20. YÜZYIL BAŞLARI, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, CEPHELER, CEMİYETLER TEST SORULARI 10

Bu testimizde cemiyetlerle ilgili klasik sorular, 1. dünya savaşı ile ilgili sorular, 1. dünya savaşı test, 1. dünya savaşı test indir, 1. dünya savaşı cepheler test soruları, 1. dünya savaşı kpss soruları, 1. dünya savaşı cepheler test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Mondros Ateşkes Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgâllere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır.

A) Millî cemiyetler                         C) Kongreler                        E)  Genelgeler

B) Kuvva-i Milliye                          D)   Düzenli ordu

 

2.

I.Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası

II.İngiliz Muhipleri Cemiyeti

III.Kilikyalılar Cemiyeti

IV.  Redd-i İlhak Cemiyeti

V.   Wilson Prensipleri Cemiyeti

Yukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır?

A)I-II         B)III-IV        C) IV-V         D)II-V           E)I-V

 

3.

I. Etnik-i Eterya

II.   Taşnaksityun

III.  Mavri Mira

IV.  Pontus

V.   Hınçak

Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?

A)    I-II         B)    II-III         C)    IV-V          D)    III-IV       E)    II-V

 

4.

I. Azınlık örgütleri

II.   İngiliz Muhipleri Cemiyeti

III.  İstanbul Hükûmeti

İtilâf devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca, yukarıdakilerden hangileriyle iş birliği yapmıştır?

A)   I           B)   II               C)   I-III             D)   II-III         E)    I-II-III

 

5.

I.    TBMM Hükûmeti

II.   İtilâf devletleri

III.  Azınlık örgütleri

Millî cemiyetler, yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele etmemişlerdir?

A)   I          B)   II                C)   III              D)   I-II            E)   II-III

 

6.

 I.  Taşnaksityun     II.    Pontus

III.  Alyans             IV.  Mavri Mira

V.   Etnik-i Eterya  VI.  Hınçak

Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur?

A)  I-III-V      B)  II-V-VI      C)  II-IV-V     D)  III-IV-VI      E)  IV-V-VI

 

7.

I.    Alyans

II.   Pontus

III.  Hınçak

IV.  Taşnak

V.   Mavri Mira

Yukarıdakilerden hangileri Musevîler tarafından kurulmuştur?

A)   I-III          B)   III-V          C)   I            D)   II              E)   III

 

8.Yunanlılar, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgâl etmişlerdir.

Bu işgâlde Avrupa devletlerinin Yunanistan’ın yanında yer almalarını sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?

A)İzmir’in Yunanlılara ait olması

B)Yunanistan’ın Batı Anadolu’da Hıristiyanların katledildiği yönünde propaganda yapması

C)Batı Anadolu’da Türk direnişinin başlaması

D)Osmanlı Devleti’nin işgâl karşısında sessiz kalması

E)Batı Anadolu’nun İtalya tarafından işgâlinin önlenmesi

 

9.Aşağıdaki Millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?

A)   İngiliz Muhipleri Cemiyeti                                    D)   Pontus Cemiyeti

B)   Kilikyalılar Cemiyeti                                             E)   Wilson Prensipleri Cemiyeti

C)   Taşnaksityun Cemiyeti

 

10.Kuvva-i Milliye birliklerinin,

I.    Yunan ilerleyişini engelleyememeleri

II.   Halka hukuk dışı davranmaları

III.  İhtiyaçlarını, halktan zor kullanarak karşılamaları

Faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına sebep olmuştur?

A)  I         B)  II          C)  I-II          D)    II-III        E)    I-II-III

 

11.Mustafa Kemâl, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?

A) Havza Genelgesi                      D)  Sivas Kongresi

B) Amasya Genelgesi                  E)  Amasya Protokolü

C)  Erzurum kongresi

 


12.Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A) Havza Genelgesi                     D)   Sivas Kongresi

B)   Amasya Genelgesi                              E)   Amasya Protokolü

C)   Erzurum Kongresi

 

13.Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır?

A)   Erzurum Kongresi C)   Balıkesir Kongresi      E) Alaşehir Kongresi

B)   Sivas Kongresi      D)   Nazilli Kongresi

 

14.Millî Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisinde manda ve  himaye ilk kez reddedilmiştir?

A)    Havza Genelgesi                  D)   Sivas Kongresi

B)    Amasya Genelgesi              E)   Amasya Protokolü

C)   Erzurum Kongresi

 

15.

I.    Havza Genelgesi

II.   Amasya Genelgesi

III.  Sivas Kongresi

IV.  Amasya Protokolü

V.   Erzurum Kongresi

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)   I-II-III-V-IV                 D)   II-V-I-III-IV

B)   II-I-V-III-IV                 E)   V-II-I-IV-III

C)   I-II-V-III-IV

 

16.Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir?

A)    Amasya Genelgesi              D)    Havza Genelgesi

B)    Sivas Kongresi                     E)    Balıkesir Kongresi

C)    Amasya Protokolü

 

17.

I.    İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması

II.   Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’nın atanması

III.  Sivas Kongresi’ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi’nde ulusal kararların alınmasını sağlamıştır?

A)   I           B)   II         C)   III          D)   I-II            E)   II-III

 

18.İlk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsilciler Kurulu (Heyet-i Temsiliye), Kongrede alınan “Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu’nun  bütününü temsil eder” kararıyla çalışmalarına başlamış, Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu, yurdun bütününü temsil eder “ kararı çıkmıştır. Kurul, yürütme yetkisini ilk defa aşağıdakilerin hangisiyle kullanmıştır.

A)    İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması

B)    İstanbul Hükûmeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi

C)    İstanbul Hükûmeti temsilcisi ile Amasya Protokolü’nün imzalanması

D)    Millî cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi

E)    Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması

 

19.Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu’nun İstanbul Hükûmeti’ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir?

A)    Temsilciler Kurulu’nun İrâde-i Milliye Gazetesi’ni yayınlaması

B)    Damat Ferit Hükûmeti’nin düşürülmesi

C)    Amasya Protokolü’nün imzalanması

D)    İstanbul’da Mebusan Meclisi’nin açılması

E)    İstanbul  Hükûmeti’nin   Anadolu  ve    Rumeli  Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni tanıması

 

Cevap Anahtarı:

 

1-A   6-C         11-B       16-B

2-D   7-C         12-B       17-C

3-E   8-B         13-A       18-E

4-E   9-B         14-C       19-A

5-A   10-E       15-C


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR