KURTULUŞ SAVAŞINA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 10

Bu testimizde kurtuluş savaşı test soruları, milli mücadele hazırlık dönemi klasik soru ve cevapları, kurtuluş savaşı test soruları ve cevapları, kongrelerle ilgili sorular, genelgelerle ilgili sorular, kpss tarih kongreler test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisinde ”Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek” maddesi konularak bu illerde Ermeni devletinin kurulması planlanmıştır?

A) Kars

B) Mudanya

B) Mondos

D) Gümrü

 

2. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yargı yetkisinin TBMM’ye geçtiğini gösterir?

A) TBMM’nin Londra konferansına çağrılması

B) Düzenli ordunun kurulması

C) İstiklal mahkemelerinin kurulması

A) Vatana İhanet kanunun

 

3. Yunanlıların İzmir’i işgali sırasında ilk kurşunu atan gazetecimiz kimdir?

A) Hasan Basri

B)Hasan Fethi

C)Hasan Tahsin

D)Uzun Hasan

 

4. Mustafa Kemal Boğazları İşgal eden ve İstanbul da bulunana İtilaf Devletleri orduları için ”Geldikleri gibi giderler” demiştir.

Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Saltanatın kaldırılacağının

B) Bağımsızlık mücadelesinin verileceğinin

C) Ulus egemenliğinin gerçekleştiğinin

D) Kuva-yi Milliyenin kurulduğunun

 

5. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir

Buna göre, ulusal mücadelede aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır?

A) Milli iradeye

B) Milli Bağımsızlığa

C) Sömürgeciliğe

D) Milli cemiyetlerin birleştirilmesine

 


6. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçlarından değildir?

A) Londra konferansına TBMM hükümetinin çağrılması

B) Milli mücadeleye olan inancın artması

C) Yunanlıların Anadolu’dan atılması

D) İtilaf devletlerinin politikalarını gözden geçirmeleri

 

7.  Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran ve TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarıyı simgeleyen antlaşma hangisidir?

A)Moskova antlaşması

B)Ankara antlaşması

C)İstanbul antlaşması

D)Gümrü antlaşması

 

8. Batı cephesinde Yunanlılarla olan savaşlarda başarılı olamayan Ali Fuat Paşa’nın yerine kim batı cephesi komutanlığına atanmıştır?

A) Mustafa Kemal

B)İsmet İnönü

C) Kazım Karabekir

D)Fevzi Çakmak

 

9. Şeyh Sait isyanını destekleyen ve sonunda çıkar sağlayan ülke hangisidir?

A)İtalya

B)İngiltere

C)Fransa

D)Rusya

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Reşit paşa tarafından hazırlanan ve Abdülmecit tarafından ilan edilen Tanzimat fermanı ile getirilen yeniliklerden değildir?

A) Herkesin seçimlere katılabilecek olması

B) Dil, din, ırk ayrımına son verilmesi

C) Herkesin mal ve mülk edinebilmesi

D) Kanun önünde herkesin eşit olması

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B

2. C

3. C

4. B

5. C

6. C

7. D

8. B

9. B

10. A


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR