KURTULUŞ SAVAŞINA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI 12

Bu testimizde kurtuluş savaşı test soruları, milli mücadele hazırlık dönemi klasik soru ve cevapları, kurtuluş savaşı test soruları ve cevapları, kongrelerle ilgili sorular, genelgelerle ilgili sorular, kpss tarih kongreler test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

1. Kuva-yi Milliye’nin ortaya çıkışında hangisi etkili olmamıştır?

A-Azınlıkların faaliyetleri

C-Türk ordusunun terhis edilmesinin

B-Yurdumuzun işgale uğraması

D-Padişahın işgallere tepki göstermesi

 

2-M. Kemal Atatürk, Anadolu’da milli bilinci uyandırmak için önce hangisini yapmıştır?

A-İşgallerin miting ve protestolarla kınanmasını istedi.

B-Amasya Genelgesini yayımladı.

C-Kongreler topladı.

D-TBMM’yi açtı.

 

3. Hangisi Kuva-yi Milliye’nin özelliklerinden değildir?

A-Her meslekten ve her kesimden inanlardan oluşuyordu.

B-Kurtuluş savaşımızın ilk silahlı direniş güçlerini oluşturuyorlardı.

C-Düzenli ordu niteliği taşıyordu.

D-Tüm ihtiyaçları halk tarafından karşılanıyordu.

 

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgallere karşı ilk direniş hangi bölgede olmuştur?

A-Trakya’da

B-Batı Anadolu’da

C-Karadeniz Bölgesi’nde

D-Güney Anadolu’da

 

5. M. Kemal Atatürk, milli egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda ilk çağrıyı nerede yapmıştır?

A-Sivas Kongresi’nde

C-Erzurum Kongresi’nde

B-Amasya Genelgesi’nde

D-Havza Genelgesi’yle

 

6. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan hangisiyle bağımsızlığımızın koşulsuz olarak gerçekleştirileceği vurgulanmıştır

A-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.

B-Milli gücü etken, milli iradeyi egemen kılmak esastır.

C-Manda ve himaye kabul olunamaz.

D-Osmanlı Hükümeti vatanın bağımsızlığını koruyamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır.

 

7. Türk vatanının bölünmezliği ilk defa nerede dile getirilmiştir?

A-Amasya Kongresi’nde

C-Erzurum Kongresi’nde

B-Sivas Kongresi’nde

D-ilk TBMM’de

 


8. Toplama şekli ve amacı yönünden bölgesel; fakat alınan kararlar itibariyle ulusal nitelik taşıyan hangisidir?

A-Sivas Kongresi

C-Balıkesir Kongresi

B-Erzurum Kongresi

D-Amasya Genelgesi

 

9. Anadolu ve Rumeli müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hangisiyle kurulmuştur?

A-Sivas Kongresi

C-Misak-ı Milli

B-Erzurum kongresi

D-TBMM’nin açılması

 

10. Osmanlı Hükümeti, Temsil Heyetinin varlığını hangisi ile tanımıştır?

A-Mebuslar Meclisinin toplanması

C-Sivas Kongresi

B-Erzurum Kongresi

D-Amasya Görüşmeleri

 

 

11. Misak-ı Milli hangisi ile kabul edilmiştir?

A-Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde

B-Erzurum Kongresi’nde

C-İlk TBMM’de

D-Sivas Kongresi’nde

 

 

12. TBMM hükümeti kendisine karşı yapılan ayaklanmalar sonucunda almadığı önlem hangisidir.

A-Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkarıldı.

C-İstiklal Mahkemeleri kuruldu.

B-İstanbul Müftüsünden fetva alındı.

D-Ankara Müftüsünden fetva alındı

 


13-TBMM Hükümeti, düzenli ordunun kurulması için hangi çalışmayı yapmamıştır?

A-Kuvayi Milliye birliklerini, Milli Savunma Bakanlığına bağlama.

B-Albay İsmet Beyi, Batı Cephesi’nde görevlendirme.

C-Osmanlı Hükümeti ile ilişkileri kesme

D-Çerkez Ethem’i ikna etme çalışmalarında bulunma.

 

14-TBMM’nin açılış tarihi ve yeri hangisidir?

A-19 Mayıs 1920-Sivas

B-29 Ekim 1923-İstanbul

C-23 Nisan 1920-Ankara

D-21 Nisan 1921-Ankara

 

15-Gümrü Antlaşması’nın Kurtuluş Savaşımız açısından önemi, aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ermenilerle imzalanması.

B-Türkiye-Ermenistan sınırını belirlemesi.

C-TBMM Hükümeti’nin ilk siyasi başarısı.

D-Sovyet Rusya’nın karşı çıkması.

 

16-Sevr Antlaşmasına göre hangisi yanlıştır?

A-Türk toprakları parçalanmıştır.

C-Azınlıklara geniş haklar verilmiştir.

B-Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.

D-Bu antlaşma uygulanmamıştır.

 

17-TBMM Hükümeti hangi olaydan sonra İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınmıştır?

A-Ankara Antlaşması

C-Lozan Barış Antlaşması

B-Mudanya Ateşkes Antlaşması

D-Londra konferansı

 

18-Yunanlılar, aşağıdaki savaşlardan hangisiyle, Türk topraklarını ele geçirme umudunu kaybederek geri çekilmeye başlamışlardır?

A-İkinci İnönü Savaşı

C-Birinci İnönü Savaşı

B-Sakarya Meydan Savaşı

D-Büyük Taarruz

 

19-Mudanya Ateşkes Antlaşması ile, savaşmadan düşman işgalinden kurtulan şehir hangisidir?

A- Edirne

C-Ankara

B-İzmir

D-Bursa

 

20-Türk Heyeti, Lozan Konferansı’nda aşağıdaki konuların hangisinde, karşısındaki devletlere taviz vermemiştir?

A-Kapitülasyonlar

B-Ege Adaları

C-Boğazlar

D-Suriye sınırının belirlenmesi

 

 

CEVAPLAR

 

1-D                 5-B                         9-A                         13-C                      17-D

 

2-A                 6-C                         10-D                      14-C                      18-B

 

3-C                 7-C                         11-A                       15-C                      19-A

 

4-A                 8-B                         12-B                      16-B                      20-A


Diğer Tarih Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR