ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA İLE İLGİLİ TEST SORULARI 2

Bu testimizde atatürk dönemi dış politika test kpss, atatürk dönemi dış politika soruları ve cevapları, atatürk dönemi dış politika test indir, atatürk dönemi dış politika test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

1. Lozan barış görüşmelerinde ele alınan aşağıdaki sorunlardan hangisi 1926'da Ankara Antlaşması ile çözümlenmiştir?

A) Savaş tazminatı

B) Türkiye-Yunanistan sınırı

C) Devlet borçları

D) Nüfus Mübadelesi

E) Türkiye- Iraksınırı

 

2. Lozan Barış Antlaşmasından sonra Türk Hükümeti aşağıdakilerden hangisini, bir içi sorun saydığı için yabancı devletlerle görüşmeyi reddetmiştir?

A) Musul'un geleceği

B) Türkiye'de yabancı okulların yönetimi

C) Türkiye Rum nüfus mübadelesi

D) Hatay'ın geleceği

E) Boğazların denetimi

 

3. Mustafa Kemal Atatürk döneminde, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyasetinde aşağıdakilerden hangisi önemli bir sorun olmamıştır?

A) Milletler Cemiyeti'ne üye olunması

B) Hatay'ın Anavatan'a katılması

C) Iraksınırı ve Musul sorunu

D) Nüfus değişimi

E) Boğazlar Komisyonunun kaldırılması

 

4. Balkan Antantının kurulmasının nedeni hangisinin izlediği güvensiz dış politikadır?

A) Romanya

B) İtalya

C) Türkiye

D) Yunanistan

E) Yugoslavya

 


5. Balkan Antantı hangi gelişme nedeniyle fiilen sona ermiştir?

A) Sovyetler Birliğinin kurulması

B) Hatay Sorunun çözülmesi

C) Sadabat Paktı'nın kurulması

D) II. Dünya Savaşı

E) Milletler Cemiyetinin kurulması

 

6. I. Dünya Savaşı sonrası gerginliğin devam etmesi ve Avrupa'da savaş belirtilerinin artması ve Akdeniz'de güvenliğin bozulması karşısında Türkiye'nin 1936 yılında aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkan Antantı'nı kurmak

B) Milletler Cemiyeti'ne üye olmak

C) Boğazlar statüsünü ilgili devlerle yeniden düzenlemek

D) Sadabat Paktı'na üye olmak

E) Sovyetlerle saldırmazlık antlaşması yapmak

 

7. Türkiye Cumhuriyeti 1925 - 1937 yılları arasında Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'na öncülük etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu girişimlerin amacı değildir?

A) Devletlerarası güç birliğini kurmak

B) "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine uymak

C) Sınırların güvenliğini sağlamak

D) Komşu devletlerin dostluğunu kazanmak

E) Komşu devletler arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulmak

 

8. Türkiye'nin aşağıda verilen hangi sorunu en sonra çözüme kavuşmuştur?

A) Boğazlar

B) Doğu sınırı

C) Hatay

D) Ege Adaları

E) Yabancı okullar

 

9. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hangisi bir sorun olmamıştır?

A) Türkiye - Iraksınırı

B) Kapitülasyonlar

C) Türk - Yunan ilişkileri

D) Boğazlar

E) Hatay

 


10.
Milletler Cemiyeti'nin en güçlü üyesi İngiltere idi.

Bu durum Milletler Cemiyeti'nin aşağıdakilerden hangi konuda Türkiye aleyhinde karar vermesinde etkili olmuştur?

A) Yabancı Okullar

B) Boğazlar

C) Türkiye-Irak sınırı

D) On iki ada

E) Nüfus Mübadeles

 

11.5 Haziran 1926'da yapılan Ankara Antlaşması aşağıdakilerden hangisinde çözülmeyen Türkiye -Irak sınırı konusunu çözüme kavuşturmuştur?

A) Londra Konferansı

B) Mondros Ateşkes Antlaşması

C) San Roma Konferansı

D) Moskova Antlaşması

E) Lozan Barış Antlaşması

 

12. Türkiye Musul'u geri almak isterken aşağıdaki olaylardan hangisi olumsuz etkilemiştir?

A) Tek parti yönetimi

B) Şeyh Sait İsyanı

C) Kapitülasyonlar

D) Dünya Ekonomik Bunalımı

E) Serbest Cumhuriyet Fırkası

 

13. Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 1931-1939 döneminde meydana gelmemiştir?

A) Balkan Antantı'nın kurulması

B) Milletler Cemiyeti'ne girilmesi

C) Yabancı okullar sorunu

D) Boğazlar komisyonunun kaldırılması

E) Sadabat Paktı'nın kurulması

 

14. İlk çok partili hayat döneminin olumsuz etkileri, Şeyh Sait İsyan'ından sonra hangi olayda görülmüştür?

a) Halifeliğin kaldırılmasında

b) Medeni Kanunun kabulünde

c) Mustafa Kemal'e suikast girişiminde

d) Laikliğin yerleştirilmesinde

e) Kılık kıyafet inkılabında

 

15. Suriye'ye mandater devlet olarak yerleşen Fransa 1936 yılında Suriye ve Lübnan'a bağımsızlık vermiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?

A) Doğu sınırlarının güvenliğinin sağlanması

B) Boğazların statüsünün yeniden belirlenmesi

C) Batıda ittifak kurulması

D) Hatay'ın anavatana katılması

E) Musul'un İngiltere'ye bırakılması

 

16.1923 - 1930 döneminde Türkiye'yi dış politika alanında uğraştıran sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Dış borçlar

B) Doğu sınırı

C) Türkiye - Irak sının

D) Yabancı okullar

E) Nüfus mübadelesi

 

17. Türkiye ile Yunanistan arasında 1930 yılından itibaren iyi ilişkilerin kurulmasına aşağıdakilerden hangi sorunun çözümlenmesi elverişli bir ortam hazırlamıştır?

A) Kapitülasyonlar

B) Musul meselesi

C) Yabancı okullar

D) Dış borçlar

E) Nüfus mübadelesi

 

18. Türkiye'nin boğazlar denetimini tamamen kendi eline alması ve boğazlarda asker bulundurma hakkına sahip olması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A) Hatay'ın anavatana katılması

B) II. Dünya Savaşının başlaması

C) Sadabat Paktı

D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

E) Balkan Antantının kurulması

 

19. Türkiye'nin Yunanistan'la 1930'da geliştirdiği dostluk ilişkileri aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Sadabat Paktının kurulmasına

B) Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine alınmasına

C) Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olmasına

D) Montrö Boğazlar sözleşmesinin yapılmasına

E) Balkan Antantının kurulmasına

 

20. Mustafa Kemal Atatürk döneminde aşağıdaki sorunlardan hangisi, Türk-Yunan ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştur?

A) Savaş Tazminatı

B) Yabancı okullar

C) Kapitülasyonlar

D) Nüfus mübadelesi

E) Batı Trakya

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1E         2B         3A         4B         5D

 

6C         7E         8C         9B         10C         11E         12B

 

13C         14C         15D         16B         17E         18D         19E         20D


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR