İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 4

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

76-Aşağıdakilerden hangi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme sebebi değildir?

a) Kaybedilen toprakları yeniden alma arzusu

b) Cumhuriyet rejimi ilan etmek

c) Almanların savaşı kazanacağı düşüncesi

d) Enver Paşa ile İttihat ve Terakki Partisi’nin Alman hayranlığı

 

77-)Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı esnasında rejim değişikliğine uğrayarak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır?

a) İtalya

b) Almanya

c) Avusturya

d) Rusya

 

78-) M. Kemal Atatürk aşağıdaki savaşlardan hangisinde aktif olarak görev almamıştır?

a) 1. Dünya Savaşı

b) Trablusgarb

c) Kurtuluş Savaş

d) Balkan Savaşı

 

79-) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir?

a) Mavri Mira

b) Kilikyalılar

c) Pontus

d) İngiliz Muhipler Cemiyeti

 

80-)1. Dünya savaşında Almanya’nın Osmanlı Devletini yanına çekmek istemesinin sebeplerinden biri değildir?

a-) Doğudaki cephe yükünü hafifletmek

b-)Osmanlı devletinin büyük askeri gücünden yararlanmak istemesi

c-) Osmanlı devletinin halifelik gücünden yararlanmak istemesi

d-)İngiltere’nin  sömürgelerine giden yolları kapatabilmek için

 

81-)Mondros Ateşkes antlaşmasının 24. maddesine göre “Altı doğu ilinde bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilebilecekti. ”

İtilaf devletleri bu madde ile ne amaçlamıştır.

a-)Doğuda bir Ermeni devleti kurabilmek.

b-) Doğuda bir Kürt devleti kurabilmek

c-)Doğuyu İngiliz himayesine bırakmak

d-) Doğuyu Fransız himayesine bırakmak

 


82-)

I. Rusya'ya yardım etmek

II. Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak

İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cepheyi açmışlardır. ?

A) Kafkasya

B) Çanakkale

C) Kanal

D) Irak

 

83-)1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

A) 31 Mart vakası

B) Vaka-i Vakvakiye

C)Bab-ı Ali Baskını

D)Celali İsyanlar

 

84-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Yanında savaşa sokma nedenlerinden değildir?

A) Halifenin nüfuzundan yararlanma.

B) Savaşı geniş alanlara yaymak.

C) Osmanlı  askerlerinden  yararlanmak.

D) Osmanlı teknolojisinden yararlanmak.

 

85-

I. Savaş geniş bir alana yayılmıştır.

II. Savaşın süresi uzamıştır

III. Fransa savaştan çekilmek zorunda kalmıştır

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devletinin 1. dünya savaşına girmesinin getirdiği sonuçlardan biri değildir?

A)I ve II

B)II ve III

C)Yalnız III

D)I ve III

 

86-)

7. madde İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdi.

24. Madde Doğu Anadolu’da altı ilde karışıklık çıktığında bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf Devletlerince işgal edilebilecekti.

Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli iki maddesi sayılan ve yukarıda verilen iki maddenin temel amacı nedir?

A)Rumları ayaklandırmak.

B)Milli Mücadeleyi önlemek.

C)Daha sonra yapacakları işgallere zemin hazırlamak.

D)Boğazları ele geçirmek.

 

87-) I. Dünya Savaşı’nda itilâf devletleri Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek için aşağıdakilerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?

A) İç Anadolu Bölgesini

B) Doğu Anadolu Bölgesini

C) İstanbul ve boğazları

D) Akdeniz Bölgesi’ni

 

88-). Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?

a)Osmanlı Devleti

b)Fransa

c)Bulgaristan

d)Avusturya-Macaristan

 

89-)1. Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır?

a)Versay

b)Sevr

c)Mondoros

d)Brest-Litovsk

 

90-)Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra oluşturulan milli cemiyetler;

1. Bölgesel kurtuluşu amaçlamış

2. Manda yönetimine karşı olmuş

3. İşgallere karşı savaşmışlardı

 

Bunlardan hangisi yada hangileri Mustafa Kemal’in önerdiği kurtuluş çaresi olamaz?

A)Yalnız 1

B)Yalnız 2

C)1ve 2

D)1, 2 ve 3

 

91) Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

A)Osmanlı-Sevr

B)Macaristan-Triynon

C)Bulgaristan-Sen Jermen

D)Almanya-Versay

 

92-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I. Dünya Savaşına girme amaçlarından değildir?

A)Almanya’nın savaşı kazanacağına dair olan inanç

B)Son dönemde kaybedilen toprakları geri almak.

C)Rusya’yı parçalayarak büyük bir devleti kurmak.

D)İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek.

 

93-) 20. yüzyılın başında;

- Uzak Doğu’da ve Orta Doğu’da Pazar alanlarını genişletmek isteyen İngiltere ve Almanya’nın rekabeti vardı.

- Almanya ve Fransa, Alsas-Loren bölgesinin kaynaklarına göz dikmişti.

- Balkanlarda ise Avusturya, Rusya ve Almanya’nın çıkarları çatışmıştı.

Verilen bilgilere dayanarak I. Dünya Savaşı öncesinde aşağıdaki nedenlerden hangisi temel sorun olarak görülebilir?

A. Azınlık hakları

B. Açık denizlerin kullanımı

C. Hammadde ve Pazar alanları

D. Milliyetçilik akımı

 

94- Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra bir taraftan İtilaf Devletleri’nin başlattığı işgaller, bir taraftan da azınlıkların başlattığı isyanlar ve katliamlar Türk halkının tepkisine neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilere örnek olamaz?

A) Manda ve himaye fikrini savunanların olması

B) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması

C) İşgalleri protesto etmek için mitingler yapılması

D) Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulması

 

95-) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bazı ülkeleri, sömürgeciliğe yöneltmiştir?

a) Sanayi İnkılabı

b) Rönesans

c) Reform

d) Fransız İhtilali

 

96-)

-Osmanlı toprakları içinde yaşayan Türklere çoğunlukta olduğu bölgelerde kesin egemenlik hakkı tanınmalıdır.

-Türk egemenliğinde yaşayan diğer milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilmelidir.

I. Dünya Savaşında ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı bu ilkeler, aşağıda verilen hangi akımı destekler niteliktedir?

a- İslamcılık

b- Osmanlıcılık

c- Batıcılık

d- Milliyetçilik.

 

97-

I. Fransa’nın Almanya’dan Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi

II. Rusya’nın izlediği Panslavizm politikası

III. Devletler arasında yaşanan ekonomik rekabet

IV. Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi

Yukarıda verilen I. Dünya savaşı sebeplerinden hangileri savaşın başlamasının görünürdeki sebebidir?

a- Yalnız I

b- I ve II

c- III ve IV

d- Yalnız IV

 

98- Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım göndermek amacıyla I. Dünya Savaşında bir çok cephede savaşmıştır

Aşağıdakilerden hangisi bu cephelerden biri değildir?

a- Galiçya

b- Kafkas

c- Makedonya

d- Romanya

 

99- İtilaf devletleri arasında yaşanan görüş ayrılıkları ilk olarak aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

a- Wilson İlkeleri

b- Londra Konferansı

c- Paris Barış Konferansı

d- Amiral Bristol Raporu

 

100-. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri        değildir?

A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi

B) İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına inanması

C) Almanya'ya Ortadoğu’da Pazar sağlamak istemesi

D) Osmanlı Devleti’nin Siyasi Yalnızlıktan kurtulmak İstemesi.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

76B                   86C                   96D

 

77D                   87C                   97D

 

78D                   88B                   98B

 

79B                   89D                   99C

 

80B                   90A                   100C

 

81A                   91C

 

82B                   92C

 

83A                   93C

 

84D                   94C

 

85C                   95C


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR