CÜMLE ÇEŞİTLERİ, CÜMLE TÜRLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULAR 2

Bu testimizde cümle türleri test soruları, cümle türleri test, cümle çeşitleri test soruları cevaplı, cümle türleri ygs online test, cümle türleri test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki dizerlerden hangisi yapı bakımında diğerlerinden farlıdır?

a)      Beşikten başlayıp mezara uzanan

Tenha ve korkulu bir köprüdür ömrüm

b)      Ağır varlığımı aynı hızla her an

Bir baştan bir başa beyhude sürüklerim.

c)      Sayısız, siyah telli acayip bir kemana

Ne kadar da benziyor şimdi kuduran yağmur

d)      Kafi değilmiş gibi gelişi sonbaharın

Yardıma mı koşuyor çiseleyen yağmur

e)      Karanlık bir mabette yükselen sütunların

Esrarlı dehşetini kalbime döker yağmur

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yapıca diğerlerinden farklıdır?

a)      Bu tür konuşmalar iz bırakmadan geçmiyordu kuşkusuz.

b)      Yavaş yavaş, adamın yaşantısında değişiklikler başlamıştı.

c)      Bir kenti tepeden görmek için balona binip havalanmak gerek.

d)      Az sonra arabaya binip yola çaktığında gözlerinde aynı küçümseme vardı.

e)      Yardım isteyen kim olursa olsun yardıma koşmalıyız.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, isim cümlesi değildir?

a)      Aldığımız biberlerin hepsi acı.

b)      Bu, yıkanınca dağılan bir boya.

c)      Ne heyecanlı bir güreş!

d)      Sen de tat bu güzel tatlıdan.

e)      Sonucu kötü bir savaş bu.

 

4. Cansız varlıkların ya da soyut kavramların çoğulları özne olduğunda, bunların yüklemleri tekil olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

a)      Köylüler, uzaktan uzağa bağrıştılar.

b)      Dağlar, gün batımına doğru kızıllaştı.

c)      Boksörler, yaman dövüştüler.

d)      Bu düşünceler, geçerliliğini çoktan yitirdi.

e)      Bu tür duygular, gözlerimi yaşartırlar.

 


5. Aşağıda verilenlerden hangisi, biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?

a)      Sizin bu tutumunuzu beğenen mi var?

b)      Bu durumu size anlatmayan yok ki…

c)      Onları buradan götürecek değilim.

d)      Bu olayı tam aydınlatamamışım.

e)      Konuyu oldukça derin incelemişsin.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yüklemine göre diğerlerinden farklı cümledir?

a)      O da heyecanlıydı dünkü törende.

b)      Bugün, her nedense pek düşünceliydi.

c)      Günlerce yol aldık; aç, susuz, umutsuz.

d)      Alış verişte ne kadar titizsiniz?

e)      O, dayısının oğluyla sözlüydü.

 

7. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi, yüklemine göre diğerlerinden ayrılır?

a)      Güneş, dağın ardına çekilirken köye vardı.

b)      Küpün içinde iki tane bilye vardı.

c)      Onun içinde küçük bir kuşku vardı.

d)      Olayın çok yönlü boyutları vardı.

e)      Şaka da olsa, sözde bir gerçek vardır.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yapıca diğerlerinden farklıdır?

a)      Sık ağaçların arasından birden bire önüme çıktı.

b)      Onu görünce daha da öfkelendim.

c)      Bize yalan söyledin, gerçeği bile bile…

d)      Söz vermeden hiç duramaz ki..

e)      Konuyu anlatıp sonra durumu araştırırız.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca basit cümledir?

a)      Bu dolmuş, bizim duraktan geçmez.

b)      İnsanın böyle yıkılışını görmemiştim.

c)      Buradan kaçanlar, deniz kenarına doluştular.

d)      Bir yuva kurmak onun için bir rüyaydı.

e)      Adamın gittiğini, ben de gördüm.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından basit bir cümledir?

a)      Akacak kan damarda durmaz.

b)      Çıkmadık candan ümit kesilmez.

c)      Damlaya damlaya göl olur.

d)      Ak akçe kara gün içindir.

 

CEVAPLAR ANAHTARI

1.b    2.b    3.d    4.e    5.a    6.c    7.a   8.a    9.a    10.d


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR