CUMHURİYET DÖNEMİ, İLKE İNKILAPLAR, ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ TEST 3

Bu testimizde türk inkılabı test soruları, cumhuriyet dönemi inkılapları test soruları, siyasi alanda yapılan inkılaplar ile ilgili sorular, cumhuriyetin ilanı ile ilgili sorular ve cevaplar, inkılaplar ile ilgili sorular ve cevapları, inkılaplar test çöz, inkılaplar ile ilgili test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Tarımın geliştirilmesi ve köylülerin durumun iyileştirilmesi için düşünülen, ancak günümüze kadar tam olarak uygulanamayan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kurulması

B) Köylüye destek amaçlı devlet bankalarının açılması

C) Yüksek Ziraat Enstitüleri'nin açılması

D) Aşar vergisinin kaldırılması

E) Toprak reformunun yapılması

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanından önce kabul edilmiştir?

A) Ankara'nın başkent olması

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

D) 1924Anayasası

E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

 

3. Saltanatın kaldırılması ile

Devlet başkanlığı

Devletin rejiminin ne olacağı

Gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal aşağıdaki inkılâplardan hangisi ile bu sorunların çözülmesini sağlamıştır?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Cumhuriyetin ilanı

C) Ankara'nın başkent olması

D) Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması

E) Medeni Kanunun kabulü

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk ekonomisini geliştirmek amacıyla yapılmış bir çalışma değildir?

A) Aşar vergisinin kaldırılması

B) Teşvik-i Sanayi Kanununun çıkarılması

C) Devlet Konservatuarının açılması

D) Devletçilik ilkesinin kabulü

E) İzmir İktisat Kongresi

 

5. Yabancılara verilen denizlerimizde gemi işletme hakkı, hangi kanunla kaldırılmış ve bu hak Türk denizcilerine verilmiştir?

A) Kabotaj Kanunu

B) Teşvik-i Sanayi Kanunu

C) Türk Medeni Kanunu

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

E) Maarif Teşkilatı Kanunu

 

6. Cumhuriyetin ilanında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Meclis Hükümeti sisteminin bunalımlara neden olması

B) Ankara'nın başkent yapılmak istenmesi

C) TBMM başkanlığı sorunu

D) Devletin rejiminin belirlenmemiş olması

E) Milli egemenliği gerçekleştirme isteği

 

7. Aşağıdaki inkılâplardan hangisinin toplumda laik eğitim sisteminin yerleşmesi için yapıldığı söylenemez?

A) Aşar vergisinin kaldırılması

B) Latin harflerinin kabul edilmesi

C) Milli mekteplerin açılması

D) Medreselerin kapatılması

E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

8.

I. Saltanatın kaldırılması

II. Devletin rejimi konusu

III. Devlet başkanlığı meselesi

Yukarıdaki olaylar, aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Yeni bir anayasa yapılması

C) Lozan Antlaşmasının onaylanması

D) Cumhuriyetin ilanı

E) Medeni Kanun'un kabulü

9. I. Saltanatın kaldırılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Cumhuriyetin ilanı

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) l-ll-III

B) l-lll-ll

C) II-I-III

0) II -IIII-I

E) III-II-I

 


10. Aşağıdaki olaylardan hangisi halifeliğin kaldırılması ile ilgili bir gelişme değildir?

A) Altı yüz yıllık Osmanlı saltanatının sona ermesi

B) Ordunun siyasetten ayrılması

C) Din işleri kurulunun oluşturulması

D) 1924 Anayasasında devletin dininin açıkça belirtilmesi

E) Laikleşme sürecinin hızlandırması

 

11. Aşağıdakilerden hangisi aşamalarından değildir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Med9ni Kanunun kabulü

D) Devletçilik ilkesinin kabulü

E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması

 

12. Cumhuriyet'in ilanının sonuçları aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı seçilmesi

B) Meclis Hükümeti sisteminin sona ermesi

C) Devlet başkanlığı sorununun çözümlenmesi

D) Devletin rejiminin belirlenmesi

E) Çok partili sisteme geçilmesi

 

13. Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

A) Çok partili hayata geçilmesi

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Cumhuriyetin ilanı

D) Saltanatın kaldırılması

E) TBMM'nin açılması

 

14. Atatürk Türk toplumunun çağdaşlaşması, demokratikleşmesi için çalışıyordu. Özellikle TBMM'de sorunlara çözüm bulunması, hükümetin denetlenmesi, Mecliste farklı görüş ve düşüncelerin ortaya çıkmasını istiyordu.

Atatürk'ün bu amaçla yaptığı ancak başarılı olamadığı en önemli çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletçilik ilkesinin kabul edilmesi

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Çok partili hayat denemeleri

D) Türk Tarih Kurumunun kurulması

E) Türk Dil Kurumunun kurulması

 

15. Mustafa Kemal dinin ve din kurumlarının kullanılarak halkın sömürülmesine şiddetle karşıydı. Bu yüzden şeyh, derviş, mürit gibi tarikat mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi gerektiğine inanıyordu.

Aşağıdaki inkılâplardan hangisi bu amaçla yapılmıştır?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

D) Halifeliğin kaldırılması

E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1E       2A       3B       4C       5A

 

6C       7A       8D       9B       10A       11D

 

12E       13A       14C       15C


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR