İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DENEME SINAVI 5

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

101-)Fransız İhtilali’nin ortaya çıkarak, Avrupa’yı etkileyen imparatorlukların yıkılmasına, isyanların çıkmasına sebep olan düşünce hangisidir?

A- Bağımsızlık

B- Özgürlük

C- Eşitlik

D- Milliyetçilik

 

102-) Aşağıdakilerden hangisi kapitülasyonların sonucu değildir?

A- Üretim durma noktasına geliştir.

B- Borç para alındı.

C- Eşitlik fikri ortaya çıktı.

D- Osmanlı İmparatorluğu toprakları açık Pazar haline geldi.

 

103-Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesine dayanarak İtilaf devletleri yurdumuzu işgal ederken İstanbul Hükümeti bu duruma kayıtsız kalmıştır.

Halkın bu duruma öncelikli tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Saltanatı kaldırmak

B) Amasya Genelgesini yayınlamak

C) Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri’ni kurmak

D) Misak-ı Milli kararlarını yayınlamak

 

104-) Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları

B) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması

C) Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi

D) İttihat ve Terakki Partisinin Almanya’ya hayranlık duyması

 

105-) Osmanlı topraklarının işgal edilmesi üzerine kurulan yararlı cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni bir devlet kurmak

B) Bölgesel kurtuluş yolları aramak

C) İtilaf devletleri ile birlikte savaşmak

D) Manda ve himaye fikrini halka kabul ettirmek

 

106-) Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girmesiyle Kafkasya, Çanakkale, Suriye, Yemen, Ve     Kanal gibi yeni cepheler açılmıştır?

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Savaşın geniş bir alana yayıldığı

B) Rusya’nın Erzurum’a kadar ilerlediği

C) Osmanlı devletinin yeni topraklar kazandığı

D) İngilizlerin Rusya’ya yardım için harekete geçtiği

 

107-) Aşağıdakilerinden hangisinde ikinci olay birincinin sonucu sayılamaz?

a) Mondros Ateşkesi’nin imzalanması – Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi

b) İstanbul ve Boğazların işgal edilmesi – Osmanlı Hükümetinin ateşkes teklifinde bulunması

c) Paris Konferansının toplanması – İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi

d) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi – Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulması

 


108-)

I. Mavri-Mira Cemiyeti

II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti

III. Pontus Rum Cemiyeti

IV. Kilikyalılar Cemiyeti

Yukarıdakilerden hangileri azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden değildir?

a) I ve II

b) III ve IV

c) II ve III

d) II ve IV

 

109-) İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan devletlerin durumunu görüşmek amacıyla hangisini düzenlemişlerdir?

a) San Remo Konferansı

b) Paris Barış Konferansı

c) Londra Konferansı

d) Lozan Konferansı

 

111-) Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında aramak gerekir?

a. Fransız Devrimi’nin

b. Endüstri Devrimi’nin

c. Viyana Kongresi’nin

d. Coğrafi Keşiflerin

 

112-) Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının milli birlik ve beraberlik içinde yenemeyeceği hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya duyurduğu savaştır?

A) I. Balkan Savaşı

B) Irak Cephesi

C) Çanakkale Cephesi

D) Suriye Cephesi

 

113- Paris barış görüşmelerinde İngiltere ve Fransa daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya verdikleri İzmir ve çevresini, Paris’te Yunanistan’a vermişlerdir.

İzmir ve civarının Yunanistan’a verilmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu Akdeniz’de güçlü bir devletin varlığını istememeleri

B) Rum nüfusunu bu bölgede kullanmak istemeleri

C) Halifelik kurumunu yıkmak istemeleri

D) Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’ndaki üstüm başarıları

 

114-Osmanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika’da kaptırdığı son toprak parçası ve ilgili devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Trablusgarp-İtalya

B) Mısır-İtalya

C) Trablusgarp-İngiltere

D) Tunus-Fransa

 

115- Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yapılan Trablusgarp Savaşından sonra imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması

B) Atina Antlaşması

C) Oushy (Uşi) antlaşması

D) İstanbul Antlaşması

 

116- Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılan devletlerden biri değildir?

A) Yunanistan

B) Karadağ

C) Romanya

D) Osmanlı Devleti

 

117-) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Adana ve çevresini düşman işgallerinden kurtarmak için kurulmuştur?

A) Milli Kongre Cemiyeti

B) Kilikyalılar Cemiyeti

C) Redd-i İlhak Cemiyeti

D) Mavri Mira Cemiyeti

 

118-)İtilaf Devletleri’nin hangi cephede başarısız olması Rusya’da ihtilalin çıkmasını hızlandırmıştır?

A)Kafkasya Cephesi

B)Çanakkale Cephesi

C)Makedonya Cephesi

D)Kanal  Cephesi

 

119-)Aşağıdakilerden hangisinde M. Kemal’in  askeri dehası Türk Milleti ve dünya kamuoyunca görülmüştür?

A)Trablusgarp Savaşı

B)31 Mart Olayı

C)Çanakkale Savaşı

D)Balkan Savaşları

 

120-) Osmanlı Devleti I. Dünya savaşına çok büyük umutlarla girmiş, ancak umduğunu bulamamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşına giriş sebeplerinden biri olamaz?

A) Siyasi yalnızlıktan kurtulma düşüncesi

B) İttihat ve terakkinin Alman hayranlığı

C) Kaybettiği toprakları geri alma isteği

D) Yeni sömürgeler kazanma düşüncesi

 

121-) I. Dünya savaşından geri çekilen ilk ülke hangisidir?

A) A. B. D

B) Sovyet Rusya

C) Almanya

D) Yunanistan

 

122-)Aşağıdakilerden hangisi 18. ve 19. YY’larda dünyada toplumsal ve siyasal olaylara yön veren gelişmelerden birisidir?

A-2. Dünya Savaşı

B-Balkan savaşları

C-Sanayi inkılabı

D-1. Dünya savaşı

 

123-)Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden birisi değildir?

A-Milli kongre cemiyeti

B-Kilikyalılar cemiyeti

C-Hürriyet ve itilaf cemiyeti

D-Trakya Paşaeli cemiyeti

 

124-) Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesine izin verilmesi aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilemiştir?

A) İngiltere

B) Fransa

C) İtalya

D) Rusya

 

125-İzmir’in işgal edileceğini bir gün önceden haber alan İstanbul Hükümeti, işgale karşı direnişte bulunulmamasını istemiştir. Buna rağmen halk gösteriler yapmaya başlamış ve tepkiler Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri aracılığıyla tüm yurda yayılmaya başlamıştır.

Bu olay, Mustafa Kemal’in aşağıdaki sözlerinden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir?

A) Geldikleri gibi giderler.

B) İstanbul, Anadolu’ya egemen değil, bağlı olmak zorundadır.

C) Hatt-ı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır.

D) Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

101D                  111B                  121B

 

102C                  112C                  122C

 

103C                  113A                  123C

 

104A                  114A                  124C

 

105B                  115C                  125B

 

106A                  116C

 

107A                  117B

 

108D                  118B

 

109D                  119C

 

110                     120D


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR