İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 10

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

326)Türkiye’de aşağıdaki demokrasi çeşitlerinden hangisi uygulanmaktadır?

A)Temsili demokrasi

B)Doğrudan demokrasi

C)Yarı doğrudan demokrasi

D)Özgürlükçü demokrasi

 

327)Türk Milleti adına yasama (kanun koyma, kanun yapma) yetkisini hangi devlet organı kullanır?

A)Bakanlar Kurulu

B)Cumhurbaşkanı

C)Mahkemeler

D)TBMM

 

328)Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında mitingler ve gösterilerle işgallerin protesto edilmesini istemesinin temel nedeni nedir?

A)Bölgesel direniş örgütlerine yardım sağlamak.

B)Milli Kongreler düzenlemek.

C)Düzenli bir ordu kurabilmek.

D)Kurtuluş için milli bilinci uyandırmak.

 

329)Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı oluşan ilk silahlı birlikler aşağıdakilerden hangisidir?

A)Düzenli birlikler

B)Kuva-yi Milliye

C)Kuva-yi İnzibatiye

D)Halifelik Ordusu

 

330)Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı durumlar arasında yer almaz?

A)Seferberlik

B)Sıkıyönetim

C)Seçim

D)Savaş

 

331)Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında düşmanı yurttan atmak amacıyla direniş hareketini kırmak için, milli çıkarlarımıza aykırı faaliyet gösteren cemiyetlerden biridir?

A)Teali İslam Cemiyeti.

B)Milli Kongre Cemiyeti

C)Kilikyalılar Cemiyeti

D)Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti.

 

332)Çanakkale Savaşı sonucunda yardım almayarak savaştan çekilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fransa

B)Rusya

C)İngiltere

D)Almanya

 


333)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı neticesinde kurulan devletlerdendir?

A)Almanya

B)Avusturya

C)İngiltere

D)Polonya

 

334)Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşını bitiren antlaşmalardan değildir?

A)Versay

B)Nöyyi

C)Mondros

D)Triyanon

 

335)Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye birliklerinin kurulma nedenlerinden biridir?

A)TBMM’nin açılması

B)Mustafa Kemal’in Samsuna çıkması

C)Misak-i Milli’nin ilan edilmesi

D)Anadolu’nun haksız yere işgal edilmeye başlanması

 

336)Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan en önemli kararlardan bir manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesidir.

Bu karadan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dış yardımların reddedildiği

B)Tam bağımsızlıktan yana karar alındığı

C)İstanbul Hükümeti’ne bağlılığın devam edeceği

D)Yeni bir Türk Devletinin kurulacağı

 

337)Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan temel unsurlardan değildir?

A)Egemenlik

B)Demokrasi

C)Vatan

D)Millet

 

338)Vatandaşlık hakları, sosyal ekonomik ve siyasal haklar olarak ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir haktır?

A)Ailenin korunması

B)Tüketicinin korunması

C)Sağlık hakkı

D)Çevre hakkı

 

339)Osmanlı Devleti’nin işgaller karşısında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A)İşgallerin sona ermesi

B)Kuva-yi Milliye’nin oluşmasına

C)Orduların terhis edilmesine

D)İç isyanların çıkmasına

 

340)Aşağıdakilerin hangisinde “Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek”

Maddesi konularak bu illerde Ermeni devletinin kurulması planlanmıştır.

A)Kars

B)Mudanya

C)Mondros

D)Gümrü

 


341)Erzurum kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu?

A)Bu göreve tekrar alınması için padişaha istekte bulundu

B)Türk Milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti

C)Osmanlıya aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti

D)Bunun üzerine Türk Milleti ona Gazilik ünvanı verdi.

 

342)Aşağıdakilerden hangisi anayasamıza göre devletin temel görevleri arasında yer almaz?

A)Milletin bağımsızlığını korumak

B)Toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak

C)Milletin maddi ve manevi varlığını geliştirmesine engel olmak

D)Ülkenin bölünmezliğini korumak

 

343)Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görev yerine getirdiği organlardan biri değildir?

A)Yasama

B)Yürütme

C)Yargı

D)Egemenlik

 

344)Aşağıda isimleri verilen yararlı cemiyetlerden hangisi tüm yurdun haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur?

A)İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti

B)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti

C)Trakya Paşaeli Cemiyeti

D)Milli Kongre Cemiyeti

 

345)Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır.

A)Vatanı savunmasız bırakmak

B)Doğu Anadolu’da Ermenistan devletini kurmak

C)Anadolu’nun işgalini kolaylaştırmak

D)Ülke haberleşmesine el koymak

 

346)Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerden birisi değildir?

A)Kilikyalılar cemiyeti

B)Mavri Mira cemiyeti

C)Pontus Rum cemiyeti

D)Etniki Eterya cemiyeti

 

347)Kanun-i Esasi’nin ilanıyla Osmanlı Devleti hangi yönetim sistemini benimsemiştir?

A)Demokrasi

B)Oligarşi

C)Meşrutiyet

D)Cumhuriyet

 

348)Trablusgarp Savaşının nedeni nedir?

A)Osmanlı’nın Trablusgarp’ı gözden çıkartması

B)İtalya’nın sömürgecilik yarışında buraya göz koyması

C)İngiltere’nin İtalya’yı kışkırtması

D)Trablusgarp’da isyan çıkması

 

349)Türkiye Cumhuriyeti’nin yasama organı hangisidir?

A)Anayasa Mahkemesi

B)Cumhurbaşkanı

C)Başbakan

TBMM

 

350)Sivil toplum kuruluşların topluma en büyük katkısı nedir?

A)Halkı galeyana getirmek

B)Demokrasinin gelişmesini sağlamak

C)Toplumda birlik ve beraberliği sağlamak

D)Ülkeyi ekonomik yönden geliştirmek

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

326A                  336B                  346A

 

327D                  337B                  347C

 

328D                  338B                  348B

 

329B                  339B                  349D

 

330C                  340C                  350B

 

331A                  341B

 

332B                  342C

 

333D                  343D

 

334C                  344D

 

335D                  345C


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR