KELİMEDE ANLAM, SÖZCÜKTE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI 3

Bu testimizde sözcükte anlam test, sözcükte anlam soruları ve cevapları, sözcükte anlam test indir, sözcükte anlam test çöz, kelimede anlam testleri gibi konuları ele alacağız.

 

1. “Yüzmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

a) Masalar, sandalyeler toz içinde yüzüyordu.

b) İnsanlar burada sebze artıklarıyla birlikte yüzüyordu.

c) Sınavı kazanmış mutluluk içinde yüzüyordu.

d) Eseri yayınlandığında bir rüya aleminde yüzüyordu.

e) O günlerde amansız bir yoksullukta yüzüyorduk.

 

2. “Tutmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?

a) Bu moda tutmadığı için eskiye dönüldü.

b) Böyle havada beni deniz tutar.

c) İki erik yedim; midem tuttu yine.

d) Küçüğü havalara fırlatır, fırlatır, tutardı.

e) O arkadaşını gözüm tutmadı.

 

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?

a) Çocuk ailenin aynasıdır, derler.

b) Korkağın tekidir, onda yürek ne gezer!

c) Ülkemiz pek çok uygarlığın beşiği sayılır.

d) Tatlı dilli, sevecen biriydi, Ali usta.

e) Kırılan camın keskin kenarı elini parçaladı.

 

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

a) Ne istersen yap; ama ailemizin adına leke sürme.

b) Altın saçları dalgalanıyordu rüzgarda.

c) Keskin bir yemek kokusu salona kadar uzanmıştı.

d) Sen de mi iftiraya kurban gittin.

e) Senin kuyruklu yalanlarına inanmam artık.

 

5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?

a) Görünürde birkaç kel tepeden başka bir şey yoktu.

b) Sazlar şarkıcının sesini boğuyordu.

c) Elinde ince bir kızılcık sopası vardı.

d) Günlerdir eve kapanmış; hiç dışarı çıkmıyordu.

e) Türk lirası dalgalanmaya bırakıldı.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dokunmak” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

a) Akşamki yemek mideme dokundu herhalde, midem ağrıyor.

b) Konunun özüne dokunmadan kısa bir konuşma yaptı.

c) Ucuna şöyle bir dokundum, elim kesildi.

d) Sözlerim size dokundu ki böyle tavır koydunuz.

e) Güneş bana da dokunuyor, hemen kızarıyorum.

 


7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

a) Nereden buldun bu gevşek adamı.

b) Büyükanne yumuşak kalpli bir kadındı.

c) Bütün anlattıkları masal, inandın mı?

d) Ona sakın güvenme batakçının biridir.

e) Hemen adamın çevresinde bir çember oluşturduk.

 

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

a) Uzun bir uğraştan sonra sobayı yakabildik.

b) Bu uğurda ne ocaklar söndü.

c) Polis ani bir baskınla hırsız yuvasını dağıttı.

d) Bu küçücük dükkan onun ekmek teknesiydi.

e) Doktorun verdiği ilaçtan burnuna üç damla koydu.

 

9. Aşağıdaki altı çizili söz öbeklerinden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

a) O maymun iştahlıyla işe mi girişilir.

b) Bunlar evlat değil, ömür törpüsü.

c) Sınıfımız fen derslerinde yaprak dökümüne uğradı.

d) Bu durumdan kurtulmak için zayıf bir umut ışığı bile yoktu.

e) Bu koşuşturma insanı sinir hastası yapar.

 

10. “ileri” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde, “Köşkün biraz gerisinde duruyorduk.” cümlesindeki “geri” sözcüğünün anlamca karşıtıdır?

a) Babası, ileri düşünceli bir adamdı.

b) Onu istasyonun ilerisinde gördüm.

c) İleride, oğluna bir araba alacakmış.

d) İleri ülkelerde her şey farklı.

e) Sen biraz daha ileri çık.

 

CEVAP ANAHTARI

1.b    2.d    3.e    4.b    5.c    6.c    7.e    8.e    9.e    10.b


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR