İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 18

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

626-Mustafa Kemal’in Türk kurtuluş savaşının lideri olmasında aşağıdaki cephelerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Trablusgarp

B) 31 Mart Olayı

C) Çanakkale

D) Sakarya

 

627-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı’na girmesine neden olan gelişmelerden biridir?

a) Sömürgecilik yarışından geri kalmak.

b) Yeni topraklar elde etmek

c) İngiliz donanmasından kaçan Alman gemilerinin Karadeniz’de Rus limanlarını bombalaması

d) Uzak doğuya hakim olma hayali

 

628-

- İstanbul da kuruldu

- Adana ve çevresindeki düşman işgallerine karşı direniş hareketlerini teşkilatlandırmayı amaçlıyordu.

Yukarıda hakkında bilgiler verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir.

a) Kilikyalılar Cemiyeti

b) Milli Kongre Cemiyeti

c) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

d) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

 

629-. Mustafa Kemal’ “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” sözünü aşağıdakilerden hangisinde söylemiştir?

a) TBMM’nin açılışında

b) Gençliğe Hitabe’de

c) Cumhuriyet’in İlanında

d) Onuncu Yıl Nutku’nda

 

630-. Anadolu’nun işgale uğramasıyla kurulan yararlı cemiyetlerin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

a) Saltanatı ve hilafeti korumaya çalışmışlardır.

b) Bölgesel amaçlı olarak ortaya çıkmışlardır.

c) Yayın ve propaganda yolunu kullanmışlardır.

d) Silahlı mücadelede bulunmuşlardır.

 

631-. I. Kürt Teali Cemiyeti  II: Taşnak - Hınçak Cemiyeti  III. Kilikyalılar Cemiyerti   IV. Mavri Mira Cemiyeti

Yukarıdaki cemiyetlerden hangisi Ermenilerin isteklerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur?

a) I

b) II

c) III

d) IV

 


632- Kuvay-i Milliye Hareketi aşağıdaki hangi savaşın başlangıcı sırasında oluşmuştur?

a) Çanakkale Savaşı

b) I. Dünya Savaşı

c) Kurtuluş Savaşı

d) Malazgirt Savaşı

 

633-. Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi İnkılabıyla birlikte gerçekleşen gelişmelerden değildir?

a)Seri üretime geçilmesi

b)Yeni ticaret yollarının bulunması

c) Buharın enerji kaynağı olarak bulunması

d) Pazar bulma ihtiyacının artması

 

634-. İttifak Devletlerinin, Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetmelerine yol açan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a)Rusya’nın savaştan çekilmesi

b)ABD’nin savaşa girmesi

c)İngiltere’nin denizlerde güçlü olması

d)Arapların, Osmanlı İmparatorluğuna karşı kışkırtılması

 

635-

I.  40 yaşını doldurmak

II   Yüksek öğrenim görmek

III  TC vatandaşı olmak

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri cumhurbaşkanı seçilebilmenin şartlarındandır?

a) I  ve  III

b) I ve II

c) I, II ve III

d) II  ve III

 

636- Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların siyasi hakları arasında yer almaktadır?

a)Miras Hakkı

b)Seçme ve Seçilme Hakkı

c) Din ve Vicdan Hürriyeti

d) Konut dokunulmazlığı Hakkı

 

637-. Hangisi Osmanlı devletinin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalanmasını zorunlu kılan nedenler arasında yoktur?

A)Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi

B)Wilson ilkelerine güvenilmesi

C)İtilaf Devletlerinin işgallere başlaması

D)I. Dünya savaşından yenik çıkılması

 

638-

-Bir toplumda yapılan seçimlerde;

-Başarılı olan temsilcilerin yeniden seçilmesi,

-Seçmen yaşı gelmiş olan her vatandaşın oyunu kullanabilmesi

Aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A)Seçmen bilincinin oluştuğunun,

B)Cumhuriyet rejiminin geliştiğinin,

C)Güçler Birliği ilkesinin benimsendiğinin,

D)Eğitim kurumların yeterli olduğunun,

 

639-. Devlet vatandaşlara yol, köprü, hastane gibi hizmetleri götürmek için vergi alır. Bunlardan biri de kurumlar vergisidir. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar  vergisindendir?

A)İşletmelerin gelirlerinden belli oranda alınan yıllık vergilerdir.

B)Altı aylık sürelerle vatandaşlardan alınan vergilerdir.

C)Vatandaşlardan her alış veriş sırasında alınan vergilerdir.

D)Kişilerin kazançlarına göre alınan vergilerdir.

 

640-. Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni yayımlamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halife ile mücadele etmek

B)Anadolu’da milli mücadeleyi başlatmak

C)İstanbul Hükümeti’nin tutumunu tartışmak

D)Kuvayi Milliye gruplarını bir araya toplamak

 


641-. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde alınan Misak-Milli kararları arasında yer almaz?

A)Türk vatanının tümü hiçbir şekilde ayrılmaz bir bütündür.

B)Hiçbir şekilde kapitülasyonlar kabul edilemez.

C)Azınlıklara dışarıdaki Türkler kadar haklar verilmelidir.

D)Bütün milli cemiyetler tek bir isim altından birleştirilecektir.

 

642- M. Kemal Osmanlı Mebuslar Meclisinin açılması için yapılacak çalışmaları daha rahat yürütmek için 27 Aralık 1919 da Ankara’ya gelmiş ve Ankara halkı tarafından coşkuyla karşılanmış, Ankara milli mücadelenin merkezi seçilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın milli mücadelenin merkezi seçilmesinin nedenlerinden birisi değildir?

A) Ankara’nın coğrafi konumu.

B) Ulaşım ve haberleşme imkânlarının gelişmiş olması.

C) Amasya görüşmelerinde Osmanlı Mebuslar Meclisinin Ankara’da açılmasına karar verilmesi.

D) Ankara’nın işgal edilmemiş olması.

 

644-Manda ve himaye fikri kesin olarak nerede alınan kararla reddedilmiştir?

a) Erzurum Kongresi

b) Amasya Genelgesi

c) Misak-ı Milli

d) Sivas Kongresi

 

645-İlk defa millet egemenliğe dayalı devletten, aşağıdakilerden hangisinde söz edilmiştir?

A-Amasya Genelgesi

B-Sivas Kongresi

C-Erzurum Kongresi

D- Amasya Görüşmeleri

 

646-Milli cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle bir çatı altında toplanmıştır?

A-Havza Genelgesi

B-Alaşehir Kongresi

C- Sivas Kongresi

D- Erzurum Kongresi

 

647- Sivas Kongresi’nde yurdun çeşitli bölgelerinde kurulan milli cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu karar amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A. İstanbul hükümetine bağlı olunmadığını göstermek

B. Yurt savunmasını tek elden yürütmek

C. İtilaf Devletleri’nin dikkatini Anadolu’ya çekmek

D. Hatay’ı yurt topraklarına katmak

 

648-. Mustafa Kemal, Amasya Görüşmelerinde, Mebusan Meclisi’nin Anadolu’nun güvenli bir yerinde toplanmasını istedi. Buna rağmen, Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul’da toplandı.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu konudaki endişesini haklı çıkarmıştır?

A. Mustafa Kemal’in resmi görevinin sona ermesi

B. İstanbul’un resmen işgal edilmesi

C. Sevr Antlaşması’nın imzalanması

D. TBMM’ye karşı ayaklanmaların çıkması

 

649-. Yasalar, . . . . . .. . . tarafından kabul edilip. . . . . . . . . . . . tarafından onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer.

Boşluğu dolduran uygun seçenek hangisidir?

a) TBMM-Cumhurbaşkanı

b) Bakanlar Kurulu-TBMM

c) Başbakan-Genel Kurmay Başkanı

d) TBMM Başbakanı-Cumhurbaşkanı

 

650-“Vatandaşlık hakları; sosyal, ekonomik ve siyasal haklar olarak ayrılır. ”

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir haktır?

a) Ailenin korunması

b) Tüketicinin korunması

c) Sağlık hakkı

d) Çevre hakkı

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

626C                 636B                 646C

 

627C                 637C                 647B

 

628A                 638A                 648B

 

629D                 639A                 649A

 

630A                 640B                 650B

 

631B                 641D

 

632C                 642C

 

633B                 643

 

634B                 644D

 

635C                 645C


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR