İsimler, Adlar Konu Anlatımı


İSİM (AD)

Bu dersimizde isimler konu anlatımı ygs, isimler video izle, türkçe isimlerin özellikleri, türkçe isimler konusu, isimler test gibi konuları ele alacağız.

Canlı, cansız varlıkları; duygu ve düşünceleri karşılayan kelimelere isim (ad) denir. İsimler varlıkların özelliğine göre dört çeşittir: Özel isim, cins isim, somut isim, soyut isim.

Özel İsim: Dünyada eşi benzeri olmayan, tek bulunan varlıklara verilen isimlerdir. Özel isimlerin ilk harfleri daima büyük yazılır. Çekim eki aldıklarında bu ekler kesme işaretiyle ayrılır.
Türkiye'ye, Yaşar Kemal'den, Balıkesir'de...
Çanakkale Boğazı'nı, Topkapı Sarayı'na...
Kadıköy'ü...

Cins isim: Aynı türden olan varlıklara verilen isimlerdir.
bulut, düşünce, kedi, meşe, kapı, kelebek, ceket, revani, akıl, terlik...

Somut isim (Madde İsmi): Varlıklarını duyu organlarımızla algılayabildiğimiz nesnelere verilen isimlerdir.
taş, çiçek, parmak, su, yaprak, sokak, kitap, kaşık, toprak, hava...

Soyut İsim (Mana İsmi): Varlığı görülmeyen ancak düşünce yoluyla kabul edilen kavramlara verilen isimlerdir.
rüya, cesaret, özlem, kuşku, ruh, sevgi, mutluluk, özgürlük, zekâ, bilinç...

Topluluk İsmi: Çokluk eki almadığı hâlde teklerin bir arada bulunmasından oluşan topluluğu karşılayan isimlerdir.
orman, sürü, sınıf, meclis, grup, deste, demet, komite, ordu, millet...

İsimlerde Küçültme
-cık, -cak, -cağız, -çığım eklerini alan isimlerde, ismin karşıladığı varlık veya kavramın anlamında bir
küçültme söz konusu olur. küçük çocuk -> çocuk-cuk küçük çanta -> çanta-cık
Bazı durumlarda küçültme ekleri sevgi ve acıma ifade ederler.
zavallı yavru -+ yavru-cak -> yavrucağız zavallı kadın -> kadın-cağız sevgili annem -» anneciğim

İsmin Hâlleri

1. Yalın Hâl:
Hâl eki almamış isimlerin hâline denir. Çokluk eki, iyelik ekleri, hâl ekleri sınıfında olmadığı için bu ekleri alan isimler hâl eklerini al-mamışlarsa yalın hâldedirler.
Sandalye kırıktı. Evimiz yeni yapıldı. Sorular zor değildi. Ahmet, bizimle gelmiyormuş.

2. Yükleme Hâli: (belirtme) -ı, -i, -u, -ü sekilinde kullanılabilir. Belirtili nesne oluşturur. İsmin bir etkiyle geçişli fiile bağlanmış hâlidir. Eylemin etkilediği varlığı belirtir.
Pencereyi açar mısın? Komşunun kedisi yüzümü tırmaladı. Adıyaman'ı daha önce görmemiştim. Gazeteyi odaya götür.

3. Yaklaşma (Yönelme) Hâli: (-a) Bir ismin, eylemin yöneldiği yeri bildiren hâlidir. Eyleme neye, kime, nereye soruları sorularak bulunur. Zaman isimlerinde zarf tümleci olur.
Çocuk okula ne zaman gidecek? Merdivenlere dikkat et. Alışveriş için Bostancı'ya gidiyorum. Bayram tatilinde köye gideceğiz.

4. Bulunma Hâli: (-da) İsmin, yüklemin olduğu yeri bildiren hâlidir, -de, -da, -te, -ta şeklinde kulla-nılabilir.Zaman isimlerine gelirse zarf tümleci olur. İçinde üzerinde üstünde anlamı verir, bitişik yazılır.
Sınıfta kimse konuşmuyordu. Trabzon'da akrabalarım var. Bana verdiğin mendil cebimde duruyor. Bu anlattıkların kitapta yazmıyor.

5. Ayrılma (Çıkma) Hâli: (-dan) ismin, yüklemin belirttiği işin nereden başladığını veya ayrıldığını bildiren hâlidir.
İyi haberi ondan aldık.
Mutfaktan bir ses geliyor.
Bütün arabalar köprüden teker teker geçti.
Bu parfüm çiçekten daha güzel kokamaz.

İsim Tamlamaları
İsimlerin bir araya gelerek bir kavramı, bir olguyu, kuruluşu, yeri belirtmesiyle oluşan tamlamalardır. İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan diye iki unsur vardır. Asıl unsur tamlanan unsurudur. İsimlerin aldığı eklere ve kelime sayısına göre isim tamlamaları dört çeşittir:

1. Belirtili İsim Tamlaması: Tamlanan ismin kime, neye ait olduğunu belirtir. Tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcükler girebilir.
tamlayan + (-in) tamlanan + (-i)
yolcu-n-un bilet-j ev-in baca-s-ı
insan-ın bitmeyen umud-u
meclis-in bahçe-s-i dilim-in uc-u
yemeğ-in biraz fazla olan tuz-u

2. Belirtisiz İsim Tamlaması: Tamlanan ismin neye ait olduğunu belirtir, genel anlam verir. İsimler arasına başka sözcük girmez. Tamlanan ismin sıfatı tamlama önüne gelir.
tamlayan (yalın) + tamlanan (-i) Adalet Bakan-ı reçel kavanoz-u, yüz ifade-s-i matematik ders-i cam kırıklar-ı deniz otobüs-ü

3. Takısız İsim Tamlaması: Tamlanan ismin neden yapıldığını belirtir. İsimler gerçek anlamlı değilse sıfat tamlaması olur. İsimlerin arasına -den eki girebilir.
tamlayan (yalın) + tamlanan (yalın)
demir kapı cam bardak ipek gömlek
taş duvar tahta masa çelik yelek
Takısız isim tamlamalarında tamlayan da tam lanan da gerçek anlamlarında kullanılır. Eğer tam layan isim,
gerçek anlamlı değil de benzetme yö nü ön plana çıkarılarak mecaz anlamda kullanılır sa bu tür tamlamalar takısız isim tamlaması değ sıfat tamlaması olur.
ipek saç çelik bilek taş kalpli
(saç ipeğe, bilek çeliğe, kalp taşa benzetilmiştir.

4. Zincirleme isim Tamlaması
Üç ya da daha fazla ismin bir araya gelere oluşturduğu isim tamlamalarıdır. Tamlayan vey tamlanan diğer tamlananlardan biriyle oluşur, isirr lerin arasına başka sözcükler girebilir.
Milli Eğitim Bakanlığı, duvar boyasının reng anne sütünün yararı, Türkçe dersinin konusı masa örtüsünün solan boyası...

Yapılarına Göre İsimler

1. Basit isim:
Hiçbir yapım eki almamış, kc hâlindeki isimlere denir.
ev çelik halı sehpa köpet su deniz gemi masa inek

2. Türemiş İsim: İsim veya fiil kök ve gövdele ne yapım eki eklenerek oluşturulan isimlere denir.
ek-mek su-cu
at-kı söz-lük
sev-gi koş-u
düşün-ce sor-u
kaz-ma yat-ak

3. Birleşik İsimler: İki ya da daha fazla isim, il, sıfat gibi sözcüklerin bir araya gelerek oluştun ğu isimlere denir. Birleşik isimlerin oluşunu sıras da anlam kaymaları ve ses olayları görülebilir. E şik yazılırlar.
kuzu + kulağı bilgi + sayar
buz + dolabı ana + yasa
dedi + kodu gece + kondu
baş + bakan Çanak + kale
Ak + saray can + kurtaran
sivri + sinek


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR