İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 19

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

651-. Misak-ı Milli Osmanlı Mebussan Meclisi tarafından kabul edilince itilaf devletlerinin tepkisi ne olmuştur?

A)Wilson İlkelerini yayınladılar

B)İzmir’i işgal ettiler

C)Mustafa Kemal’i 9. Ordu Müfettişliğine atadılar

D)İstanbul’u işgal ederek meclisi dağıttılar

 

652- TBMM hükümetine karşı olan ayaklanmaları önlemek için hıyanet-i vataniye kanunu çıkarılmıştır.

Bu kanunun uygulanması için kurulan mahkemelere ne ad verilir?

A)Devlet Güvenlik Mahkemesi

B)İstiklal Mahkemesi

C)Asliye Hukuk Mahkemesi

D)Yargıtay

 

653-Sivas Kongresi gündeminde yer alan maddelerden bazıları şunlardır:

l. Yabancı işgallere karşı direnme

II. Tutuklanması için emir verilen Mustafa Kemal'i kongre başkanlığına seçme

III. Amerikan mandasını reddetme

IV. Ali Fuat Paşa'yı Umum Kuvayi Milliye Kumandanlığına atama

Bu maddelerden hangileri, kayıtsız şartsız bağımsızlığın amaçlandığını gösterir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) IIve IV

 

654-Aşağıdaki kararlardan hangisi hem Erzurum hem de Sivas Kongresinde vardır?

a)Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz

b)İstanbul Hükümeti sorumluluğunu yerine getirmemektedir

c)Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti kuruldu

d)Manda ve himaye kabul edilemez

 

55-Mustafa Kemal Samsun’a giderken amacı neydi?

a) Türk milletini bilinçlendirip, bir amaç etrafında toplamak,

b) 9. Ordu müfettişliği görevini yerine getirmek,

c) Temsil Heyeti’ni oluşturmak,

d) Sivas Kongresi’ni düzenlemek

 

656- Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu?

a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu.

b)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.

c) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.

d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazi’lik ünvanı verdi.

 

657- Sivas Kongresi’nin amacı neydi?

a) Doğu Anadolu’yu Ermenilere karşı korumak

b) Temsil Heyetini oluşturmak

c) Cumhuriyeti ilan etmek.

d)Vatanın bağımsızlığının nasıl sağlanabileceğini görüşüp, kararlar almak.

 


658-TBMM’nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?

a) TBMM’nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu.

b) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu.

c) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.

d)Osmanlı Devleti’nin devamlılığı sağlanmış oluyordu.

 

659-Aşağıdakilerden hangisi Amasya görüşmelerinde M. Kemal’in Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Ankara’da toplanmasını isteme nedenleri arasında gösterilemez?

a) Meclisin İstanbul’da toplanmasıyla itilaf devletlerinin baskısı altında kalacağı düşüncesi.

b) Ankara’nın coğrafi olarak konumunun itilaf devletlerinin ulaşımının engellenmesi açısından müsait olması

c) Mustafa Kemal’in İstanbul’da tutuklanacağı düşüncesi

d) Hava şartlarının olumsuzluğu karşısında milletvekillerinin İstanbul’a ulaşamayacağı düşüncesi

 

660-Aşağıdaki antlaşmalardan hangi itilaf devletlerinin kendi aralarında bölündüklerinin bir kanıtıdır?

a) Ankara Antlaşması

b) Moskova Antlaşması

c) Mondos Antlaşması

d) Serv Antlaşması

 

661-Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu daimi üyeleri arasında yer almaz. ?

a) Milli Savunma Bakanı

b) İç İşleri Bakanı

c) Jandarma Genel Komutanı

d) Emniyet Genel Müdürü

 

662-Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

a) Anayasa Mahkemesi

b) Yargıtay

c) Danıştay

d) Askeri Yargıtay

 

663) Temsil Heyetinin görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Vatanı kurtarmak

b) İstanbul hükümeti ile anlaşmak

c) Kongre adına çalışmak

d) Yunanistan ile savaşmak

 

665-

 

666

 

667-

 

668-

 

669-

 

670--Mustafa Kemal’in İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmek istemesinin temel amacı nedir?

A)Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini birleştirmek

B)Askeri birliklerin Dağılmasını sağlamak

C)Kuva-yi Milliyeyi oluşturmak

D)Kurtuluş Savaşını başlatmak

 


671--Amasya Genelgesi ile ilk kez hangi kavramdan bahsedilmiştir?

A)Düşman Egemenliği

B)Milli Egemenlik

C)Azınlık Egemenliği

D)İtilaf devletleri Egemenliği

 

672-Devletin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi öncelikle etkili olmuştur?

A)Nüfus artışı

B)Yalnız yaşama isteği

C)Güvenlik gereksinimi

D)Toplumsal örgütlenme

 

673-Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun oluşmasında daha az etkilidir?

A)Yazılı basın organları

B)Görsel basın organları

C)Dernek sendika ve siyasal partiler

D)Çalışanların meslekleri

 

674-Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı çıkartılan ayaklanmaları bastırmak için alınan önlemlerden biri değildir?

A-İstiklal Mahkemelerinin kurulması

B-Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkartılması

C-Şeyh-ül İslam’dan fetva alınması

D-Düzenli ordunun kurulması

 

675-Aşağıdakilerden hangisi Sevr Barış Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir?

A-Uygulanamayan bir antlaşmadır.

B-Damat Ferit Paşa tarafından imzalanmıştır.

C-Saltanat Şurası tarafından onaylanmıştır.

D-Türk milletinin bağımsızlığını amaçlamıştır.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

651D                 661D                 671B

 

652B                 662B                 672C

 

653B                 663C                 673D

 

654D                 664                    674C

 

655A                 665D                 675D

 

656B                 666C

 

657D                 667A

 

658A                 668B

 

659D                 669B

 

660A                 670D


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR