrafya dersinden başarı gösterenler % 90 dır.

Bu sınıfta coğrafya dersinden başarı gösterenlerden matematik notu 8 in üstünde olanlar, en az yüzde kaçtır?

A) 10                              B) 8                        C) 6

D) 4                               E) 2

 

 

2. 0,008 hangi sayının yüzde 40 ı dır?

A) 0,0002                     B) 0,002                C) 0,0032

D) 0,032                       E) 0,02

 

 

3. Bir sınıfta 40 erkek öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin 32 si, kızların ise %70 i matematik dersinden başarılıdır.

Tüm sınıfın %75 i bu derste başarılı olduğuna göre sınıf mevcuttur kaçtır?

A) 74                             B) 76                      C) 78

D) 80                             E) 82

 

 

4. Bir satıcının tanesini 2000 liraya mal ettiği bir koli bardağın yarısı taşıma sırasında kırılmıştır. Bu satıcı kalan bardakların tane-sini 3000 liradan satmıştır.

Buna göre, maliyet üzerinden, sonuçtaki kar-zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) %50 kâr

B) %25 kâr

C) %50 zarar

D) %25 zarar

E) Ne kâr, ne zarar

 

 

5. Haftalık harçlığının %10 nunu biriktiren bir öğrencinin 6 hafta sonunda 90 000 TL si olmuştur.

Bu öğrencinin haftalık harçlığı kaç TL dir?

A) 80 000                     B) 90 000              C) 100 000

D) 120 000                   E) 150 000

 

 

6.  Binde 4 ü 7 olan sayı kaçtır?

A) 1700                         B) 1750                 C) 1800

D) 1850                        E) 1900

 

 

7. Buğdaydan ağırlığının %80 i kadar un, undan da ağırlığının %120 si kadar hamur elde edilmektedir.

Buna göre, 480 kg hamur elde etmek için kaç kg buğday gereklidir?

A) 600                           B) 540                   C) 500

D) 480                           E) 450

 

 

8. %25 i kız öğrenci olan bir sınıfa 10 kız öğrenci daha katıldığında, sınıftaki kız öğrenci oranı %40 olmuştur.

Buna göre, sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır?

A) 25                             B) 30                      C) 35

D) 40                             E) 45

 

 

9. % 24 ü 86424 olan sayı kaçtır?

A) 360100                    B) 354196            C) 320120

D) 36100                      E) 36010

 

 

10. Bir miktar pastanın  ini İlknur, geriye kalanını da Buse yemiştir.

İlknur'un yediği pasta, Buse'nin yediği pastanın % kaçı kadar fazladır?

A) 65                             B) 60                      C) 50

D) 40                             E) 30

 

 

11. a sayısı b sayısının %16 sı, b sayısı da c sayısının %25 i dir.

Buna göre, a sayısı c sayısının yüzde kaçıdır?

A) 8                                B) 6                        C) 5

D) 4                               E) 3

 

12. Bir gezi grubundaki bayanların sayısı erkeklerin sayısının %40 dir.

Bu grupta bulunan bayanların sayısı 20 den fazla olduğuna göre, erkeklerin sayısı en az kaçtır?

A) 55                             B) 54                      C) 50

D) 44                             E) 33

 

 


13.
A torbasındaki topların %64 ü, B torbasındaki topların da %36 sı beyazdır.

Bu iki torbadaki topların tümünün %48 i beyaz olduğuna göre, A torbasındaki top sayısının, B torbasındaki top sayısına oranı kaçtır?

 

 

14. Bir satıcı bir malı %10 karla 99 liraya, başka bir malı da %10 zararla 99 liraya satılıyor.

Satıcının bu iki alışveriş sonucundaki kâr-zarar durumu nedir?

A) 2 lira kârlı

B) 2 lira zararlı

C) 4 lira kârlı

D) 4 lira zararlı

E) Ne kârlı ne de zararlı

 

 

15. Bir kalem ile bir silginin toplam fiyatı 750 kuruştur. Kalemin fiyatı silginin fiyatının iki katıdır.

Kalemin fiyatı %10 artırılır, silginin fiyatı %20 azaltılırsa, kalem ile silginin toplam fiyatı kaç kuruş olur.

A) 825                           B) 750                   C) 700

D) 660                           E) 550

 

 

16. Ucuzluk yapan bir mağaza, fiyatlarda % 25 indirim yapıyor, ilk hafta satışın az olduğunu görünce ikinci hafta indirimli fiyatlar üzerinden % 20 indirim daha yapıyor.

Mağaza sahibinin yaptığı tüm indirim yüzde kaçtır?

A) 32,5                          B) 35                      C) 37,5

D) 40                             E) 42,5

 

 

17. Bir satıcı bir malı yüzde 20 karla satarken, satış fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim yaparak 384 liraya satıyor.

Bu malın maliyeti kaç liradır?

A) 410                           B) 400                   C) 380

D) 370                           E) 360

 

 

18. Bir bakkal bir miktar baharatı etiket fiyatının %40 eksiğine almış ve etiket fiyatının %10 eksiğine satmıştır.

Bakkal bu satıştan % kaç kar etmiştir?

A) 25                             B) 30                      C) 40

D) 45                             E) 50

 

 

19. Bir işyerinde günlük ücret zammı için seçenek vardır. Birincisi net 90 lira, ikincisi günlüğün %15 i dir. Bu işyerinde günlüğü a lira olan bir işçi 90 liralık zammı, b lira olan da %15 lik zammı tercih etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) a<600<b                  B) a<900<b          C) a<b<900

D) 900<a<b                 E) b<800<a

 

 

20. Bir fabrikada aynı malı üreten üç maki-ne, bir günde x, y ve z miktarda mal üretebiliyor. x miktarda üretim yapan makinenin kapasitesi %20 artırılıp, y ve z miktarda üretim yapan makinelerin kapasiteleri %5 er azaltılırsa günlük üretim miktarı değişmiyor.

Buna göre x, y ve z arasında nasıl bir bağıntı vardır?

A) x=4(y+z)                  B) 2x=y+z             C) 4x=y+z

D) x=2(y+z)                  E) x=y+z

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-E       2-E       3-D      4-D      5-E

 

6-B       7-C      8-B      9-A       10-C       11-D       12-A

 

13-C       14-B       15-B       16-D       17-B      18-E       19-A      20-C


Diğer Matematik Notları, Testleri ve Videoları İçin Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR