CUMHURİYET DÖNEMİ, İLKE İNKILAPLAR, ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ TEST

Bu testimizde türk inkılabı test soruları, cumhuriyet dönemi inkılapları test soruları, siyasi alanda yapılan inkılaplar ile ilgili sorular, cumhuriyetin ilanı ile ilgili sorular ve cevaplar, inkılaplar ile ilgili sorular ve cevapları, inkılaplar test çöz, inkılaplar ile ilgili test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1.

I. Serbest Cumhuriyet Partisi

II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi

III. Ahali Cumhuriyet Partisi

Yakarıdaki partilerden hangileri halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkarak "din elden gidiyor" propagandasını yürütmüştür?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız III

D) ll ve lll

E) I, ll ve lll

 

2.

I. Ter dereceli seçim sistemine geçilmesi

II. Çok partili döneme geçiş denemesi

III. Birinci İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemiyle ilgili gelişmelerdir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve ll

E) II ve III

 

3.

I. Devlet kurumlarını özelleştirme

II. Okuma ve yazmayı halk arasında yaygınlaştırma

III. Demiryolu yapımı

Atatürk döneminde yukarıdakilerden hangilerine önem verilmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve ll

E) ll ve lll

 


5. Devlet eliyle sanayinin kurulması
"Birinci beş yıllık plan" hangi yılda uygulamaya başlandı?

A)1931

B)1932

C)1934

D)1935

E)1936

 

6. Saltanatın kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?

A) Yurtta ve dünyada barışın

B) Bağımsızlığın

C) Ulusal egemenliğin

D) Uluslararası ilişkilerin

E) Özerkliğin

 

7. Soyadı kanunuyla;

I. Sosyal

II. Siyasi

III. Ekonomik

alanlarından hangisinde kolaylık sağlar?

A) Yalnız l

B)Yalnız II

C) Yalnız lll

D)l-ll

E) I,II,III

 

9. Türkiye'de

I. 1923 yılında seçmen olabilmek için uygulanmış olan vergi verme şartının kaldırılması

II. Seçmen olan herkesin oy kullanmasının zorunlu olması

III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

Gelişmelerinden hangilerinde yönetime katılmak amacının olduğu savunulabilir?

A) Yalnız l

B)Yalnız II

C) Yalnız ll

D) II,III

E) I.II.III

 

10.

I. Köy enstitüsü

II. Halkevleri

III. Millet Mektepleri

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız lll

D) I, II

E) II.III

 

11.

I. Kabotaj Kanunu

II. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı

III. İzmir İktisat Kongresi

Yukarıda verilen ekonomi ile ilgili gelişmelerin kronolojik sırası hangisidir?

A) l-ll-lll

B) l-lll-ll

C) ll-lll-l

D) ll-l-lll

E) lll-l-ll

 

12.

I-Ali Galip olayı

II- Şeyh Said isyanı

III- Menemen olayı

Yukarıdaki hangi olay sonucunda İngiltere Musul meselesinde avantaj elde edip, Musul'u kaybetmemize yol açmıştır?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) l-ll

E) l-ll-lll

 

13.

I. TC. İş Bankası’nın açılması

II. Demiryollarının yapımının hız kazanması

III. Yabancı satımların devlet kontrolüne geçmesi

Hangisi devletçilik ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız lll

D) II-III

E) l-ll-lll

 

14. Halifeliğin kaldırılmasının;

I. Tekke ve türbelerin kapatılması

II. Medreselerin kapatılması

III. Bolu ve Düzce Ayaklanmalarının çıkması,

Olaylarından hangilerini etkilediği savunulur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) M ve III

E)l,ll ve lll

 

15. Kadınlara milletvekili seçilme hakkı aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir?

A) Medeni Kanun ile

B) 1934 yılında çıkarılan bir yasa ile

C) Cumhuriyetin ilanı ile

D) 1930 yılında çıkarılan bir yasa ile

E) 1921 Anayasası ile

 

16.I Kasım 1928 tarihli harf inkılabıyla ilgili kanunun 9. maddesinde, "Bütün okulların Türkçe yapılan öğretiminde Türk harfleri kullanılır. Eski harflerle yazılmış kitaplarla öğretim yapılması yasaktır." denmektedir.

Kanunun bu maddesiyle, aşağıdakilerden hangisinin engellenmesi amaçlanmaktadır?

A) Öğretim kurumlarında yapılan araştırmaların öğretimi aksatmasının

B) Öğretimdeki uygulama farklılıklarının

C) Okuryazar olmanın ayrıcalık olmaktan çıkarılmasının

D) Yabancıların arşivlerden yararlanmasının

E) Türkçede yabancı sözcük kullanımının artmasının

 

17.

I- Serbest Cumhuriyet Fırkası

II- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

III- Demokrat Parti

Yukarıdaki partilerden hangisi Atatürk döneminde kurulmuştur?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız lll

D) l-ll

E) l-ll-lll

 

18. Türkiye'de;

I. Seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması,

II. Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yerine dört yılda bir yapılması,

III. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi,

Gelişmelerinden hangileri, kişilere siyasi haklarını doğrudan kullanma olanağı sağlandığına bir kanıttır?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız lll

D) ll ve lll

E) I, II ve lll

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1B       2E       3E       5C       6C       7A

 

9E       10E       11E       12B       13D       14C       15B

 

16B       17D       18C


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR