KELİMENİN YAPISI, SÖZCÜĞÜN YAPISI İLE İLGİLİ TEST SORULARI 1

Bu testimizde sözcükte yapı soruları ve cevapları, sözcükte yapı çözümlü sorular, sözcükte yapı test çöz, sözcükte yapı test kpss, sözcükte yapı test ygs, sözcükte yapı test indir gibi konuları ele alacağız.

(EK KÖK GÖVDE – BASİT, TÜREMİŞ, BİRLEŞİK KELİMELER TEST SORULARI)

 

1. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır?

a) Benim doğduğum köyleri

    Geceleri eşkıyalar basardı

b) Kurşunlar sıkılır göklere doğru

    Serçe yavruları  yuvasında titrer

c) Kediler halıları parçalıyor

    Kırmızı bir ışık düşüyor yere

d) Alnından öpmeye gidiyorum

    Evleri balkonsuz yapan mimarların

e) Önce çaresizlik çaldı kapıları

    Sonra da yoksulluk

 

2. “Hem ad hem de eylem olarak kullanılan, aralarında anlam ilişkisi olan köklere ortak (kökteş) kök denir.”

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi kökteş sözcüktür?

a) Her zaman olduğu gibi güreşçimiz birinci oldu.

b) Her toplumun kendine özgü töreleri var.

c) Sonunda dünyadaki duvarlar yıkıldı.

d) Adamın saldırgan bir kişiliği vardı.

e) Aramızdaki iletişim tamamen bitmişti.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-miş” eki, farklı bir görevde kullanılmıştır?

a) Uslanmış gönüllerde ateşler yansın.

b) Şair, değinilmemiş konulara değinmeli.

c) Üşümüş ellerini ovuşturmaya başladı.

d) Bir köşede okunmuş kitap satardı.

e) Ağlamakmış kaderi, ben ne yapayım!

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük, hem yapım hem de çekim eki almıştır?

a) Belirsiz bir soluk alıp verişin var.

b) Bir sevdiğin vardı, duyardım.

c) Senden kopardım çiçeklerin en solmazını

d) Yarım bırakılmış bir sevgimiz var

e) Sana beğendirmek zorundayım kendimi

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, aldığı ekle tür değişikliğine uğramıştır?

a) Ön bahçeye elma fidanları dikilmişti.

b) Sessizlik, sinirlerimizi yıpratmaya başladı.

c) Mahalledeki yangın herkesi telaşlandırdı.

d) Sağlık sorunları nedeniyle işten ayrıldı.

e) Kardeşim giyinmiş, bizi bekliyordu.

 


6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, iyelik eki almamıştır?

a) Tenin buğdaysı, gözlerin zümrüt ormanı

b) Uykusu mu ağır bilmem, sabah güneşinin.

c) Yoktu cebinde parası; ama umutları vardı.

d) Gönül yarası bu, kolay kolay iyi olmaz.

e) Denizin dalgası gibi karışıktı saçların

 

7. Sergi açmak için büyük ve aydınlık bir salon istiyormuş.

       1         2                3            4                             5

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

a) 1         b) 2         c) 3           d) 4           e) 5

 

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, adın belirtme durumu ekini almıştır?

a) Dünyayı, gönlünce gezip dolaşmak istiyordu.

b) Arabanın camı iki yerden çatlamış.

c) Okulu durağa çok yakındı.

d) Görüşleri son derece isabetliydi.

e) Sorunları her gün biraz daha artıyordu.

 

9. Bilimsel gelişmelere duyarsız kalan körler vardır.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

a) bilimsel           b) gelişmelere             c) duyarsız            d) kalan          e) vardır

 

 

10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yüklem, sıfattan “-l” ekiyle türetilmiş bir sözcük değildir?

a) İp bu kısımda daha da incelmişti.

b) Bu olaydan sonra da daha doğrulamadı.

c) O da bu dönem yazarları arasında sivrildi.

d) Demir bu yüke dayanamayıp eğrildi.

e) Sabahleyin erkenden yola koyulduk.

 

CEVAP ANAHTARI

1.b    2.a    3.e    4.c    5.c    6.a    7.d    8.a    9.e    10.b


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR