İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 11

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

351)Aşağıdakilerden hangisi, Milli Cemiyetlerin Milli Mücadele’ye katkılarından sayılmaz?

A)Milli bilinci uyandırmak

B)Protesto ve mitingler yapmak

C)Düşmanla silahlı mücadeleye girmek

D)Düzenli ordu kurmak

 

352)Aşağıdakilerden hangisi, milli varlığa düşman cemiyetlerinden biri değildir?

A)Mavri Mira

B)Kilikyalılar

C)Teali İslam

D)İngiliz Muhipleri

 

353)Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A)Milletler Cemiyetin kurulması

B)Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesi

C)Yapılan antlaşmaların barışa çözüm getirmemesi

D)Sömürgeciliğin ortadan kalkması

 

354) Demokraside:

-Kişi hak ve hürriyetleri

-Hoşgörü ve saygı

-Eşitlik  gibi temel ilkeler vardır.

Bu durum demokratik yönetimlerin temelde aşağıdakilerden hangisine bağlı olduğunu göstermektedir?

A)İnsan hakları

B)Yasalar

C)Ahlak kuralları

D)Görgü kuralları

 

355)Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)Atatürk Milliyetçiliğine bağlı olma

B)Demokratik ve laik bir devlet olma

C)Sosyal ve hukuk devleti olma

D)Devlet otoritesinin, bir ferdin veya gurubun otoritesi durumunda bulunması

 


356)Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetler için söylenemez?

A)İşgallere karşı Türk halkının tepkisidir

B)Bölgesel amaçlı ortaya çıkmıştır

C)Basın ve yayın yoluyla mücadele etmişlerdir

D)İşgalleri kolaylaştırmışlardır.

 

357)Anayasada: Yaşamak her insanın doğal hakkıdır. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz

Herkes kanun önünde eşittir hükümleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A)Özel yaşamın korunmasıyla

B)Demokrasinin sınırlarının olmasıyla

C)Ulusal egemenlikle

D)İnsan hak ve özgürlükleriyle

 

358)Başarmak bir insanın bütün gücüyle yöneldiği hedefi yakalamasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma destek sağlamaz?

A)İnanmak

B)Kararlı olmak

C)Çalışmak

D)Kanaatkâr olmak

 

359)1930’lu yıllarda yaptığı bir konuşmada “Avrupa’daki son olayların yeni bir Dünya Savaşı’na doğru gittiğini” söyleyen M. Kemal Atatürk’ün ön görüde bulunduğu bu durum Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

A)Vatanseverliği

B)İleri görüşlülüğü

C)Barışseverliği

D)İdealistliği

 

360)İnsan hakları konusunda bilinçlenen bireyler, nerede ve nasıl davranmaları gerektiğini, haklarını nasıl arayacaklarını biliyor ve bu bilgilerini yaşamlarında uyguluyorsa; bu bireyler hakkında insan haklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Hiçbir eylemde bulunmadıkları

B)Haksızlıklara karşı ilgisiz kaldıkları

C)Bilgilerini, davranışa dönüştürdükleri

D)bilgilerinin, düşünce aşamasında kaldığı.

 

361)Almanya’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu kendi yanında savaşa sokmak istemesinin dinsel nitelikli nedeni, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

A)Askerin yükünü hafifletmek

B)İnsan gücü kaynaklarını kullanmak

C)Ekonomik kaynaklarından yararlanmak

D)Padişahın halifelik gücünden yararlanmak

 

362)M. Kemal’in en büyük eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nutuk

B)Türkiye Cumhuriyeti

C)Medeni Bilgiler Kitabı

D)Geometri Kitabı

 

363)Hangisi anayasamızda yer alan sosyal haklarımız arasında yer almaz?

A)Eğitim hakkı

B)Sağlık hakkı

C)Yaşama hakkı

D)Çalışma hakkı

 


364)Hangisi muhtarların görevleri arasında yer alır?

A)cadde ve sokakların temizliği

B)kanalizasyon ve ağaçlandırma işleri

C)askerlik çağına gelenleri bildirmek

D)yasaları duyurmak

 

365)Anayasamızda “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir” ifadesi yer alır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bir sosyal güvenlik kuruluşu olduğu söylenemez

A)Emekli Sandığı

B)Sosyal Sigortalar Kurumu

C)Bağ-Kur

D)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

 

366)Aşağıdakilerden hangisi temel hakların özelliklerinden biri değildir?

A)Temel haklar, vazgeçilmez haklardır

B) Temel haklar, dokunulmaz haklardır

C) Temel haklar, sınırsız haklardır

D) Temel haklar,  devredilmez haklardır

 

367)Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının insan haklarının korunmasında sahip olduğu işlevlerden biri değildir?

A)İnsan haklarıyla ilgili uygulamaları izlemek

B)İnsan haklarını ihlal edenleri yargılamak

C)İnsan hakları konusunda kamuoyu oluşturmak

D)İnsan hakları konusunda halkın sesini duyurmak

 

368)Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklarımızdandır?

A)Çalışma hakkı

B)Ailenin korunması hakkı

C)Dilekçe hakkı

D)Seçme ve seçilme hakkı

 

369)Anadolu’nun işgal edilmesiyle ilk kurulan milli (yararlı) cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Trakya- Paşaeli Cemiyeti

B)Kilikyalılar Cemiyeti

B)İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti

D)Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

 

370)Kuva-yi Milliye’nin görevi ne zaman sona ermiştir?

A)TBMM ‘ nin açılmasıyla

B)Düzenli ordunun kurulmasıyla

C)Çerkez Ethem’in isyanıyla

D)M. Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla

 

371)Aşağıdakilerden hangisinde ilerde rejimin değişeceğinin ilk sinyali verilmiştir?

A)Amasya Genelgesi

B)Erzurum Kongresi

C)Sivas Kongresi

D)Amasya Görüşmesi

 

372)Atatürk’ün askeri bir deha olarak tanındığı başarısı aşağıdaki savaşlardan hangisidir?

A)31 Mart isyanının bastırılması

B)Trablusgarp savaşı

C)Balkan savaşları

D)Çanakkale savaşları

 

373)Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da kurulan yaralı cemiyetlerden hangisi Anadolu’nun kurtuluşunda başarısız olunursa kendi bölgesinde bağımsız bir Türk devleti kurma amacı taşımaktadır?

A)Kilikyalılar Cemiyeti

B)Milli Kongre Cemiyeti

C)Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

D)Redd-i İlhak Cemiyeti

 

374)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce olmuştur?

A)Balkan Savaşları

B)Çanakkale Savaşları

C)Trablusgarp Savaşları

D)31 Mart Vakası

 

375)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A)Avrupa haritasının yeniden çizilmesi

B)İmparatorlukların yıkılarak yerine yeni devletlerin kurulması

C)Devletlerin yönetim şekillerinde değişimlerin olması

D)Almanya’nın ikiye ayrılması

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

351D                  361D                  371A

 

352B                  362B                  372D

 

353D                  363D                  373C

 

354A                  364C                  374D

 

355D                  365D                  375D

 

356D                  366C

 

357D                  367B

 

358D                  368A

 

359B                  369A

 

360C                  370B


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR