Kpss Tarih deneme sınavı 3

Bu testimizde tarih test çöz kpss, kpss tarih deneme, kpss tarih deneme indir, kpss tarih soruları, tarih kpss deneme sınavı, kpss tarih deneme sınavı gibi konuları ele alacağız.

1) Osmanlı Devleti'nde Avrupa başkentlerine elçi atama, ilk kez hangi padişah zamanında olmuştur?
A) III.Selim
B) III.Ahmet
C) Abdülmecit
D) II.Mahmut
E) II.Abdülhamit2) İlk TBMM aşağıdakilerden hangisi ile güçler birliğini benimsemiştir?
A) TBMM'nin üstünde bir güç yoktur
B) Meclis Başkanı Vekiller Heyetinin de başkanıdır
C) Egemenlik milletindir
D) Yasama, yürütme ve yargı yetkisi TBMM'ye aittir
E) Geçici kaydıyla hükümet reisi atamak doğru değildir
3) İlk TBMM döneminde devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım ve hayvancılık
B) Ticaret
C) Sanayi
D) Milli savunma
E) Ulaşım ve haberleşme


4) Lozan Barış görüşmelerinde Rauf Orbay'ın Türk Heyeti Başkanlığı'na getirilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisine yakındır?
A) İnönü'nün askeri başarıları
B) Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamış olması
C) İnönü'nün diplomatik alanlardaki başarısı
D) Mustafa Kemal'in diplomatik çabaları
E) Bakanlar Kurulu başkanı olması5) Aşağıdaki olaylardan hangisi II. Abdülhamit döneminde gerçekleşmemiştir?
A) Balkan Savaşları'nın çıkması
B) Düyun-u Umumiye idaresinin kurulması
C) I. Ve II. Meşrutiyetin ilanı
D) 31 Mart ayaklanması
E) Karadağ, Sırbistan ve Romanya'nın bağımsızlığına kavuşması6) “XIX. Yüzyıl başlarında Rusya'nın Balkanlardaki azınlıkları Osmanlı yönetimine karşı kışkırtması üzerine Osmanlı Devleti Rusya'ya Boğazları kapatmıştır.”
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti Rusya'ya Boğazları tekrar açmak zorunda kalmıştır?
A) Bükreş Antlaşması
B) Edirne Antlaşması
C) Hünkar İskelesi Antlaşması
D) Paris Antlaşması
E) Berlin Antlaşması7) Misak-ı Milli sınırları içinde olmasına rağmen Lozanda kurtaramadığımız, fakat daha sonra sınırlarımız içine kattığımız toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı Trakya
B) Musul
C) Hatay
D) Batum
E) Kıbrıs8) Manda meselesi aşağıdakilerden hangisinde kesin olarak çözümlenmiştir?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Kongresi
D) Misak-ı Milli
E) Amasya Genelgesi9) XVIII. Yüzyıldaki ıslahatların Osmanlı Devleti'ni çöküşten kurtaramamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islahatların Avrupa etkisiyle yapılması
B) Veraset sisteminin değişmesi
C) Islahatların devlet tarafından desteklenmemesi
D) Celali isyanlarının bastırılamaması
E) Eski kurumların yeniliklere karşı çıkması10) Orhun Kitabeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Türk edebiyatının ilk yazılı örneğidir
B) Bumin, İstemi ve vezir Nizamülmülk adına dikilmişlerdir
C) Türk tarihi hakkında bilgi veren Türkçe yazılmış ilk belge
D) Göktürk Alfabesi ile yazılmıştır
E) Kutluk Devleti döneminde dikilmiştir11) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda izlediği politikadır ?
A) Devletin topraklarını doğu yönünde genişletmek
B) Süveyş Kanalı'nı ele geçirmek
C) Toprak bütünlüğünü korumak
D) İslamiyet'in gelişmesini sağlamak
E) Boğazlarda egemenlik kurmak12) İlk ve son Osmanlı Halifesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir ?
A) Kanuni Sultan Süleyman – Vahdettin
B) Fatih Sultan Mehmet – Abdülmecit
C) Yavuz Sultan Selim – Vahdettin
D) Osman Bey – Vahdettin
E) Yavuz Sultan Selim – Abdülmecit13) “Urfa, Maraş ve Antep'in kurtuluşu ile bölgede sömürge arzuları sona eren Fransa, Sakarya Savaşı'nı takiben de TBMM ile Antlaşmaya oturmuştur.” Fransa ile yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ankara Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Sevr Antlaşması
D) Paris Antlaşması
E) İstanbul Antlaşması


14) I. Dünya savaşı ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır ?
A) Savaşı fiilen başlatan devlet Avusturya-Macaristan'dır
B)Savaş sırasında ilk ve tek taraf değiştiren devlet İtalya'dır
C) Savaş sonunda ilk ateşkes isteyen devlet Osmanlı Devleti'dir
D) Savaş sırasında ilk çekilen ve rejim değişikliği yapan devlet Rusya'dır
E) Savaşı itilaf devletleri kazanmıştır


15) Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurdukları derneklerden değildir ?
A) Mavri Mira
B) Etnik-i Eterya
C) Trakya Cemiyeti
D) Kürt Teali Cemiyeti
E) Pontus Rum1)B 2)D 3)D 4)B 5)A 6)A 7)C 8)B 9)E 10)B 11)C 12)C 13)A 14)C 15)D
Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR