Kpss Tarih deneme sınavı 7

Bu testimizde tarih test çöz kpss, kpss tarih deneme, kpss tarih deneme indir, kpss tarih soruları, tarih kpss deneme sınavı, kpss tarih deneme sınavı gibi konuları ele alacağız.

1) Balkan Antantı'nın kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A) İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikası
B) Rusya'nın Türkiye'yi tehdit etmesi
C) II. Dünya Savaşı'nın başlaması
D) Fransa ve İngiltere'nin yayılmacı politikası
E) Ege adalarının silahlandırılması


2) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletleri döneminde yazılan eserlerden biri değildir ?
A) Divan-ı Lügat-it Türk
B) Kutad-gu Bilig
C) Firdevsi'nin Şeyhname'si
D) Orhun Kitabeleri
E) Nizam-ül Mülk'ün Siyasetname'si


3) Kurtuluş Savaşı'na son veren Mudanya Ateşkes Antlaşması aşağıdaki hangi gelişmenin sonunda imzalanmıştır ?
A) İtalya'nın Anadolu'yu terk etmesi
B) Fransa'nın Anadolu'dan çekilmesi
C) Başkomutanlık Savaşıyla Yunanlıların çekilmesi
D) Sakarya Savaşıyla Türk ordusunun galip gelmesi
E) Kütahya-Eskişehir Savaşında Türk ordusunun yenilmesi


4) Anadolu'daki ilk yazılı eserler hangisidir ?
A) Beşbalık Yazıtları
B) Yazılıkaya
C) Orhun Kitabeleri
D) Kültepe Tabletleri
E) İvriz Tabletleri


5) Ülke işgaline karşı direniş içerisinde bulunan bölgesel milli derneklerin birleştirilmesi ilk kez nerede gerçekleştirilmiştir ?
A) Amasya Tamimi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Misak-ı Milli
E) İlk TBMM


6) I. Takrir-i Sükûn Yasası'nın çıkarılması
II. İstiklâl Mahkemelerinin kurulması
III. Bölgesel seferberlik ilan edilmesi
Yukarıdaki önlemler, aşağıdaki olaylardan hangisi için alınmıştır?
A) Rum-Pontus Ayaklanması
B) Çapanoğlu Ayaklanması
C) Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
D) Şeyh Sait Ayaklanması
E) Aznavur Ahmet Ayaklanması


7) “Rusya'nın siyasetini belirleyen I.Petro'nun en büyük isteği açık ve sıcak denizlere inmekti.”
I. Petro bu isteğine kavuşmak için öncelikle hangi iki devletle savaşmıştır ?
A) İsveç - Osmanlı
B) İngiltere - Lehistan
C) İsveç - İngiltere
D) Lehistan - Osmanlı
E) Lehistan - İsveç


8) İlk TBMM'de alınan “TBMM'nin üzerinde hiçbir güç yoktur” kararıyla ortaya konulmaya çalışılan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ulusal Egemenlik
B) Tek Meclis Sistemi
C) Anayasal Cumhuriyet
D) Monarşinin üstünlüğü
E) Hükümet başkanı meclisinde başkanı olacaktır


9) Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyılda henüz Osmanlı Devleti'ni tehdit eden büyük bir sorun değildir ?
A) Ordunun bozulması
B) Azınlık hakları
C) Celali isyanları
D) Devlet adamı yetersizliği
E) Sarayın devlet işlerine karışması


10) İslam dünyasında Müslüman çiftçilerden alınan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Haraç
B) Cizye
C) Öşür
D) Ağnam
E) Ganimet


11) İlk Türk-İslam devletlerinde maliye işlerine hangi divanda görüşülürdü ?
A) Divan-ı İşraf
B) Divan-ı İstifa
C) Divan-ı Arzs
D) Divan-ı Saltanat
E) Divan-ı Hümayun


12) Aşağıdakilerden hangisi, Lozan antlaşması'nda kesin çözüme bağlanamayan, bu nedenle de Cumhuriyet Dönemi'nde de önemli dış politika sorunu olan konudur ?
A) Irak sınırı
B) Patrikhane'nin geleceği
C) Kapitülasyonların durumu
D) Azınlıklar sorunu
E) Savaş tazminatı


13) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti Karadeniz'i yeniden Türk gölü haline getirdi ?
A) Pasarofça Antlaşması
B) Belgrad Antlaşması
C) Prut Antlaşması
D) Yaş Antlaşması
E) Küçük Kaynarca Antlaşması


14) Ulusal mücadele yıllarında yirmi yedi tane kongre yapıldığı halde neden sadece Sivas Kongresi ulusal olarak tanımlanmaktadır ?
A) İstanbul'un izni ile gerçekleştiği için
B) Amasya Genelgesi ile tüm yurda duyurulduğu için
C) Silahlı mücadeleyi benimsediği için
D) Anadolu'nun her bölgesinden delegelerin katılımıyla toplandığı için
E) Sivas önemli bir bölgede olduğu için


15) “Osmanlıda ilmiye sınıfı, öğretimde iki ana konu ile ilgilenmiştir”
Bu iki konu aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Din – Askerlik
B) Ticaret – Sanat
C) Din – Hukuk
D) Tarih – Edebiyat
E) Tarih - Risale1)A 2)D 3)C 4)D 5)B 6)D 7)A 8)A 9)B 10)C 11)B12)A 13)B 14)D 15)C
Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR