İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 14

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

426)Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Musul ve çevresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fransa

B)İngiltere

C)Yunanistan

D)İtalya

 

427)Aşağıdakilerden hangisi hakimiyetin bir kişide olduğu devlet şeklidir?

A)Monarşik

B)Oligarşik

C)Teokratik

D)Demokratik

 

428)Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin  değişmez niteliklerini gösteren anayasa maddeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)1. 2. 3. maddeleri

B)3. 4. 5. maddeleri

C)1. 2. 5. maddeleri

D)3. 5. 8. maddeleri

 

429)Amasya genelgesinde yer alan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A)Mebusan Meclisinin kapatılması

B)Azınlıklara yeni haklar verilmesi

C)Misak-ı Millinin kabul edilmesi

D)Kurtuluş Savaşını kimlerin yapacağını

 

430)Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden değildir?

A)Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

B)Trabzon Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

C)Kilikyalılar Cemiyeti

D)Mavri mira Cemiyeti

 

431)Aşağıdakilerden hangisi Trabzon’da Rum Devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir?

A)Pontus Rum Cemiyeti

B)Mavri Mira Cemiyeti

C)Hınçakve Taşnak Cemiyeti

D)İngiliz Muhipleri Cemiyeti

 

432)Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim değildir?

A)İl Özel İdaresi

B)Belediyeler

C)Sayıştay

D)İl Genel Meclisi

 

433)Anayasamız, yasama ve yürütme yetkilerini aşağıdaki organlardan hangisine vermiştir?

A)TBMM-Mahkemeler

B)Bakanlar Kurulu- Mahkemeler

C)Anayasa Mahkemesi-TBMM

D)TBMM- Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

 


434)Türkiye Cumhuriyeti’ni ve ulusal birliğini aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

A)Cumhurbaşkanı

B)Başbakan

C)TBMM Başkanı

D)Devlet Bakanı

 

435)Osmanlı Devleti, Mondros ateşkes Antlaşmasını itilaf devletlerini temsil eden aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalamıştır?

A)İngiltere

B)İtalya

C)Yunanistan

D)Fransa

 

436)Yönetimde herkesin temsil edilmesi esasına dayanan rejim hangisidir?

A)Demokrasi

B)Monarşi

C)Teokrasi

D)Oligarşi

 

437)Sevr Antlaşmasına göre Anadolu’yu aralarında paylaşan İtilaf Devletlerinden hangisi 2. İnönü Savaşından sonra işgal ettiği yerleri boşaltma kararı almıştır?

A)Rusya

B)Fransa

C)İngiltere

D)İtalya

 

438)İsgaller sırasında İstanbul Hükümetinin tepkisiz kalması üzerine halkın sesini duyurmak için, yine halkın arasından çıkan aydınlar tarafından kurulan cemiyetlere milli cemiyetler denir. Aşağıda milli cemiyetler ve bunların gerçekleştirmek istediği amaçlar verilmiştir.

Bunlardan hangisi yanlıştır?

A)Kilikyalılar Cemiyeti- Adana ve Çevresini işgalden korumak

B)Redd-i  İlhak Cemiyeti- İzmir ve çevresini Yunan işgalinden korumak

C)Mavri Mira Cemiyeti – Trabzon ve çevresinde milli birliği korumak

D)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti – Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurulmasını engellemek

 

439) Mustafa Kemal Samsun’a çıktıktan sonra Havza ve Amasya’da genelgeler yayımlamış, çeşitli illerde kongreler düzenlemiştir.

Böyle bir çabayla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?

A)Türk Milletini düşman işgaline karşı uyarmak

B)İstanbul hükümetinin devamını sağlamak

C)Milli birliği sağlamak

D)Vatanı düşmanlardan kurtarmak

 

440)Amasya Genelgesinde yer alan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır” Sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

A)Mebusan Meclisinin kapatılması

B)Azınlıklara yeni haklar verilmesi

C)Misak-ı Millinin kabul edilmesi

D)Kurtuluş Savaşını kimlerin yapacağı

 

441)İtilif Devletlerinin Anadolu’yu işgali karşısında Osmanlı Devletinin tutumu hangisi olmuştur?

A)Kuvay-i Milliye birliklerini desteklemiştir.

B)Amerikan mandasına girmeyi desteklemiştir

C)İşgallere karşı koymuştur

D)İtilaf devletlerinin isteklerine boğun eğmiştir.

 

442)TBMM nin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri başarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Moskova Antlaşması

B)Ankara Antlaşması

C)Gümrü Antlaşması

D)Lozan antlaşması

 


443)İstanbul Hükümeti nin Milli Mücadeleyi ve Temsil Heyetini resmen tanıdığı olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sivas Kongresi

B)Erzurum Kongresi

C)Amasya Genelgesi

D)Amasya Görüşmeleri

 

444)Kuva-i Milliye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Düzenli ordudur.

B)halktan zorla para aldığı da olmuştur

C)İşgalcilere karşı kurulmuştur

D)Düşmanı oyalamıştır

 

445)Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakya’nın Yunanistan’a Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir?

A)Trakya Paşaeli Müdafai Hukuk Cemiyeti

B)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti

C)İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti

D)Kilikyalılar Cemiyeti

 

446)Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinde yer almamıştır?

A)Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir

B)Manda ve himaye kabul edilemez

C)Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır

D)İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

 

447)Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır?

A)Kars

B)Adana

C)Erzurum

D)Konya

 

448)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyetinin

Hiçbir Şekilde bölge dışına göç edilmeyecek

Topraklar başkasına satılmayacak

Şeklinde kararlar alması, aşağıdakilerden hangisine daha çok önem verildiğini gösterir?

A)Ülkenin doğal kaynaklarına

B)Bölgenin ekonomik yapısına

C)Farklı kültürlerin devamlılığına

D)Bölgenin Türk nüfusunun azalmamasına

 

449)Atatürk pek çok alanda fikirler ortaya koyarak Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya çalışmış, askerlik sanat, edebiyat, siyaset ile uğraşmış bir kişi ise, bu durum O’nun hangi özelliğini ön plana çıkarır?

A)Akla önem verdiğini

B)Açık sözlü olduğunu

C)Vatanseverliğini

D)Çok yönlü olduğunu

 

450)Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında kendi toprakları dışında aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmıştır?

A)Galiçya

B)Kafkasya

C)Trablusgarp

D)Suriye

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

426B                  436A                  446B

 

427A                  437D                  447A

 

428A                  438C                  448D

 

429D                  439B                  449D

 

430D                  440D                  450A

 

431A                  441D

 

432C                  442C

 

433D                  443D

 

434A                  444A

 

435A                  445A


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR