İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ DENEME SINAVI SORULARI 9

Bu dersimizde inkılap tarihi test soruları ve cevapları, inkılap tarihi testleri indir, inkılap tarihi deneme sınavı, atatürkçülük ile ilgili sorular, atatürkçülük test, atatürk inkılapları ile ilgili test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

301- Birinci Dünya Savaşı sonunda;

I- Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun   parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması

II- Almanya’da krallığın yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi

III- Avrupa haritasının yeniden çizilmesi

IV- Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti’nin kurulması

Durumlarından hangisi veya hangileri, savaştan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) III ve IV

 

302. -Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu’dan hiçbir şekilde göç edilmeyecek” kararını almakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

A Halkın padişaha olan bağlılığını artırmayı

B)Anadolu’da yeni bir hükümet kurmayı

C)Anadolu hareketini İstanbul Hükümeti’ne bağımlı hale getirmeyi

D)Bölgede Türk nüfusunu sayı bakımından azınlıklara oranla güçlü tutmayı

 

303)Malazgirt Savaşından sonra Selçukluların Anadolu’da Bizans’a karşı kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Miryakefalon

B)Pasinler

C)Kösedağ

D)Yassıçimen

 

304)”Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar. ”

Manevi mirasa sahip çıkacaklar kimlerdir?

A)Genç olanlar

B)Akla ve bilme önem verenler

C)Çalışkan olanlar

D)Halkçılığı benimseyenler

 


305)Fransız İhtilali’nin yaydığı düşüncelerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun toprak bütünlüğü üzerinde doğrudan etkili olmuştur.

A)Ulusçuluk

B)Anayasacılık

C)Ulusal Egemenlik

D)Eşitlik

 

306)Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi bir Ermeni devleti kurulmasını amaçlamaktadır?

A)Orduların tamamen terhis edilmesi

B)İtilaf Devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi

C)Boğazların İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması.

D)Doğu Anadolu’da karışık çıktığı takdirde buraların işgal edilmesi.

 

307)Mustafa Kemal’in Çanakkale savaşlarındaki başarısı, karşıt güçlerin hareketini önceden sezinleyip iyi değerlendirmesine bağlıdır.

Bu durum Atatürk’ün kişisel özelliklerinden en çok hangisiyle ilgilidir?

A)Yöneticiliği

B)Çok yönlü bir insan olması

C)İleri görüşlüğü

D)Yaratıcı zihniyeti

 

308)Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda düşmanı yurttan atmak amacındaki direniş hareketini kırmak için, milli çıkarlarımıza aykırı faaliyetler gösteren cemiyetlerden biridir?

A)Mavri Mira Cemiyeti

B)Milli Kongre Cemiyeti

C)Kilikyalılar Cemiyeti

D)Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye

 

309)Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesine yol açan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Enver Paşanın İngiliz hayranı olması.

B)Almanların savaşı kazanacağına inanılması

C)Osmanlıların kaybettikleri toprakları geri almak istemesi.

D)İttihat ve Terakki Partisinin Almanya’ya hayranlık duyması.

 

310)Bir toplumda insanlar geleceğe güvenle bakamamaktadır, insanlar birbirine ve devlete güvenmemektedir, vatandaşlar hakkını hukuk yoluyla değil, çoğu zaman güç kullanarak koruma yoluna gitmektedirler.

Böyle bir toplumda yaşanan sorunların kaynağı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)Hukuk kurallarının gelişmemesi.

B)Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini koruyan yasaların yapılmamış olması.

C)Milli birlik ve dayanışmanın güçlü oluşu.

D)Toplumda şiddetin yaygın olması.

 

311)Mustafa Kemal’in kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğu okul hangisidir?

A)Harp Okulu

B)Harp Akademisi

C)Manastır Askeri İdadisi

D)Askeri Rüştiye

 

312)Batı Anadolu’da Yunanlıların ilerleyişini durdurmak için hangi kongreler yapıldı?

A)Sivas-Alaşehir

B)Alaşehir-Erzurum

C)Erzurum-Sivas

D)Balıkesir-Alaşehir

 

313)Anadolu’da işgallere ilk direniş nerede başlamıştır?

A)İzmir

B)Ayvalık

C)Hatay-Dörtyol

D)Urfa

 


314)Temsil Kurulu aşağıdaki kongrelerden hangisinde oluşturulmuştur?

A)Alaşehir Kongresi

B)Balıkesir Kongresi

C)Erzurum Kongresi

D)Sivas Kongresi

 

315)Kuva-yi Milliye birliklerinin Yunan ilerleyişi karşısında gerilemesi aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır?

A)Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasını.

B)Misak-ı Milli’inni kabulünü.

C)Milli meclisin açılmasını.

D)Düzenli ordunun kurulmasını.

 

316)Mustafa Kemal’in Türk bağımsızlık mücadelesini belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nutuk

B)Vatandaş için medeni bilgiler

C)Geometri Kitabı

D)Türkiye Cumhuriyeti.

 

317)Aşağıdakilerden hangisi demokrasi çeşitlerinden biridir?

A)Doğrudan demokrasi

B)Geniş demokrasi

C)Tek parti demokrasisi

D)Başkan etkili demokrasi

 

318)Aşağıdakilerden hangisi çevre hakkı ile ilgili değildir?

A)Herkes sağlıklı çevrede yaşama hakkına sahiptir?

B)Çevrenin korunmasında devletin denetimi önemlidir.

C)Çevreyi korumak devlet ve vatandaşın görevidir.

D)Çevre konusunda fabrikaların bir etkisi yoktur.

 

319)Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşında İtilaf Grubu içinde yer almamıştır?

A)Rusya

B)Yunanistan

C)Osmanlı Devleti

D)İngiltere

 

320)Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden biri değildir?

A)Polonya

B)Yugoslavya

C)İsrail

D)Çekoslovakya

 

321)Mondros Ateşkes Antlaşmasının 24. maddesine göre “Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edebileceklerdir. ”

İtilaf Devletleri bu madde ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

A)Dünya siyasetinde etkin rol almayı.

B)Hammadde ve Pazar ihtiyaçlarını karşılamayı.

C)Padişahın güvenliğini sağlamayı.

D)Bağımsız Ermeni Devleti’nin kurulmasına zemin hazırlamayı.

 

322)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının sonuçlarından değildir?

A)Avrupa’da yeni devletler ortaya çıktı.

B)İmparatorluklar yıkıldı.

C)Milletler Cemiyeti kuruldu

D)Rusya’da ihtilal oldu.

 

323)İngiltere I. Dünya Savaşı’nda İtalya’yı kendi yanına çekmek için Batı Anadolu Bölgesi’ni İzmir civarını İtalya’ya vermiştir.

Yukarıdaki bu olay aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?

A)İtalyan askerlerin İzmir’den çıkmasına.

B)İtalya’nın başka bir bölgeyi işgal etmesine.

C)İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarının başlamasına.

D)İtalya’nın Almanya ile tekrar yakınlaşmasına.

 

324)Atatürk’ün “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir. ”

Sözünde O’nun  daha çok hangi yönü vurgulanmıştır)

A)İyi bir yönetici olduğu

B)Barışçılığı

C)İleri görüşlülüğü

D)Akılcılığı

 

325)Aşağıdaki cephelerden hangisinde Osmanlı Devleti savaşmamıştır?

A)Kırım

B)Çanakkale

C)Suriye

D)Kafkasya

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

301C                  311B                  321D

 

302D                  312D                  322D

 

303A                  313C                  323C

 

304B                  314C                  324C

 

305A                  315D                  325A

 

306D                  316A

 

307C                  317A

 

308A                  318D

 

309A                  319C

 

310C                  320C


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR