BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 4

Bu testimizde 1.dünya savaşı ile ilgili sorular ygs, 1 dünya savaşı ile ilgili test soruları, 1 dünya savaşı test soruları online, 1.dünya savaşı ile ilgili klasik sorular ve cevapları, 1. dünya savaşı test çöz, 1.dünya savaşı ile ilgili soruları kpss, birinci dünya savaşı test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. I. Dünya Savaşı'nın temel nedenlerinden biri de sanayileşen devletlerin hammadde ve pazar bulma yani ekonomik paylaşım ve üstünlük kurma mücadelesidir.

Bu bilgiye göre, I. Dünya Savaşı öncesinde devletlerarası bloklaşmanın ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endüstri Devrimi sonucunda hammadde ihtiyacının artması

B) 1830 İhtilallerinin sonuçları

C) Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımı

D) Rusya'nın Panslavizm politikası

E) Osmanlı Devleti'nin izlediği denge politikası

 

2. I. Dünya Savaşı'nda;

- Osmanlı Devleti jeopolitik açıdan önemli konumdadır.

- Almanya, Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa katılmasını istemektedir.

Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, Almanya'nın amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünden yararlanmak

B) İtilaf Devletleri'nin savaştığı cephe sayısını artırmak

C) Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almasını sağlamak

D) Osmanlı Devleti'nden kapitülasyon elde etmek

E) ABD’nin savaşa katılmasını engellemek

 

3. I. Dünya Savaşı başlarında;

I. Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırması

II. Tarafsızlığını ilan etmesi

III. Genel seferberlik ilan etmesi

IV. Almanya ile saldırmazlık anlaşması yapması

gibi girişimlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin savaşa katılma düşüncesinde olduğunu göstermektedir?

A) I ve II           B) Yalnız II             C) Yalnız III

D) I ve IV         E) II ve III

 

4. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda, savaştığı cephelerde başlıca amaçları şunlar olmuştur;

I. Kaybettiği toprakları geri almak

II. Topraklarını korumak

III. Müttefiklerine yardımcı olmak

Aşağıdakilerden hangisinde verilen cephelerde sadece III. amaç için savaşıldığı söylenebilir?

A) Çanakkale-Kanal

B) Makedonya-Kafkasya

C) Hicaz-Kanal

D) Kafkasya-Kanal

E) Galiçya-Makedonya

 

5.

Bilgi     : İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ni savaş

dışı bırakmak ve Rusya'ya yardım göndermek amacıyla Çanakkale cephesini açtı.

Durum : Osmanlı Devleti Çanakkale cephesindeki savaşları kazandı.

Bilgi ile durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisinin durumun bir sonucu olduğu savunulabilir?

A) Osmanlı Devleti'nin girdiği tüm cephelerdeki savaşları kazanması

B) Rusya'nın savaştan çekilmek zorunda kalması

C) İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya yardım yapamaması

D) Rusya'nın Karadeniz'de faaliyet göstermesinin engellenmesi

E) Rusya'nın Osmanlı Devleti ile antlaşma yapmak zorunda kalması

 


6. İttifak Devletleri'nin Rusya ile Brest-Litowsk Antlaşmasını imzalaması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

A) Osmanlı Devleti savaşa giriş amaçlarından bir bölümünü gerçekleştirmiştir.

B) Rusya, gizli paylaşma antlaşmalarını açıklayıp Osmanlı Devleti topraklarındaki kendisine verilen yerlerden vazgeçmiştir.

C) Kafkasya, Romanya ve Galiçya cepheleri resmen kapanmıştır.

D) Almanya'nın batı cephesi kapanmıştır.

E) Osmanlı Devleti Kars, Ardahan ve Batum'u geri almıştır.

 

7. Hicaz-Yemen Cephesi'nin bir bölümünde Osmanlı birlikleri kutsal yerleri korumak için savaşın sonuna kadar mücadele etti. Bu cephede hem İngilizler, hem de Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile mücadele edildi.

Bu bilgiye bakıldığında, Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin geçersiz olduğunun ortaya çıktığı söylenebilir?

A) Milliyetçilik

B) Türkçülük

C) Islahatçılık

D) Batıcılık

E) Ümmetçilik

 

8. I. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan;

- Almanya'nın savaştan çekilmesi

- Wİlson İlkeleri'nin yayınlanması

- İngiltere'nin hoşgörülü olacağı inancı

gibi gelişmeler Osmanlı Devleti'nin politikasını aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?

A) Mondros Mütarekesi'ni imzalamaya

B) Sevr Antlaşması'nı kabul etmeye

C) Londra Konferansı'na katılmaya

D) Paris Barış Konferansı'na katılmaya

E) Kuva-i Milliye hareketini başlatmaya

 

9.

- Viyana Kongresi'nde Avrupa'da yeni bir siyasi düzen kurulurken; milliyet ve dil gibi unsurların dikkate alınmaması 1830 ihtilallerinin çıkmasında etkili oldu.

- I. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Konferansı'nda imzalanan antlaşmalarda da ulusal değerlere önem verilmemesi yeni çatışmaların ortaya çıkmasına yol açtı.

Bu bilgilere göre, devletlerarası anlaşmazlıklar çözümlenirken dikkate alınması gereken ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımsızlık

B) Milliyetçilik

C) Eşitlik

D) Sömürgecilik

E) Ümmetçilik

 

10. Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdakilerden hangisine yönelik bir hüküm içermez?

A) Osmanlı Devleti'nin savunmasız bırakılması

B) Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanının daralması

C) İstanbul'un güvenliğinin tehlikeye girmesi

D) Kapitülasyonların kaldırılması

E) Anadolu topraklarının işgal edilmesi

 

11. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yapılan işgallere karşı İstanbul hükümetinin tepkisiz kalması üzerine Anadolu halkı işgallere karşı bölgelerini korumak amacıyla bazı çalışmalar yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür çalışmalara örnek olarak gösterilemez?

A) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulması

B) Kuvay-i Milliye birliklerinin oluşturulması

C) Mandater devlet düşüncesinin savunulması

D) Protesto ve gösteri mitinglerinin yapılması

E) Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanması

 

12. Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan cemiyetlerden bazıları şunlardır;

I. Wilson Prensipleri

II. Kilikyalılar

III. İngiliz Muhipleri

IV. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk

V. Rum Pontus

Bunlardan hangileri, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunmasının, yabancı devletlerden birinin himayesine girmekle mümkün olacağını savunmuştur?

A) I ve III          B) III ve IV              C) I ve II

D) I ve V          E) IV ve V

 

CEVAP ANAHTARI

1. A   2. B         3. C        4. E         5. C

6. D  7. E         8. A         9. B         10. D

11. C               12. A


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR